Bardzo dobre przygotowanie do szkoły
Edukacja

Pierwsze lata życia są kluczowe w rozwoju dziecka, a zdobyte w tym czasie kompetencje są podstawą do odnoszenia sukcesów w przyszłości. W Pomarańczowej Ciuchci mamy tego świadomość i odpowiedzialnie tworzymy warunki do optymalnego rozwoju każdego dziecka.

 

Bardzo dobre przygotowanie do szkoły - NASZA ZERÓWKA

 

 

Czy wiesz, że pierwsze lata życia są kluczowe w rozwoju dziecka, a zdobyte w tym czasie kompetencje są podstawą do odnoszenia sukcesów w przyszłości?

 

W Pomarańczowej Ciuchci mamy świadomość, jak ogromny wpływ mamy na przyszłość każdego dziecka.

Odpowiedzialnie tworzymy warunki do jego optymalnego rozwoju.

Naszym priorytetem jest bardzo dobre  przygotowanie każdego dziecka do szkoły. 

 

Dzięki programowi ZERÓWKA W POMARAŃCZOWEJ CIUCHCI w znanym i bezpiecznym środowisku przedszkola wyposażymy Twoje dziecko w kompetencje niezbędne do osiągania sukcesów w przyszłej edukacji szkolnej.

 

Program dla Zerówka na rok szkolny 2020/2021: 

 • autorski projekt Uważność i relaksacja, który wzmocni koncentrację i pamięć, zredukuje poziom lęku i stresu oraz nauczy radzenia sobie w nowych sytuacjach
 • nauka programowania ze Scottie Go rozwinie umiejętność logicznego myślenia, intuicję algorytmiczną oraz mądre, świadome i bezpieczne posługiwanie nowymi technologiami niezbędnymi we współczesnym świecie
 • program Życzliwi liderzy nauczy ważnych umiejętności społecznych i życiowych: szacunku, dbania o innych, współpracy, empatii
 • język hiszpański w komunikacji, czyli jak porozumieć się podczas rodzinnej podróży po słonecznej Hiszpanii
 • wychowanie w duchu Pozytywnej dyscypliny, dzięki któremu nauczymy Twoje dziecko efektywnej komunikacji oraz umiejętności
  rozwiązywania problemów. Twoje dziecko wzmocni poczucie własnej wartości, pewności siebie, wewnętrzną motywację do działania
 • metoda Glottodydaktyki, poprzez którą rozwiniemy umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz pisania
 • metoda Dziecięcej matematyki, która wyposaży Twoje dziecko w kompetencje niezbędne do nauki przedmiotów ścisłych
 • autorski program języka angielskiego, który ułatwi Twojemu dziecku swobodną komunikację w języku angielskim i rozpoczęcie edukacji w szkole dwujęzycznej
 • zajęcia kulinarne i sportowe uświadamiające wartość zdrowego stylu życia i ekologii
 • całoroczny projekt Mały finansista wprowadzający w tajniki przedsiębiorczości
 • całoroczny projekt 10 minut z książką, dzięki któremu pobudzimy ciekawość Twojego dziecka, rozwiniemy jego zainteresowania, wykształcimy nawyk zdobywania wiedzy przez całe życie
 • zajęcia szachowe rozwijające m.in. analityczne i przestrzenne myślenie oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje. 

 

Wprowadzamy dzieci w obowiązki szkolne poprzez:

 • realizacje programów własnych,
 • różne formy pracy: od ćwiczeń i zabaw grupowych na dywanie do pracy z książką (słownikiem, ćwiczeniami, kartami pracy).
 • organizowanie zajęć z zakresu asertywności, komunikacji społecznej i interpersonalnej,
 • projektową praca w grupach i zespołach,
 • odpowiednio dobrane zadania domowe (do wykonania 1 raz w tygodniu),
 • wprowadzenie funkcji dyżurnych,
 • ciągłe doskonalenie znajomości języka angielskiego,
 • udział w konkursach zewnętrznych. 

 

Co roku rodzice naszych absolwentów w anonimowej ankiecie oceniają przygotowanie swoich dzieci do szkoły w Przedszkolach Pomarańczowa Ciuchcia. Ocena obejmuje 6 obszarów: czytanie, pisanie matematykę, umiejętności społeczne, dydaktyczne i motoryczne. 

Wyniki badania przeprowadzonego w 2019 roku:

 

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami rodziców naszych absolwentów wyrażanymi w ankietach (kliknij)

 

Profil absolwenta Pomarańczowej Ciuchci (kliknij)