fbpx

Zajęcia dodatkowe

Oferujemy bogaty program zajęć dodatkowych i fakultatywnych

Przy jego tworzeniu kierowaliśmy się założeniami Teorii Inteligencji Wielorakich prof. Howarda Gardnera, tak aby odkrywać i rozwijać zainteresowania i talenty dzieci, zapewniać harmonijny i wszechstronny rozwój.

Dbając o najwyższą jakość, prowadzenie zajęć powierzyliśmy grupie sprawdzonych instruktorów, lektorów i trenerów.  Są to wysokiej klasy specjaliści w poszczególnych dziedzinach, którzy posiadają bogate doświadczenie oraz umiejętność pracy z dziećmi.

Zajęcia dodatkowe wliczone w cenę czesnego

Gimnastyka

ogólnorozwojowa z elementami korektywy i gier zespołowych - zajęcia kształtują nawyk prawidłowej postawy, rozwijają koordynację ruchową, integrację sensoryczną, wspierają ogólną sprawność i wszechstronny rozwój fizyczny.

Academia de español

Zabawy z hiszpańskim (6-latki) - Umysły dzieci w wieku przedszkolnym są tak elastyczne i chłonne, że to idealny moment na wprowadzenie kolejnego języka obcego. W przyjaznej atmosferze wesołej zabawy dzieci przyswajają go w naturalny i niewymuszony sposób.

Ceramika

Zabawa gliną ma potwierdzone przez psychologów właściwości relaksacyjne i antystresowe - pozwala na kreatywne rozładowanie napięcia. Daje dzieciom poczucie swobody i nieograniczonych możliwości wyrażania się przez sztukę. Uczy samodzielności, cierpliwości, planowania i odpowiedzialności.

Warsztaty plastyczne

Twórczość plastyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Pobudza rozwój umysłowy i emocjonalny, wyzwala ekspresję, rozwija twórczą inicjatywę, pomysłowość a przede wszystkim wiarę we własne siły.

Gimnastyka

ogólnorozwojowa z elementami korektywy i gier zespołowych. Zajęcia kształtują nawyk prawidłowej postawy, rozwijają koordynację ruchową, integrację sensoryczną, wspierają ogólną sprawność i wszechstronny rozwój fizyczny.

Academia de español

Zabawy z hiszpańskim (6-latki) - umysły dzieci w wieku przedszkolnym są tak elastyczne i chłonne, że to idealny moment na wprowadzenie kolejnego języka obcego. W przyjaznej atmosferze wesołej zabawy dzieci przyswajają go w naturalny i niewymuszony sposób.

Ceramika

Zabawa gliną ma potwierdzone przez psychologów właściwości relaksacyjne i antystresowe - pozwala na kreatywne rozładowanie napięcia. Daje dzieciom poczucie swobody i nieograniczonych możliwości wyrażania się przez sztukę. Uczy samodzielności, cierpliwości, planowania, odpowiedzialności i akceptacji niepowodzeń.

Rytmika z orkiestrą dziecięcą

Zajęcia rozwijają koordynację ruchową, motorykę całego ciała, orientację przestrzenną, uczą koncentracji, poprawiają pamięć, uwrażliwiają na elementy muzyki. Dają także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne.

MindHarmonyDance

Innowacyjne zajęcia dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym, skupiają się na integracji ruchu tanecznego z technikami mindfulness, tworząc unikatowe doświadczenie wspierające rozwój emocjonalny, fizyczny i społeczny dziecka. Wpływa na koncentrację i pamięć. Uczy wyrażania emocji. Buduje pewność siebie.

KorSenBal

Interdyscyplinarne zajęcia uwzględniające potrzeby dzieci z zakresu gimnastyki korekcyjnej i integracji sensorycznej realizowane poprzez zabawy z baletem. To nasz sposób na rozwijanie sprawności w zakresie przetwarzania informacji, koncentracji uwagi, koordynacji oraz świadomości ciała.

Klub szachowy

w grupach 5 i 6-latków - gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka - kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności.

Warsztaty plastyczne

Twórczość plastyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Pobudza rozwój umysłowy i emocjonalny, wyzwala ekspresję, rozwija twórczą inicjatywę, pomysłowość a przede wszystkim wiarę we własne siły.

Rytmika z orkiestrą dziecięcą

Zajęcia rozwijają koordynację ruchową, motorykę całego ciała, orientację przestrzenną, uczą koncentracji, poprawiają pamięć, uwrażliwiają na elementy muzyki. Dają także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne.

MindHarmonyDance

Innowacyjne zajęcia dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym, skupiają się na integracji ruchu tanecznego z technikami mindfulness, tworząc unikatowe doświadczenie wspierające rozwój emocjonalny, fizyczny i społeczny dziecka. Wpływa na koncentrację i pamięć. Uczy wyrażania emocji. Buduje pewność siebie.

Warsztaty Naukowe

Zabawa w eksperymenty pobudza ciekawość i zainteresowanie światem. Uczy samodzielnego działania, daje możliwość wyciągania wniosków, rozwija kreatywność, pomysłowość, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

Warsztaty Przyrodnicze

Zajęcia rozbudzają zainteresowanie dzieci otaczającym światem, uczą szacunku do przyrody oraz odpowiedzialnego, spokojnego obcowania z żywymi stworzeniami. Dzięki kontaktowi ze zwierzętami dzieci łatwiej przyswajają wiedzę, szczególnie z zakresu biologii.

TUS Trening Umiejętności Społecznych

w grupach 6-latków - ośmiotygodniowy cykl warsztatów rozwijających kompetencje komunikacyjne, umiejętność aktywnego słuchania, wyrażania swoich myśli, uczuć i potrzeb, strategii rozwiązywania konfliktów, nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi.

Warsztaty psychologiczne

Prowadzone są przez psychologa przedszkolnego w grupach 4-6 latków - dostosowane są do potrzeb danej grupy. Pomagają rozwijać inteligencję emocjonalną, budować relacje i wspierać rozwój kompetencji społecznych.

KorSenBal

Interdyscyplinarne zajęcia uwzględniające potrzeby dzieci z zakresu gimnastyki korekcyjnej i integracji sensorycznej realizowane poprzez zabawy z baletem. To nasz sposób na rozwijanie sprawności w zakresie przetwarzania informacji, koncentracji uwagi, koordynacji oraz świadomości ciała.

Klub szachowy

realizujemy w grupach 5 i 6-latków - gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka - kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności.

Warsztaty Naukowe

Zabawa w eksperymenty pobudza ciekawość i zainteresowanie światem. Uczy samodzielnego działania, daje możliwość wyciągania wniosków, rozwija kreatywność, pomysłowość, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

Warsztaty Przyrodnicze

Zajęcia rozbudzają zainteresowanie dzieci otaczającym światem, uczą szacunku do przyrody oraz odpowiedzialnego, spokojnego obcowania z żywymi stworzeniami. Dzięki kontaktowi ze zwierzętami dzieci łatwiej przyswajają wiedzę, szczególnie z zakresu biologii.

TUS Trening Umiejętności Społecznych

w grupach 6-latków - ośmiotygodniowy cykl warsztatów rozwijających kompetencje komunikacyjne, umiejętność aktywnego słuchania, wyrażania swoich myśli, uczuć i potrzeb, strategii rozwiązywania konfliktów, nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi.

Warsztaty psychologiczne

Prowadzone są przez psychologa przedszkolnego w grupach 4-6 latków - dostosowane są do potrzeb danej grupy. Pomagają rozwijać inteligencję emocjonalną, budować relacje i wspierać rozwój kompetencji społecznych.

Zajęcia fakultatywne

Dodatkowo płatne, do wyboru przez rodziców

Akrobatyka


Nauka pływania

dotyczy placówek: Politechnika Warszawska i Mokotów

Zumba Kids

Judo

Nauka gry na pianinie

Język Hiszpański

Akrobatyka


Nauka pływania

dotyczy placówki na Mokotowie

Zumba Kids

Judo

Nauka gry na pianinie

Język Hiszpański

Klub szachowy

Akademia Sztuk Pięknych

Twórcze budowanie z klocków LEGO

Robotyka

Młody Einstein

Logopedia

Klub szachowy

Akademia Sztuk Pięknych

Twórcze budowanie z klocków LEGO

Robotyka

Młody Einstein

Logopedia

W zależności od zainteresowań i potrzeb dziecka, oferta zajęć dodatkowych dla dzieci jest bardzo szeroka. W przedszkolu takim jak Pomarańczowa Ciuchcia dzieci mogą uczestniczyć w:

 • Zajęciach muzycznych, np. nauka gry na instrumencie, rytmika.
 • Zajęciach sportowych jak gimnastyka, taniec, piłka nożna czy nauka pływania.
 • Zajęciach artystycznych, np. ceramika, warsztaty plastyczne, balet.
 • Warsztatach naukowych, które pobudzają ciekawość i rozwijają umiejętności poznawcze, np. eksperymenty, robotyka.
 • Zajęciach z integracji sensorycznej, które pomagają w prawidłowym rozwoju percepcji sensorycznej

Decyzja o zapisaniu dziecka na zajęcia dodatkowe zależy od indywidualnych potrzeb i dojrzałości dziecka. Wielu ekspertów zaleca rozpoczęcie zajęć dodatkowych w wieku przedszkolnym, kiedy to dzieci są ciekawe świata, chętne do nauki i mają większą zdolność do przyswajania nowych umiejętności. Ważne jest, aby zajęcia były dostosowane do wieku i zainteresowań dziecka oraz by nie przeciążać go zbyt wieloma aktywnościami na raz. Kluczem jest znalezienie równowagi i pewność, że dziecko czerpie radość z uczestnictwa w wybranych zajęciach.

Pierwsza wizyta u logopedy jest często zalecana, gdy dziecko zaczyna mówić, a jego mowa jest niezrozumiała lub nieadekwatna do wieku. Niektóre dzieci potrzebują wsparcia logopedycznego już w wieku 2-3 lat. Jeśli rodzice zauważą opóźnienie w rozwoju mowy u przedszkolaka czy trudności z wymawianiem pewnych dźwięków, warto skonsultować się z logopedą. Wczesna interwencja może przynieść lepsze efekty w przyszłości. W przedszkolach takich jak Pomarańczowa przeprowadza się przesiewowe badanie logopedyczne przedszkolaków. Jeżeli są wskazania do terapii logopedycznej, można zapisać  dziecko na indywidulane zajęcia do przedszkolnego logopedy.

Standardowa sesja z logopedą trwa zazwyczaj od 30 do 60 minut, ale jej długość może zależeć od wieku dziecka, rodzaju problemu oraz indywidualnych potrzeb. Dla wielu przedszkolaków krótsze sesje (30 minut) mogą być bardziej odpowiednie, aby utrzymać ich uwagę i skupienie przez całą konsultację.

Zumba dla dzieci to energetyczny program taneczny oparty na rytmach muzyki latynoamerykańskiej, specjalnie dostosowany do potrzeb najmłodszych. Zajęcia te pomagają rozwijać ogólną sprawność fizyczną, koordynację ruchową, poczucie rytmu, jednocześnie dając dzieciom możliwość wyrażenia siebie poprzez taniec. Zumba dla przedszkolaków skupia się na zabawnych ruchach i grach tanecznych, które angażują dzieci i sprawiają im radość.

Wypełnij formularz i skontaktuj się z Nami

Zapisz się na dzień otwarty

Kliknij by zapisać się na dzień otwarty do wybranej placówki.

Umów się na rozmowę

Kliknij by umówić rozmowę z dyrektorem wybranej placówki

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu wspierające rozwój naszych przedszkolaków

W naszym prywatnym przedszkolu Pomarańczowa Ciuchcia kładziemy szczególny nacisk na holistyczny rozwój każdego dziecka. Dlatego oferujemy bogatą gamę zajęć dodatkowych, które nie tylko dostarczają radości i zabawy, ale także wspierają wszechstronny rozwój przedszkolaków. Przy doborze kierowaliśmy się założeniami Teorii Inteligencji Wielorakich prof. Howarda Gardnera, wierząc, że każde dziecko ma unikalne zainteresowania i pasje, które można rozwijać poprzez różnorodne doświadczenia edukacyjne. Poprzez nowoczesne metody nauczania, współpracę z wykwalifikowanymi i zaangażowanymi nauczycielami, stwarzamy warunki, które rozbudzają kreatywność i wspierają indywidualne zdolności każdego przedszkolaka.

Czytaj więcej

 

Zajęcia dodatkowe – przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia, które rozwija małe talenty

W niepublicznym przedszkolu Pomarańczowa Ciuchcia nie tylko dbamy o radosną atmosferę i bezpieczne środowisko, ale również skupiamy się na rozwijaniu małych talentów naszych przedszkolaków poprzez specjalnie przygotowane zajęcia dodatkowe. Nasza placówka jest miejscem, gdzie każde dziecko ma możliwość odkrywania swoich pasji i rozwijania umiejętności w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb. Dodatkowe zajęcia w przedszkolu są pełne kreatywności, wspierają rozwój intelektualny oraz społeczny, tworząc jednocześnie solidne fundamenty do dalszych etapów edukacyjnych.

Zajęcia dodatkowe – warsztaty plastyczne dla małych artystów

W Pomarańczowej Ciuchci rozwijamy u najmłodszych zainteresowania artystyczne poprzez dedykowane zajęcia dodatkowe dla dzieci w przedszkolu, skupiające się na doskonaleniu umiejętności malowania, rysowania czy wyklejania. Warsztaty plastyczne stanowią nie tylko świetną zabawę dla naszych podopiecznych, ale również doskonałą okazję do wyrażania siebie poprzez sztukę. Dzieci mają możliwość eksperymentowania z różnorodnymi materiałami, rozwijania zdolności manualnych oraz wyobraźni. Podczas zajęć staramy się stworzyć atmosferę, w której każdy przedszkolak czuje się swobodnie i bezpiecznie, co sprzyja pełniejszemu rozwojowi jego pasji i talentów. Tym samym edukacja w przedszkolu jest niezwykle atrakcyjna i inspirująca.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu – gimnastyka ogólnorozwojowa i warsztaty psychologiczne

W Pomarańczowej Ciuchci dbamy o to, aby Twoje dziecko mogło swobodnie rozwijać się i odkrywać świat. Zatem co jeszcze proponuje nasze przedszkole? Zajęcia dodatkowe to także gimnastyka ogólnorozwojowa. Poprzez różnorodne ćwiczenia ruchowe, maluchy nie tylko rozwijają swoje umiejętności motoryczne, ale także uczą się współpracy, koordynacji oraz zdrowego stylu życia. Zajęcia te prowadzone są w przyjaznej atmosferze, zachęcając dzieci do aktywności fizycznej poprzez zabawę. W czasie ćwiczeń wykorzystujemy różnorodne przyrządy i przybory takie jak szarfy, piłeczki oraz woreczki.

Drugim filarem naszej oferty są warsztaty psychologiczne, które dedykowane są naszym najmłodszym podopiecznym. Zajęcia te skupiają się na rozwijaniu emocjonalnej inteligencji dzieci, wspierając ich zdolności komunikacyjne, radzenie sobie z emocjami oraz budowanie zdrowego poczucia własnej wartości. Dzięki różnorodnym technikom i zabawom przedszkolaki uczą się zrozumienia siebie i innych, co stanowi solidną podstawę dla ich dalszego rozwoju społecznego.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu – zanurzenie w angielskim i zabawy w języku hiszpańskim

Zajęcia dodatkowe w naszych placówkach to lekcje angielskiego i język hiszpański w przedszkolu, które pozwalają maluchom poznać świat języków obcych. Dzieci uczą się poprzez interaktywne gry, piosenki i zabawy, co sprzyja naturalnemu przyswajaniu angielskiego oraz hiszpańskiego. Takie zajęcia dodatkowe w przedszkolu niepublicznym pozwalają maluchom nie tylko na poznanie nowych słów, ale również kształtowanie zdolności interpersonalnych, rozwijanie kreatywności i wzbogacanie doświadczeń kulturowych.

Dodatkowe zajęcia w przedszkolu – nauka gry w szachy i rytmika

Zastanawiasz się, jakie jeszcze Pomarańczowa Ciuchcia oferuje zajęcia dodatkowe? Przedszkole proponuje także naukę gry w szachy. Nasze zajęcia szachowe nie tylko rozwijają logiczne myślenie i umiejętności strategicznego planowania, ale także uczą dzieci cierpliwości i koncentracji. Uczestnicząc w klubie szachowym, maluchy zdobywają nie tylko umiejętności gry, ale także ćwiczą spostrzegawczość i umiejętność rozwiązywania problemów.

Dla dzieci, które chcą rozwijać swoje zdolności ruchowe, rytmiczne i muzyczne nasze przedszkole prywatne Pomarańczowa Ciuchcia proponuje rytmikę. Poprzez różnorodne ćwiczenia i zabawy, maluchy uczą się koordynacji i rozwijają wrażliwość na dźwięki. Zajęcia te nie tylko promują aktywność fizyczną, ale także stymulują rozwój sensoryczny i artystyczny każdego naszego przedszkolaka.

Zajęcia dodatkowe w żłobku – zabawa, odkrywanie świata i rozwijanie pasji

Zajęcia dodatkowe w żłobku Pomarańczowa Ciuchcia to unikalna oferta, która skupia się na tworzeniu inspirującego środowiska dla dzieci w wieku od półtora roku do trzech lat, wspierając przy tym ich rozwój poprzez zabawę, chęć odkrywania świata i rozwijanie pasji.

Zabawa to centralny element naszych zajęć, które są dostosowane do specyficznych potrzeb i umiejętności dzieci w żłobku. Poprzez kreatywne zabawy sensoryczne, maluchy mają okazję rozwijać zdolności poznawcze i motoryczne, jednocześnie zdobywając pierwsze doświadczenia z otaczającym je światem. Dzieci są zachęcane do poznawania otoczenia, nowych materiałów i doświadczania różnorodnych bodźców. Wspieramy ich naturalną ciekawość, umożliwiając eksplorację, która sprzyja rozwijaniu umiejętności poznawczych.

Rozwijanie pasji to dla nas priorytet. Niezależnie od tego, czy dziecko wykazuje zainteresowanie muzyką, sztuką czy ruchem, nasze zajęcia dodatkowe oferują różnorodne aktywności, które sprzyjają odkrywaniu i rozwijaniu pasji już od najwcześniejszych lat życia.

Zajęcia fakultatywne w Pomarańczowej Ciuchci

Zajęcia fakultatywne w Pomarańczowej Ciuchci stanowią niepowtarzalną szansę dla przedszkolaków na rozwijanie swoich zainteresowań, odkrywanie nowych obszarów wiedzy i zdobywanie umiejętności poza standardowym programem nauczania. Co możemy Ci zaproponować? Są to przede wszystkim:

 • nauka pływania dla przedszkolaków – zajęcia te nie tylko uczą podstawowych umiejętności pływackich, ale także budują pewność siebie w wodzie i rozwijają zdolności motoryczne;
 • judo – przedszkolaki uczą się podstawowych technik, jednocześnie rozwijając umiejętności współpracy, dyscypliny i szacunku do innych;
 • Zumba Kids – taka forma zajęć ruchowych nie tylko bawi, ale również wspiera rozwój koordynacji ruchowej i wytrzymałości fizycznej;
 • nauka gry na pianinie – zajęcia muzyczne pozwalają dzieciom na odkrycie magicznego świata dźwięków, rozwijając jednocześnie umiejętności słuchowe i manualne;
 • akrobatyka – poprzez ćwiczenia gimnastyczne dzieci rozwijają sprawność fizyczną, gibkość oraz koordynację ruchową;
 • robotyka – zajęcia wprowadzają dzieci w fascynujący świat programowania, pozwalając jednocześnie na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Zajęcia fakultatywne w prywatnym przedszkolu Pomarańczowa Ciuchcia – jak dołączyć?

Drogi Rodzicu! Zajęcia fakultatywne w Pomarańczowej Ciuchci to zajęcia dodatkowo płatne. Możesz wspólnie z dzieckiem wybrać interesującą kategorię i zgłosić pociechę do uczestnictwa.

Jesteśmy przekonani, że nasza oferta zajęć dodatkowych i fakultatywnych dostarczy dzieciom niezapomnianych doświadczeń oraz stanie się ważnym elementem ich rozwoju. Dołącz do nas i odkrywaj pasje swojej pociechy razem z nami!

Weź udział wraz ze swoim dzieckiem w Dniu Otwartym w wybranej placówce Pomarańczowej Ciuchci.
👉🏻 Kliknij przycisk poniżej i wypełnij formularz. Do zobaczenia! 🧡