Immersja językowa – na czym polega?

Immersja językowa – na czym polega?

Na czym polega „zanurzenie” dziecka w języku? Jakie korzyści przynosi immersja językowa i kiedy warto rozpocząć naukę języków obcych stosując tę metodę? Zapraszamy do lektury.
 

Immersja językowa – lingwistyczne zanurzenie

Nie bez powodu, mówiąc o nauce i przyswajaniu języków obcych, używamy słownictwa związanego z wodą. Immersja językowa, czyli zanurzenie w języku, to najlepszy sposób, aby z osoby jednojęzycznej stać się dwu- lub wielojęzyczną. Nie wymaga dodatkowej pracy, a nawet świadomości, że nabywamy znajomość języka obcego. Dlatego doskonale sprawdza się u dzieci. Nic dziwnego, ich umysły są jak gąbki i absorbują wszystko, co dzieje się wokół, pochłaniając niewiarygodne zasoby nowej wiedzy.

Językowa podświadomość

Immersja językowa – na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na fakt, że nie istnieje dolna granica wieku dla rozpoczęcia obcowania z językiem obcym. Badania wskazują, że intonacja płaczu niemowlaków zależy od tego, jakiego typu język wybrzmiewał wokół mamy w trzecim trymestrze ciąży (np. francuski – intonacja wznosząca, a niemiecki – opadająca), czyli już wtedy możemy mówić o językowej „podświadomości”. Wiadomo też, że przed trzydziestym tygodniem życia dzieci odróżniają nowe słowa od tych, które słyszały wcześniej.

Zobacz także |  Dwujęzyczność

Ta wiedza bardzo pomaga nam w pracy z grupami dwujęzycznymi. Immersja językowa, czyli zanurzenie w języku obcym, to dla naszej kadry codzienność. Widzą i cenią to rodzice, natomiast dzieci po prostu świetnie się bawią, nie wiedząc nawet, że nabywają znajomość drugiego języka. 

What is language immersion?
 

What does it mean to „immerse” a child in a foreign language? What are the benefits of language immersion and when is the best time to start teaching foreign languages with the use of this method? Please read to find out.

Language immersion

It is not without reason that we use water-related vocabulary when talking about learning and acquiring foreign languages. Linguistic immersion is the best way to become bilingual or multilingual. It does not require any additional work, and often does not even require the awareness that we are learning a foreign language. Therefore, it is perfect for children whose minds are like sponges and absorb everything that happens around them. The more new knowledge appears around them, the more they soak up.

Linguistic subconscious

Language immersion – what else is worth noting? Firstly, that there is no lower age limit to start interacting with a foreign language. Research indicates that the intonation of crying babies depends on the type of language that could be heard around their mothers in the third trimester of pregnancy (e.g. French – ascending and German – descending), so we can already talk about the linguistic ‘subconscious’. It is also known that before the age of eight months old, children distinguish new words from those they heard before.

This knowledge helps us work with bilingual groups. Immersion in a foreign language is everyday life for our staff. Parents see it and appreciate it, while children simply have fun without even knowing that they are learning a second language. 

Zapisz się do Newsletter'a

Chcę otrzymywać porady ekspertów oraz informacje o najważniejszych wydarzeniach
w Pomarańczowej Ciuchci.

Udostępnij

Udostępnij na facebook
Udostępnij na linkedin
Udostępnij na twitter
Udostępnij na email

Zobacz więcej

Uncategorized

Zabawy z Emysem!

Emys – nasz robotyczny przyjaciel na lata! W Pomarańczowej Ciuchcia Emys’a zna już każdy – mały i duży. Nasi lektorzy z przyjemnością zapraszają go na

Aktualności

Program Mały Finansista!

Idziemy na zakupy, czyli Mały Finansista w Pomarańczowej Ciuchci. Mały Finansista to autorski program rozwijający inteligencję logiczno-matematyczną, stworzony przez metodyków i nauczycieli Pomarańczowej Ciuchci. Obserwując

Chcesz wiedzieć więcej ?

Skontaktuj się z nami