fbpx

Zerówka w Pomarańczowej Ciuchci – najlepsze przygotowanie do szkoły

Razem z rodzicami myślimy o przyszłości naszych przedszkolaków, dlatego przygotowaliśmy specjalny program Zerówka w Pomarańczowej Ciuchci. Dzięki niemu w znanym i bezpiecznym środowisku przedszkola wyposażymy dzieci w kompetencje niezbędne do osiągania sukcesów w przyszłej edukacji szkolnej.

 

Obecnie w naszych 11 placówkach prowadzimy nabór do ZERÓWEK na rok szkolny 2022/2023.

W  czesnym oferujemy m.in.:

 • Dwujęzyczność – w tym kluby w języku angielskim (w grupach dwujęzycznych)
  Poprzez nasz autorski program dwujęzyczności uczymy swobodnej komunikacji i płynnego wypowiadania się w języku angielskim. Rozwijamy umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem. Przygotowujemy do rozpoczęcia edukacji w szkole dwujęzycznej.
  Ofertę klubów tworzymy indywidualnie dla każdej grupy wg zainteresowań dzieci. Prowadzone są przez 5 dni w tygodniu przez nauczycieli anglistów. Czas trwania zajęć to 30 – 40 minut.
 • Rozszerzony program języka angielskiego w tym dodatkowe zajęcia „Wake up and move” (w grupach z rozszerzonym językiem angielskim)
  Codzienne 30-minutowe zajęcia języka angielskiego wykorzystujące piosenki, dialogi, historyjki, wierszyki, skecze, gry skłaniające dzieci do komunikowania się w języku angielskim. Treści nauczania są atrakcyjne i odpowiednio dobrane do kompetencji językowych przedszkolaków.
  Dodatkowo codziennie 30 minutowe zajęcia WAKE UP AND MOVE.
 • Lekcje języka angielskiego z interaktywnym robotem Emysem
  Emys – edukacyjny robot społeczny, który czuje, widzi, słyszy i reaguje na dotyk. Potrafi zaangażować dzieci w radosną zabawę. Reaguje na wiele akcesoriów – interaktywne karty, odznaki, naklejki i pluszowe zabawki. Budzą one ciekawość dzieci, co sprawia, że zaczynają one komunikować się i funkcjonować w języku angielskim.
 • Lekcje języka hiszpańskiego*, dzięki którym przygotujemy dzieci do posługiwania się jednym z najpopularniejszych języków na świecie.
  * nie dotyczy Zerówki z Józefosławiu
 • Naukę pisania i czytania poprzez metodę Glottodydaktyki
  Rozwijamy kompetencje językowe, uczymy właściwej wymowy i stylistyki wypowiedzi, argumentowania i autoprezentacji. Kształtujemy umiejętność czytania ze zrozumieniem, pisania, rozwijamy wrażliwość i świadomość ortograficzną. Staramy się pokazywać dzieciom czytanie jako doskonały sposób prowadzący do samodzielnego zdobywania informacji. Uczymy korzystania z różnych źródeł wiedzy.
 • Zajęcia matematyczne
  Wyposażamy dziecko w kompetencje niezbędne do nauki przedmiotów ścisłych. Rozwijamy umiejętności matematyczno-logiczne, uczymy wyciągania wniosków, kojarzenia, klasyfikowania i myślenia przyczynowo – skutkowego.
 • Szachy*
  Zajęcia, dzięki którym rozwijamy strategiczne myślenie, koncentrację, umiejętność podejmowania decyzji oraz zapewniamy wszechstronny trening umysłu. Nabyte podczas zajęć umiejętności dzieci będą mogły sprawdzić podczas wewnątrzprzedszkolnego turnieju szachowego.
  * nie dotyczy Zerówki z Józefosławiu
 • Programowanie
  Rozwijamy kompetencje informatyczne i naukowo-techniczne, umiejętność logicznego myślenia, intuicję algorytmiczną oraz mądre, świadome i bezpieczne posługiwanie się nowymi technologiami niezbędnymi we współczesnym świecie.
 • Wychowanie w duchu Pozytywnej dyscypliny
  Odkrywamy, jak bardzo każde dziecko jest zdolne i kompetentne. Wzmacniamy poczucie własnej wartości, pewności siebie, świadomości osobistej siły i autonomii. Uczymy efektywnej komunikacji, umiejętności rozwiązywania problemów.  Rozwijamy wewnętrzną motywację  do działania.
 • Mały Finansista – projekt własny
  Celem projektu jest dostarczenie dzieciom elementarnej wiedzy z zakresu małej ekonomii, finansów, przedsiębiorczości oraz podnoszenia ich świadomości finansowej. Poprzez proponowane zajęcia, zabawy, wycieczki pragniemy wprowadzić dzieci w tajniki świadomego planowania wydatków, oszczędzania oraz dbania o środowisko. Projekt realizowany jest w tygodniowych blokach, jeden raz w semestrze.
 • Życzliwi liderzy – projekt własny
  Uczy ważnych umiejętności społecznych i życiowych: szacunku, dbania o innych, współpracy, empatii. Sześciolatki raz w tygodniu służą wiedzą, pomocą i wsparciem przedszkolakom z młodszych grup. Aktywizują maluchy poprzez zapraszanie do wspólnej zabawy, poprzez modelowanie wspierają je w zakresie kształtowania umiejętności samoobsługowych oraz samodzielności w działaniu.
 • Projekt realizowany z uczniami klas I-III Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Gaudeamus
  Minimum raz w semestrze realizujemy wspólny projekt z uczniami klas 1-3 ze szkół Gaudeamus. Tematykę projektu dobieramy do indywidualnych potrzeb i możliwości grupy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w klasach wybranych do realizacji projektu. Raz w semestrze przewidziana jest wycieczka do szkoły Gaudeamus lub okolicznej szkoły podstawowej. 
 • Elementy Oceniania Kształtującego stosowanego w niektórych szkołach

  – Podajemy cel zajęć – po to, aby dzieci nabywały umiejętności kierowania procesem „uczenia się” oraz potrafiły samodzielnie ocenić, na ile udało im się osiągnąć zamierzony cel.
  – Stosujemy patyczki – czyli szpatułki z imionami dzieci, które pomagają nam w porządkowaniu dyskusji oraz pozwalają zadbać o to, by każdy przedszkolak był jej uczestnikiem. Pomagają też w dokonywaniu podziałów w przypadku zadań wykonywanych w parach lub zespołowych.
  – Korzystamy ze światełek – czyli trójkolorowej sygnalizacji, która pozwala dzieciom, podczas samodzielnej pracy, ocenić, jak sobie radzą z zadaniem i dać o tym znać nauczycielowi. Kolor zielony oznacza, że radzą sobie doskonale. Kolor żółty sygnalizuje trudność i informuje o tym, że dziecko na jakimś etapie rozwiązania będzie potrzebował pomocy. Kolor czerwony to informacja, że dziecko potrzebuje natychmiastowego wyjaśnienia wątpliwości, które ma – bo bez tego nie może rozwiązać zadania.
  – Stosujemy informację zwrotną „Dwie gwiazdki i jedno życzenie”, czyli w przyjazny i pełen szacunku sposób wskazujemy dzieciom nie tylko mocne strony ich pracy, ale także to, co mogłoby być wykonane lepiej. Technikę stosujemy również do pierwszych prób oceny koleżeńskiej – aby pokazywać sześciolatkom, jak wiele mogą się od siebie nawzajem nauczyć.
 

Specjalnie dla rodziców przygotowaliśmy POMARAŃCZOWĄ AKADEMIĘ RODZICA cykl bezpłatnych warsztatów/webinarów,  dzięki którym:

 • pomożemy rodzicom lepiej zrozumieć siebie oraz swoje dziecko i jego potrzeby
 • będziemy rozwijać kompetencje rodzicielskie i wspierać w zakresie podejmowania decyzji edukacyjnych i wychowawczych
 • stworzymy przestrzeń do wzajemnej wymiany doświadczeń i inspiracji
 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej ZERÓWKI? 
Umów się na rozmowę z dyrektorem wybranej placówki: 

Zapisz się do Newsletter'a

Chcę otrzymywać porady ekspertów oraz informacje o najważniejszych wydarzeniach
w Pomarańczowej Ciuchci.

Udostępnij

Udostępnij na facebook
Udostępnij na linkedin
Udostępnij na twitter
Udostępnij na email

Zobacz więcej

Aktualności

Nauczyciele #CiuchciaTeam w roli aktorów 🧡

Nauczyciele #CiuchciaTeam Bielany w roli aktorów w przedstawieniu „Wiosenne kłopoty Smerfów”.   Z okazji pierwszych Dni Wiosny nasi nauczyciele z Pomarańczowej Ciuchci na Bielanach sprawili

Chcesz wiedzieć więcej ?

Skontaktuj się z nami

Weź udział wraz ze swoim dzieckiem w Dniu Otwartym w wybranej placówce Pomarańczowej Ciuchci.
👉🏻 Kliknij przycisk poniżej i wypełnij formularz. Do zobaczenia! 🧡