fbpx

FUNDACJA Pomarańczowa Ciuchcia

Fundacja Pomarańczowa Ciuchcia zajmuje się koordynacją i przeprowadzaniem akcji charytatywnych, których celem jest niesienie pomocy innym. Fundacja została utworzona w 2012 roku, aby pomagać dzieciom oraz instytucjom wymagającym wsparcia. 

Celem fundacji, oprócz wspierania potrzebujących, jest również uświadamianie dzieciom potrzeby pomagania innym, rozbudzanie w przedszkolakach i uczniach empatii oraz uwrażliwienia ich na los innych.

 

Zebrane środki finansowe oraz rzeczowe podczas akcji charytatywnych fundacja przekazuje na cele takie jak:

 • pomoc dzieciom chorym, które wymagają kosztowanego leczenia, opłacenia zabiegów czy stałych zajęć wspierających rozwój i rehabilitację dzieci,
 • pomoc dzieciom w ciężkiej sytuacji życiowej, takich jak utrata rodzica, ciężka sytuacja materialna,
 • pomoc instytucjom, takim jak szpitale, przychodnie, w sfinansowaniu zakupu sprzętu medycznego, tworzeniu kącików zabaw dla dzieci,
 • pomoc domom opieki nad dziećmi, instytucjom w zbiórce najpilniejszych artykułów, 

 • pomoc schroniskom w zapewnieniu karmy oraz potrzebnych akcesoriów dla porzuconych zwierząt,
 • pomoc instytucjom edukacyjnym w sfinansowaniu zaplecza dydaktycznego lub wyposażenia.

 

Poprzez udział w akcjach charytatywnych fundacji dzieci na miarę swoich możliwości uczestniczą w przygotowaniu ozdób świątecznych na kiermasze, dzielą się zebranymi korkami, czy też przynoszą datki – zależnie od rodzaju akcji charytatywnej. Rodzice wspierają akcję poprzez wpłacanie darowizn. Takie gesty pozwalają wyrobić u dzieci nawyk chęci i potrzeby niesienia pomocy innym.

 

Od grudnia 2019 roku Fundacja Pomarańczowa Ciuchcia jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000414917. 

Dzięki temu możemy jeszcze sprawniej realizować cele statutowe fundacji i oprócz dotychczasowej działalności charytatywnej podjąć dodatkowe inicjatywy mające na celu:

 • Doposażenie placówek w sprzęt i pomoce naukowe
 • Wspieranie działań profilaktyki zdrowia
 • Wdrażanie nowoczesnych metod dydaktycznych i wychowawczych.

 

W skład Rady Fundacji wchodzą : Agnieszka Sławek i Jacek Wawer.

 

Jak wspomóc Fundację PC

Aby wspomóc działania fundacji, prosimy o przekazanie datków na konto fundacji:

Nr rachunku bankowego Bank BGŻ BNP Paribas S.A. : 88 1750 0009 0000 0000 3688 0821​

Tytuł przelewu : Darowizna na cele statutowe fundacji Pomarańczowa Ciuchcia

Fundacja Pomarańczowa Ciuchcia uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego, dlatego zwracamy się z prośbą oprzekazanie nam 1% podatku, co pozwoli  jeszcze sprawniej realizować cele statusowe fundacji.

Wystarczy tylko w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego wpisać nr KRS 0000414917 Fundacji Pomarańczowa Ciuchcia – Organizacji Pożytku Publicznego.

Dla potrzebujących wsparcia

Jeśli jesteś:

 • rodzicem potrzebującym wsparcia dla swojej pociechy,
 • instytucją potrzebującą pomocy przy zakupie wyposażenia medycznego dla dzieci lub stworzenia kącika zabaw,
 • schroniskiem potrzebującym karmy dla swoich zwierzaków 

 

Daj nam znać drogą mailową: biuro@pomaranczowa-ciuchcia.pl.

Informujemy, że staramy się pomagać różnym osobom – wybór konkretnego beneficjenta zależy od Rady Fundacji PC. 

Dla potrzebujących wsparcia

Sprawozdania

Kontakt

Prezes fundacji:  Jacek Wawer

tel: 513 577 127

mail: biuro@pomaranczowa-ciuchcia.pl

Adres: ul. Popularna 35, Warszawa

Używamy plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
polityka prywatności, polityka cookies