Programy i projekty edukacyjne​​

Jako eksperci wiemy, że pierwsze lata życia są kluczowe w rozwoju dziecka, a zdobyte w tym czasie kompetencje są podstawą do odnoszenia sukcesów w przyszłości.​

Dlatego z myślą o przyszłości każdego dziecka realizujemy programy:

Program Powszechnej Dwujęzyczności: Dwujęzyczne dzieci/Bilingual future 
Academia de español – zabawy z hiszpańskim (6-latki)*
Program nauczania języków obcych: angielskiego, hiszpańskiego – blok zajęć dodatkowych lub fakultatywnych
*nie dotyczy przedszkola w Józefosławiu
Co zyska Twoje dziecko?
 • Nauczymy Twoje dziecko swobodnej komunikacji w języku angielskim, umożliwimy mu rozpoczęcie edukacji w szkołach dwujęzycznych
 • Przygotujemy do posługiwania się najpopularniejszymi językami na świecie
Glottodydaktyka – program nauki pisania i czytania prof. B. Rocławskiego
Dziecięca matematyka – program prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
Wesołe zabawy z kodowaniem na dywanie (5-latki)/Programowanie ze Scottie Go! (6-latki)


Co zyska Twoje dziecko?

 • Rozwiniemy u Twojego dziecka umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz pisania
 • Rozwiniemy umiejętności matematyczno-logiczne, nauczymy wyciągania wniosków, kojarzenia, klasyfikowania i myślenia przyczynowo – skutkowego
 • Nauczymy bezpiecznego i świadomego korzystania z technologii niezbędnych we współczesnym świecie

 

Kompetencje kluczowe – Wspieranie rozwoju dziecka w zakresie zdobywania najważniejszych umiejętności, warunkujących późniejszy sukces w życiu osobistym i zawodowym.

Co zyska Twoje dziecko?

 • Wzmocnimy koncentrację i pamięć Twojego dziecka, jego uważność i świadomość własnych emocji
 • Nauczymy radzenia sobie w nowych sytuacjach
 • Pokażemy sposoby relaksacji i wyciszenia
 • Odkryjemy talenty i potencjał Twojego dziecka
Pomarańczowa kraina  i Mały Guliwer – własny program adaptacyjny rozwijający inteligencję ruchową, intrapersonalną i interpersonalną- realizowany w grupach najmłodszych 2,5-3-latków przez cały wrzesień
Kraina emocji w duchu Pozytywnej dyscypliny – własny program wychowawczo – profilaktyczny przygotowujący do rozumienia emocji oraz uczuć własnych i innych ludzi, uczący wartości i norm społecznych (3-6 latki)
Lekcje ciszy wg metody Montessori
Życzliwi liderzy – projekt uczący ważnych umiejętności społecznych i życiowych tj.: szacunek, dbanie o innych, współpraca, empatia (6-latki)

Co zyska Twoje dziecko?

 • Pomożemy Twojemu dziecku odkryć, jak bardzo jest zdolne i kompetentne, zachęcimy je do konstruktywnego używania swojej osobistej siły i autonomii
 • Wzmocnimy poczucie własnej wartości, pewności siebie, wewnętrzną motywację do działania
 • Nauczymy efektywnej komunikacji, umiejętności rozwiązywania problemów, budowania trwałych relacji i nawiązywania przyjaźni
Zawsze aktywnie! Zawsze Eko! – program, którego celem jest kształtowanie u dzieci świadomego, aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i odpowiedzialnego  podejścia do przyrody
Multisensoryka − projekt wspierający integrację sensoryczną, stymulujący u dzieci wszystkie zmysły: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku oraz czucie głębokie i równowagę
Mały Olimpijczyk − projekt prozdrowotny promujący aktywny styl życia uwzględniający ćwiczenia integracji sensorycznej 
Przyjaciele natury – własny program ekologiczny
Warsztaty kulinarne – projekt prozdrowotny promujący zdrowe, świadome odżywianie

 

Co zyska Twoje dziecko?

 • Usprawnimy wszystkie zmysły Twojego dziecka, dużą i małą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, równowagę, precyzję ruchów, koncentrację
 • Nauczymy szacunku do natury, nawyków proekologicznych, zdrowych nawyków żywieniowych
 • Uświadomimy Twojemu dziecku, jak ważny jest ruch i aktywność fizyczna dla zdrowia
Mały finansista – projekt rozwijający inteligencję matematyczno- logiczną, intrapersonalną i interpersonalną (6 latki)

Co zyska Twoje dziecko?

 • Wyposażmy Twoje dziecko w podstawową wiedzę z zakresu małej ekonomii, finansów oraz przedsiębiorczości
 • Nauczymy zasad oszczędzania i podejmowania racjonalnych decyzji podczas zakupów
Kwadrans z muzyką klasyczną – projekt muzyczny połączony z nauką kultury spożywania posiłków
10 minut z książką – projekt pobudzający ciekawość dzieci, rozwijający ich zainteresowania, oraz kształcący nawyk zdobywania wiedzy przez całe życie (6-latki)

 

Co zyska Twoje dziecko?

 • Rozbudzimy wrażliwość estetyczną Twojego dziecka, pokażemy wartość książki i muzyki w życiu człowieka
 • Nauczymy zasad savoir-vivre

Już dziś zaczyna się przyszłość Twojego dziecka.

- zadbajmy o nią razem

Chcesz się zapisać?

Zapraszamy na niezobowiązującą rozmowę oraz Dni Otwarte