Programy i projekty edukacyjne

Jako eksperci wiemy, że pierwsze lata życia są kluczowe w rozwoju dziecka, a zdobyte w tym czasie kompetencje są podstawą do odnoszenia sukcesów w przyszłości. 

DLATEGO Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI KAŻDEGO DZIECKA REALIZUJEMY PROGRAMY :

I. DWUJĘZYCZNOŚĆ I JĘZYKI OBCE

 • Program dwujęzycznego nauczania języka angielskiego „Once upon a time… English can be fun!”– w grupach dwujęzycznych
 • Academia de español – zabawy z hiszpańskim (6-latki)*
 • Program nauczania języków obcych: angielskiego, hiszpańskiego – blok zajęć dodatkowych lub fakultatywnych: język angielski codziennie we wszystkich grupach,  język hiszpański do wyboru przez rodziców
  *nie dotyczy Józefosławia
Co zyska Twoje dziecko?
 • Nauczymy Twoje dziecko swobodnej komunikacji w języku angielskim, umożliwimy mu rozpoczęcie edukacji w szkołach dwujęzycznych
 • Przygotujemy je do posługiwania się najpopularniejszymi językami na świecie


 II. EDUKACJA JĘZYKOWA, MATEMATYCZNA, INFORMATYCZNA

 • Glottodydaktyka – program nauki pisania i czytania prof. B. Rocławskiego
 • Dziecięca matematyka – program prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Wesołe zabawy z kodowaniem na dywanie (5-latki)/Programowanie ze Scottie Go! (6-latki)


Co zyska Twoje dziecko?

 • Rozwiniemy u Twojego dziecka umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz pisania
 • Rozwiniemy umiejętności matematyczno-logiczne, nauczymy wyciągania wniosków, kojarzenia, klasyfikowania i myślenia przyczynowo – skutkowego
 • Nauczymy bezpiecznego i świadomego korzystania z technologii niezbędnych we współczesnym świecie


III. UWAŻNOŚĆ I EFEKTYWNA NAUKA

 • Kompetencje kluczowe – Wspieranie rozwoju dziecka w zakresie zdobywania najważniejszych umiejętności, warunkujących późniejszy sukces w życiu osobistym i zawodowym.

Co zyska Twoje dziecko?

 • Wzmocnimy koncentrację i pamięć Twojego dziecka, jego uważność i świadomość własnych emocji
 • Nauczymy radzenia sobie w nowych sytuacjach
 • Pokażemy sposoby relaksacji i wyciszenia
 • Odkryjemy talenty i potencjał Twojego dziecka

 

IV. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Pomarańczowa kraina  i Mały Guliwer – własny program adaptacyjny rozwijający inteligencję ruchową, intrapersonalną i interpersonalną- realizowany w grupach najmłodszych 2,5-3-latków przez cały wrzesień
 • Kraina emocji w duchu Pozytywnej dyscypliny – własny program wychowawczo – profilaktyczny przygotowujący do rozumienia emocji oraz uczuć własnych i innych ludzi, uczący wartości i norm społecznych (3-6 latki)
 • Lekcje ciszy wg metody Montessori
 • Życzliwi liderzy – projekt uczący ważnych umiejętności społecznych i życiowych tj.: szacunek, dbanie o innych, współpraca, empatia (6-latki)

Co zyska Twoje dziecko?

 • Pomożemy Twojemu dziecku odkryć, jak bardzo jest zdolne i kompetentne, zachęcimy je do konstruktywnego używania swojej osobistej siły i autonomii
 • Wzmocnimy poczucie własnej wartości, pewności siebie, wewnętrzną motywację do działania
 • Nauczymy efektywnej komunikacji, umiejętności rozwiązywania problemów, budowania trwałych relacji i nawiązywania przyjaźni


V. EKOLOGIA/ZDROWIE/NATURA

 • Zawsze aktywnie! Zawsze Eko! – program, którego celem jest kształtowanie u dzieci świadomego, aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i odpowiedzialnego  podejścia do przyrody
 • Multisensoryka − projekt wspierający integrację sensoryczną, stymulujący u dzieci wszystkie zmysły: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku oraz czucie głębokie i równowagę
 • Mały Olimpijczyk − projekt prozdrowotny promujący aktywny styl życia uwzględniający ćwiczenia integracji sensorycznej 
 • Przyjaciele natury – własny program ekologiczny
 • Warsztaty kulinarne – projekt prozdrowotny promujący zdrowe, świadome odżywianie

 

Co zyska Twoje dziecko?

 • Usprawnimy wszystkie zmysły Twojego dziecka, dużą i małą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, równowagę, precyzję ruchów, koncentrację
 • Nauczymy szacunku do natury, nawyków proekologicznych, zdrowych nawyków żywieniowych
 • Uświadomimy Twojemu dziecku, jak ważny jest ruch i aktywność fizyczna dla zdrowia

 

VI. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Mały finansista – projekt rozwijający inteligencję matematyczno- logiczną, intrapersonalną i interpersonalną (6 latki)

Co zyska Twoje dziecko?

 • Wyposażmy Twoje dziecko w podstawową wiedzę z zakresu małej ekonomii, finansów oraz przedsiębiorczości
 • Nauczymy zasad oszczędzania i podejmowania racjonalnych decyzji podczas zakupów

 

VII. EDUKACJA KULTURALNA

 • Kwadrans z muzyką klasyczną – projekt muzyczny połączony z nauką kultury spożywania posiłków
 • 10 minut z książką – projekt pobudzający ciekawość dzieci, rozwijający ich zainteresowania, oraz kształcący nawyk zdobywania wiedzy przez całe życie (6-latki)

 

Co zyska Twoje dziecko?

 • Rozbudzimy wrażliwość estetyczną Twojego dziecka, pokażemy wartość książki i muzyki w życiu człowieka
 • Nauczymy zasad savoir-vivre

         

                      Już dziś zaczyna się przyszłość Twojego dziecka – zadbajmy o nią razem!