POZYTYWNA DYSCYPLINA - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa
PD

Pozytywna dyscyplina

Chcesz wyposażyć swoje dziecko w kompetencje społeczne, które ułatwią mu relacje z rówieśnikami, nauczą współpracy, wzmocnią poczucie własnej wartości, pomogą zrozumieć i wyrażać emocje?

W Pomarańczowej Ciuchci: 

 • Pomożemy Twojemu dziecku odkryć, jak bardzo jest zdolne i kompetentne, zachęcimy je do konstruktywnego używania swojej osobistej siły i autonomii
 • Wzmocnimy poczucie własnej wartości, pewności siebie, wewnętrzną motywację do działania
 • Nauczymy efektywnej komunikacji, umiejętności rozwiązywania problemów, budowania trwałych relacji
  i nawiązywania przyjaźni
 • Nauczymy samodzielności i niezależności.

Pozytywna dyscyplina to przede wszystkim:

 • pozytywne wyznaczanie reguł i uczenie dzieci tego, co uznajemy za ważne,

 • skupienie się na zrozumieniu potrzeb dzieci oraz ich zaspokajaniu, w taki sposób aby mogły w pełni rozwinąć swój potencjał. 

Z dumą informujemy, że jako pierwsze placówki w Polsce Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia rozpoczęły proces certyfikacji „Przedszkole Przyjazne Pozytywnej Dyscyplinie”, którego celem jest kompleksowe wprowadzenie programu wychowawczego opartego o potrzebę przynależności, znaczenia i bezpieczeństwa, jaką mają dzieci. Respektując w sposób szczególny prawa dzieci do tego, aby były traktowane z takim samym szacunkiem jak dorośli skupimy się na pozytywnym wyznaczaniu reguł i uczeniu dzieci tego, co uznajemy za ważne, czyli: kompetencji społecznych, empatii, samokontroli, motywacji, umiejętności współpracy oraz krytycznego myślenia.


Dlatego w Pomarańczowej Ciuchci: 

 • Programy opieramy na relacji, więzi i poczuciu bezpieczeństwa. 
 • Respektujemy prawo dzieci do tego, aby były traktowane z takim samym szacunkiem jak dorośli. 
 • Kierujemy się zasadą jednoczesnej uprzejmości i stanowczości. 
 • Pozwalamy dzieciom na rozwijanie wrodzonej potrzeby wnoszenia autentycznego i wartościowego wkładu w czasie codziennych czynności i zajęć, nie robimy za dziecko tego, co może zrobić samo. Stwarzamy przedszkolakom maksymalnie dużo okazji do ćwiczenia nowych umiejętności i uczenia się na błędach.
 • Promujemy  współpracę i empatię, zachęcamy do pomagania innym.
 • Rozwijamy u dzieci wewnętrzne źródło samokontroli i uczciwość tak, aby potrafiły postępować właściwie – niezależnie od kar i nagród. 
 • Zamiast na konsekwencjach skupiamy się na rozwiązaniach – zapraszając dzieci do aktywnego rozwiazywania problemów, pozwalamy im odkrywać własne kompetencje i zdolności.
 • Uczymy wytrwałości stosując zachęty zamiast pochwał.   
 • Polecenia zastępujemy pytaniami pełnymi ciekawości – rozwijając motywację, umiejętność współpracy i krytycznego myślenia. 

Superwizję działań prowadzonych w Przedszkolach Pomarańczowa Ciuchcia prowadzi prekursorka Pozytywnej Dyscypliny w Polsce i jedyny certyfikowany trener Pozytywnej Dyscypliny wieku wczesnodziecięcego oraz Pozytywnej dyscypliny w klasie Sylwia Anderson–Hanney.
Nad realizacją zadań w procesie certyfikacji czuwa dyrektor ds. projektów i edukator Pozytywnej dyscypliny  Joanna Goc–Matyskiel.

Nauczyciele ze wszystkich Przedszkoli Pomaranczowa Ciuchcia od października 2019 roku rozpoczęli cykl szkoleń w zakresie praktycznego wykorzystywania strategii Pozytywnej Dyscypliny w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Jesteśmy przekonani, że najlepsze efekty przynosi spójność metod wychowawczych stosowanych w domu i przedszkolu, dlatego już wkrótce rozpoczniemy cykl szkoleń z zakresu Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców.

 

Używamy plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
polityka prywatności, polityka cookies