Pozytywna Dyscyplina

Jesteśmy praktykami Pozytywnej Dyscypliny

Z dumą i radością informujemy, że Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia jako pierwsze w Polsce otrzymały Certyfikat Praktyków Pozytywnej Dyscypliny.

Oznacza to, że realizujemy program wychowawczy oparty o potrzebę przynależności, znaczenia i bezpieczeństwa, jaką mają dzieci. Respektując w sposób szczególny prawa dzieci do tego, aby były traktowane z takim samym szacunkiem jak dorośli, skupiamy się na pozytywnym wyznaczaniu reguł i uczeniu dzieci tego, co uznajemy za ważne, czyli: kompetencji społecznych, empatii, samokontroli, motywacji, umiejętności współpracy oraz krytycznego myślenia.

Dzięki Pozytywnej Dyscyplinie

 • pomożemy Twojemu dziecku odkryć, jak bardzo jest zdolne i kompetentne, zachęcimy je do konstruktywnego używania swojej osobistej siły i autonomii
 • wzmocnimy poczucie własnej wartości, pewności siebie, wewnętrzną motywację do działania
 • nauczymy efektywnej komunikacji, umiejętności rozwiązywania problemów, budowania trwałych relacji
  i nawiązywania przyjaźni
 • nauczymy samodzielności i niezależności.

Jak to robimy?

 • Działamy w oparciu o relacje, więzi i poczucie bezpieczeństwa. 

 • Respektujemy prawo dzieci do tego, aby były traktowane z takim samym szacunkiem jak dorośli. 

 • Kierujemy się zasadą jednoczesnej uprzejmości i stanowczości. 

 • Stwarzamy dzieciom maksymalnie dużo okazji do ćwiczenia nowych umiejętności i uczenia się na błędach. Nie robimy za dziecko tego, co może zrobić samo.

 • Rozwijamy u dzieci wewnętrzne źródło samokontroli i uczciwość tak, aby potrafiły postępować właściwie – niezależnie od kar i nagród.
 • Zamiast na konsekwencjach skupiamy się na rozwiązaniach – zapraszając dzieci do aktywnego rozwiązywania problemów.
 • Uczymy wytrwałości, stosując zachęty zamiast pochwał.
 • Polecenia zastępujemy pytaniami pełnymi ciekawości – rozwijając motywację, umiejętność współpracy i krytycznego myślenia.
 • Promujemy  współpracę i empatię, zachęcamy do pomagania innym.

Joanna Goc-Matyskiel

Nad realizacją Pozytywnej Dyscypliny w przedszkolach i żłobkach Pomarańczowa Ciuchcia czuwa dyrektor ds. projektów i edukator Pozytywnej dyscypliny  Joanna Goc–Matyskiel.

Od 2019 roku pani Joanna regularnie prowadzi warsztaty i szkolenia dla naszych nauczycieli w zakresie praktycznego wykorzystywania strategii Pozytywnej Dyscypliny w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Superwizję działań prowadzonych w Przedszkolach Pomarańczowa Ciuchcia prowadzi prekursorka Pozytywnej Dyscypliny w Polsce i jedyny certyfikowany trener Pozytywnej Dyscypliny wieku wczesnodziecięcego oraz Pozytywnej dyscypliny w klasie Sylwia Anderson–Haney

Chcesz się zapisać?

Zapraszamy na niezobowiązującą rozmowę oraz Dni Otwarte