Multisensoryka

Odkrywamy świat wszystkimi zmysłami.

Podczas zajęć Multisensoryki dostarczamy dzieciom bardzo różnorodnych bodźców wspierających ich integrację sensoryczną.
Stymulujemy wszystkie zmysły: wzroku, dotyku, węchu, słuchu, smaku, czucie głębokie, równowagę.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multisensoryka, to przestrzeń możliwości:

Rozwojowych: wspieranie całościowego rozwoju dziecka (rozwój połączeń nerwowych w mózgu dziecka)

Profilaktycznych: powstrzymuje deficyty sensoryczne, czyli zbyt małą ilość różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju

Relaksacyjnych: wyciszenie, rozluźnienie, budowanie poczucia bezpieczeństwa

Zabawowych: uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej w formie zabawowej, elastyczne podejście – wychodzenie ze schematów

Relacyjnych: rozwijanie umiejętności współpracy z innymi, pogłębianie relacji, budowanie świadomości ciała i przestrzeni

Edukacyjnych: wpieranie rozwoju poznawczego (m.in. opis elementów świata, poznanie związków przyczynowo – skutkowych, prezentacja procesów przemian substancji)

Skirningowych (przesiewowych): możliwość określenia profilu sensorycznego dziecka (w przypadku, kiedy dziecko w przesadny sposób dąży lub stroni od konkretnych bodźców sensorycznych, jest to sygnał sugerujący zaburzenia integracji sensorycznej)

Motorycznych: usprawnienie małej motoryki (pracy dłoni i stóp) mającej wpływ na rozwój mowy. 

Multisensoryka to przede wszystkim ukierunkowana zabawa mająca na celu poznawanie świata za pomocą zmysłów, której celem jest optymalne wspieranie rozwoju mózgu i posługiwania się zmysłami. 

Używamy plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
polityka prywatności, polityka cookies