fbpx

Programy i projekty edukacyjne​​

Jako eksperci wiemy, że pierwsze lata życia są kluczowe w rozwoju dziecka, a zdobyte w tym czasie kompetencje są podstawą do odnoszenia sukcesów w przyszłości.​

Dlatego z myślą o przyszłości każdego dziecka realizujemy programy

Własny Program Dwujęzyczności Zamierzonej jedna osoba – jeden język, z elementami CLIL (Content and Language Intergrated Learning), TPR (Total Physical Response) i Phonics

Immersja językowa – zanurzenie w języku angielskim – już od pierwszych dni w przedszkolu dzieci zanurzone są w języku angielskim, który na równi z językiem polskim towarzyszy przedszkolakom zarówno podczas zajęć dydaktycznych, jak i czynnościom dnia codziennego 

Science & Fun –  zabawy z anglojęzycznym robotem Emysem

Academia de español – zabawy z hiszpańskim (6-latki)*

Program nauczania języków obcych: angielskiego, hiszpańskiego – blok zajęć dodatkowych lub fakultatywnych

*nie dotyczy przedszkola w Józefosławiu

Co zyska Twoje dziecko?

 • Nauczymy Twoje dziecko swobodnej komunikacji w języku angielskim, umożliwimy mu rozpoczęcie edukacji w szkołach dwujęzycznych

 • Przygotujemy do posługiwania się najpopularniejszymi językami na świecie

Glottodydaktyka – program nauki pisania i czytania wg koncepcji prof. B. Rocławskiego

Dziecięca matematyka – program prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej 

Akademia szachisty – w 5 i 6-latach 

Dydaktyczne rozgrywki – gry planszowe – projekt rozwijający umiejętności matematyczno-logiczne oraz współdziałania i „zdrowej rywalizacji” (6-latki) 

Program Nowoczesne technologie: 

 • Zabawy w języku angielskim z interaktywnym Robotem Emysem

 • Podstawy kodowania i programowania z Ozobotami (realizujemy w placówkach: Politechnika, Włochy) 

 • Programowanie z Genibotem (realizujemy w placówkach: Bemowo II, Bielany, Centrum, Jabłonna, Politechnika)

 • Zabawy z kodowaniem na dywanie (5-latki)

 • Programowanie ze Scottie Go (6-latki) 


Co zyska Twoje dziecko?

 • Rozwiniemy u Twojego dziecka umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz pisania

 • Rozwiniemy umiejętności matematyczno-logiczne, nauczymy wyciągania wniosków, kojarzenia, klasyfikowania i myślenia przyczynowo – skutkowego

 • Nauczymy bezpiecznego i świadomego korzystania z technologii niezbędnych we współczesnym świecie

Kompetencje kluczowe – program wspierający rozwój dziecka w zakresie zdobywania najważniejszych umiejętności, warunkujących późniejszy sukces w życiu osobistym i zawodowym, wykorzystując m.in nowe technologie (tablice multimedialne, dywany interaktywne, anglojęzyczne roboty Emysy, Geniboty, Ozoboty)

Uważność i efektywna nauka – projekt wzmacniający koncentrację uwagi i pamięć, redukujący poziom lęku, stresu, uczący radzenia sobie w nowych sytuacjach.

Co zyska Twoje dziecko?

 • Wzmocnimy koncentrację i pamięć Twojego dziecka, jego uważność i świadomość własnych emocji

 • Nauczymy radzenia sobie w nowych sytuacjach

 • Pokażemy sposoby relaksacji i wyciszenia

 • Odkryjemy talenty i potencjał Twojego dziecka

 • Nauczymy świadomego korzystania z nowych technologii

Pomarańczowa kraina  i Mały Guliwer – własny program adaptacyjny rozwijający inteligencję ruchową, intrapersonalną i interpersonalną- realizowany w grupach najmłodszych 2,5-3-latków przez cały wrzesień

Bliskościowy Program Wychowawczy – Kraina relacji w duchu Pozytywnej dyscypliny – własny, autorski program, którego filarami są:

 • pozytywna dyscyplina
 • rodzicielstwo bliskości
 • porozumienie bez przemocy
 • self -reg
 • mindfulness.

Przygotowuje do rozumienia emocji oraz uczuć własnych i innych ludzi, uczy wartości i norm społecznych (3-6 latki)

TUS – Traning Umiejętności Społecznych – 8-tygodniowy cykl warsztatów rozwijających kompetencje komunikacyjne, umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć i potrzeb, nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi (6 latki)

Lekcje ciszy wg metody Montessori – projekt wzmacniający skupienie i koncentrację uwagi (od 4-latków)

Mój czas – projekt umożliwiający dzieciom zadbania o siebie i swoje potrzeby

Życzliwi liderzy – projekt uczący ważnych umiejętności społecznych i życiowych tj.: szacunek, dbanie o innych, współpraca, empatia (6-latki)

Co zyska Twoje dziecko?

 • Pomożemy Twojemu dziecku odkryć, jak bardzo jest zdolne i kompetentne, zachęcimy je do konstruktywnego używania swojej osobistej siły i autonomii

 • Wzmocnimy poczucie własnej wartości, pewności siebie, wewnętrzną motywację do działania

 • Nauczymy efektywnej komunikacji, umiejętności rozwiązywania problemów, budowania trwałych relacji i nawiązywania przyjaźni

Jump Out! Zawsze aktywnie – zawsze Eko! – projekt prozdrowotny promujący aktywny styl życia, kształtujący u dzieci nawyk aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i odpowiedzialnego  podejścia do przyrody i ekologii

Multisensoryka − projekt wspierający integrację sensoryczną, stymulujący u dzieci wszystkie zmysły: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku oraz czucie głębokie i równowagę

Przyjaciele natury – własny program proekologiczny

Kuchnie świata – projekt prozdrowotny promujący zdrowe, świadome odżywianie oraz przybliżający kultury różnych krajów

 

Co zyska Twoje dziecko?

 • Usprawnimy wszystkie zmysły Twojego dziecka, dużą i małą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, równowagę, precyzję ruchów, koncentrację

 • Nauczymy szacunku do natury, nawyków proekologicznych, zdrowych nawyków żywieniowych

 • Uświadomimy Twojemu dziecku, jak ważny jest ruch i aktywność fizyczna dla zdrowia

Mały finansista – projekt rozwijający inteligencję matematyczno- logiczną, intrapersonalną i interpersonalną (6 latki)

Co zyska Twoje dziecko?

 • Wyposażmy Twoje dziecko w podstawową wiedzę z zakresu małej ekonomii, finansów oraz przedsiębiorczości

 • Nauczymy zasad oszczędzania i podejmowania racjonalnych decyzji podczas zakupów

Posiłki z muzyką klasyczną – projekt muzyczny połączony z nauką kultury spożywania posiłków

10 minut z książką – projekt pobudzający ciekawość dzieci, rozwijający ich zainteresowania, oraz kształcący nawyk zdobywania wiedzy przez całe życie

 

Co zyska Twoje dziecko?

 • Rozbudzimy wrażliwość estetyczną Twojego dziecka, pokażemy wartość książki i muzyki w życiu człowieka

 • Nauczymy zasad savoir-vivre

Już dziś zaczyna się przyszłość Twojego dziecka

- zadbajmy o nią razem

Wypełnij formularz i skontaktuj się z Nami

Zapisz się na dzień otwarty

Kliknij by zapisać się na dzień otwarty do wybranej placówki.

Umów się na rozmowę

Kliknij by umówić rozmowę z dyrektorem wybranej placówki

Weź udział wraz ze swoim dzieckiem w Dniu Otwartym w wybranej placówce Pomarańczowej Ciuchci.
👉🏻 Kliknij przycisk poniżej i wypełnij formularz. Do zobaczenia! 🧡