fbpx

PRZEDSZKOLE BLISKOŚCIOWE

WYCHOWANIE W BLISKOŚCI

Zapraszamy dzieci i rodziców do wspólnej wychowawczej podróży, której filarami są:

 • rodzicielstwo bliskości – styl wychowania, którego podstawą jest zapewnianie dziecku bliskości, wzajemny szacunek i poszanowanie potrzeb obu stron;
 • porozumienie bez przemocy – metoda komunikacji, która ma na celu wspieranie dialogu między ludźmi oraz budowanie relacji opartych na empatii i uwzględnianiu potrzeb wszystkich osób;
 • self -reg –  nauka samoregulacji, identyfikacji i zarządzania emocjami pozwalające dzieciom powrócić do stanu zrównoważenia, który jest niezbędny do rozwoju;
 • mindfulness – trening uważności, ćwiczenia umysłu opierające się na koncentracji uwagi na obecnej chwili i próbie świadomego jej przeżycia z pełną uwagą i jasnością umysłu; 
 • pozytywna dyscyplina – metoda wychowawcza, oparta na wzajemnej miłości i szacunku. Wspiera rozwój odpowiedzialności i samodzielności u dzieci w każdym wieku.

NASZE CELE WYCHOWAWCZE

 • Nauka szacunku dla różnic – poznanie strategii pozwalającej na wyrażanie  swoich  potrzeb przy jednoczesnym szanowaniu granic innych.
 • Praktykowanie uważności poprzez ćwiczenia rozwijające samoświadomość, wdzięczność i życzliwość.
 • Rozpoznawanie, nazywanie, wyrażanie i akceptacja emocji własnych i innych.
 • Poznanie technik wspierających proces samoregulacji i stosowanie ich w codziennej praktyce przedszkolnej.
 • Utrwalanie przekonania, że błędy są doskonałą okazją do nauki.
 • Nauka przepraszania przez działanie.
 • Nauka strategii rozwiązywania konfliktów – skupienie na rozwiązaniach.
 • Budowanie motywacji wewnętrznej i poczucia własnej wartości dzieci w oparciu o ich sprawczość oraz świadomość mocnych stron i obszarów do rozwoju.
 • Budowanie świadomości konieczności dbania o dobrostan u przedszkolaków i nauczycieli.
 • Wprowadzenie i całoroczne modyfikowanie zasad, rutyn i posad grupowych w zależności od potrzeb dzieci i grupy.

JAK REALIZUJEMY NASZE CELE?

Choć cele stawiamy sobie ambitne wiemy, że nam się uda,  ponieważ wierzymy, że najważniejsze w co możemy wyposażyć dzieci, to kompetencje emocjonalne, społeczne i życiowe.

Dlatego:

 • Pracujemy na autorskim Bliskościowym Programie Wychowawczym, przygotowanym przez naszych psychologów, certyfikowanych edukatorów i trenerów.
 • W codziennej pracy wychowawczej koncentrujemy się na tym, by rozwijać u dzieci inteligencję emocjonalną. Dodatkowo jeden dzień w tygodniu poświęcamy na naukę strategii, m.in. :
  – radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
  – wyrażania własnych potrzeb i stawiania granic z szacunkiem do innych,
  – traktowania błędów jako okazji do nauki
  – budowania motywacji wewnętrznej opartej o sprawstwo i wnoszenie własnego wkładu.
 • Każda z naszych placówek objęta jest stałą opieką psychologiczną.
 • Psycholodzy nie tylko opiekują się potrzebami emocjonalnymi dzieci i nauczycieli, ale także prowadzą superwizje i comiesięczne Warsztaty Psychologiczne, indywidualnie „szyte na miarę” każdej grupy. Z konsultacji ze specjalistami mogą korzystać bezpłatnie również rodzice.
 • Cyklicznie organizujemy szkolenia i spotkanie mentoringowe dla nauczycieli, po to aby wspierać w rozwoju osobistym tych, którzy w codziennej pracy poza wiedzą i umiejętnościami wykorzystują moc modelowania.
 • Dbamy o to, aby wszyscy nasi współpracownicy i specjaliści pracowali, opierając się na relacjach z dziećmi, komunikowali się językiem empatii, zachęcali dzieci do współpracy bez nagród , a zamiast na konsekwencjach skupiali się na poszukiwaniu razem z dziećmi rozwiązań.
 • Komunikujemy rodzicom, jakie wartości przyświecają nam w pracy wychowawczej oraz jak istotna jest współpraca domu rodzinnego i przedszkola na tym polu.
 • Stworzyliśmy Pomarańczową Akademię Rodzica, w ramach której nasi specjaliści dzielą się wiedzą i doświadczeniem oraz wspierają rodziców w realizacji codziennych wyzwań, m.in.:
  – organizujemy warsztaty i Webinary dla rodziców o tematyce wychowawczej
  – prowadzimy bloga
  – w social mediach dzielimy się sprawdzonymi sposobami na to, by być skutecznym i szanującym potrzeby dziecka rodzicem, który jednocześnie wie, jak istotnym elementem dbania o dziecko, jest o opiekowanie swoich potrzeb.

Joanna Goc-Matyskiel

Nad realizacją naszego autorskiego bliskościowego programu wychowawczego czuwa  zespół psychologów, certyfikowanych edukatorów i trenerów pod kierunkiem Joanny Goc-Matyskiel – dyrektora ds. projektów i edukatora Pozytywnej Dyscypliny.

Od 2019 roku pani Joanna regularnie prowadzi warsztaty i szkolenia dla naszych nauczycieli w zakresie praktycznego wykorzystywania strategii Pozytywnej Dyscypliny w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Wypełnij formularz i skontaktuj się z Nami

Zapisz się na dzień otwarty

Kliknij by zapisać się na dzień otwarty do wybranej placówki.

Umów się na rozmowę

Kliknij by umówić rozmowę z dyrektorem wybranej placówki

Wychowanie bliskościowe – budowanie silnych relacji 

Zapewne, gdy wpisujesz w wyszukiwarkę hasło przedszkole bliskościowe co to znaczy, masz już pewne wyobrażenie o znaczeniu wychowania w duchu bliskości. Czym zatem dokładnie jest to podejście? Wychowanie bliskościowe to nie tylko zapewnienie odpowiednio skonstruowanego programu nauczania, ale przede wszystkim stworzenie atmosfery opartej na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i akceptacji. Nauczyciele pełni empatii i z pasją do nauczania odgrywają rolę nie tylko edukatorów, ale również troskliwych obserwatorów, którzy wspierają maluchy w odkrywaniu świata i zrozumieniu swoich emocji. Takie podejście sprzyja budowaniu głębokich relacji, które stanowią fundament kształtowania właściwych postaw społecznych i dobrego samopoczucia psychicznego.

Czytaj więcej

Przedszkole bliskościowe Pomarańczowa Ciuchcia – przyjazna atmosfera i bezpieczne otoczenie

Przedszkole bliskościowe Pomarańczowa Ciuchcia stanowi wyjątkową i innowacyjną formę placówki edukacyjnej skoncentrowaną na tworzeniu harmonijnej oraz przyjaznej atmosfery, a także bezpiecznego środowiska dla najmłodszych. To miejsce, gdzie priorytetem jest nie tylko rozwijanie intelektualnych zdolności dzieci, ale również budowanie silnych więzi między pedagogami i podopiecznymi oraz sprzyjanie rozwojowi przedszkolaków na wielu płaszczyznach. Dlatego nasze przedszkole bliskościowe Warszawa wychodzi poza tradycyjne ramy nauczania, skupiając się na rozwijaniu kompetencji społecznych, takich jak:

 • umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami i nauczycielami;
 • współpracy z innymi dziećmi poprzez zabawy zespołowe, wspólne projekty oraz codzienne interakcje;
 • rozwiązywanie problemów i konfliktów.

Przedszkola bliskościowe Pomarańczowa Ciuchcia – zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych

Bliskościowe przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia przywiązuje ogromną wagę do procesu adaptacji dzieci. Dlatego proponujemy rodzicom i ich pociechom w wieku od 1 do 4 roku życia zajęcia adaptacyjne, które pomagają najmłodszym oswoić się z nowym otoczeniem, rówieśnikami oraz opiekunami. Adaptacja w przedszkolu to przede wszystkim zabawy ogólnorozwojowe i integracyjne, podczas których maluchy nawiązują pierwsze relacje z innymi dziećmi i nauczycielami. Nasze zajęcia adaptacyjne to tylko początek pięknej wspólnej przygody, pełnej radości, nauki i wsparcia.

Żłobek bliskościowy – wspieranie maluchów na początkowym etapie edukacji

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców z Warszawy, prowadzimy także żłobek bliskościowy. Nasze podejście opiera się na zrozumieniu, że pierwsze lata życia są kluczowe dla dalszego rozwoju dziecka. Dlatego stwarzamy bezpieczną i komfortową przestrzeń, w której każdy maluch jest traktowany indywidualnie. Dbamy o to, aby zapewnić dzieciom wsparcie dostosowane do ich unikalnych potrzeb, tempa rozwoju oraz zainteresowań. Pracujemy nad budowaniem bezpiecznego otoczenia, w którym najmłodsi mogą swobodnie eksplorować, odkrywać i rozwijać swoje zdolności.

Żłobek i przedszkole bliskościowe to zatem znacznie więcej niż tylko placówki edukacyjne. To przede wszystkim instytucje nastawione na tworzenie środowiska, w którym dziecko czuje się akceptowane, bezpieczne i gotowe do odkrywania świata. Takie holistyczne podejście do rozwoju, które uwzględnia zarówno aspekty intelektualne, jak i emocjonalne, kształtuje jednostki gotowe na różne wyzwania. Odkryj, co oferują nasze przedszkola prywatne Warszawa i zadbaj o kompleksowy rozwój swojego dziecka, opierając się na wartościach wychowania bliskościowego.

Weź udział wraz ze swoim dzieckiem w Dniu Otwartym w wybranej placówce Pomarańczowej Ciuchci.
👉🏻 Kliknij przycisk poniżej i wypełnij formularz. Do zobaczenia! 🧡