Czy edukacja przedszkolna może być kluczem do sukcesu w dorosłym życiu?

Zdolność do uczenia rozwija się najszybciej w pierwszych latach życia. Około 50% możliwości dziecko nabywa w wieku przedszkolnym, a następne 30% rozwija się w wieku wczesnoszkolnym. Wynika z tego, że wybór przedszkola jest jedną z najistotniejszych decyzji dotyczących edukacji i przyszłości naszej pociechy.

Przez pierwsze lata życia dziecko ma niezwykłą łatwość przyswajania wiedzy. Dziecięce emocje odgrywają tu dużą rolę, więc jeśli procesowi uczenia towarzyszą pozytywne uczucia, to przebiega on szybciej i sprawniej. Dobro dziecka w dużej mierze zależy od tego, jakie zapewnimy mu warunki do zabawy i nauki od najmłodszych lat. Więc jeśli podejdziemy do tego z namysłem, umiejętności nabyte w przedszkolu będą najlepszym startem w edukacji wczesnoszkolnej.

Co daje przedszkole?

 Pobyt dziecka w przedszkolu ma bardzo korzystny wpływ na jego rozwój. Przebywa ono w naturalnym i profesjonalnie przygotowanym środowisku, co sprzyja poznawaniu i rozumieniu otoczenia i świata, nabywaniu umiejętności przez działanie oraz rozwojowi emocjonalnemu. Badania potwierdziły, że większość dzieci osiąga odpowiednią dojrzałość, aby uczęszczać do przedszkola już w wieku 3 lat. W domu rodzice, babcie czy opiekunowie, często nie są w stanie zapewnić maluchowi takiego rozwoju, jak wykształceni nauczyciele i pedagodzy – mówi Katarzyna Sowińska, psycholog w przedszkolach „Pomarańczowa Ciuchcia”.

W przedszkolu maluch uczy się wszystkiego i nabiera motywacji, ponieważ inne dzieci już to potrafią albo też się uczą, przez co nabiera wiary w siebie i swoje możliwości. Uczy się też współdziałania w grupie, czego zwykle w domu nie można zapewnić. Przedszkole spełnia także bardzo istotną funkcję osiągnięcia przez dziecko tzw. dojrzałości szkolnej, polegającej na próbach czytania i pisania, koncentrowania się w czasie zajęć, poznawania i stosowania obowiązujących granic, odpowiedniego reagowania na polecenia, zakazy i nakazy. Dziecko poznaje również siłę motywacji i nagradzania oraz rozumie konsekwencje negatywnych zachowań.

Badania i naukowcy dowodzą, że siedmiolatek, który idzie do szkoły po 3-4-letniej edukacji przedszkolnej w znaczny sposób przewyższa rówieśnika, który do przedszkola nie chodził, nawet o dwa lata pod względem wielu umiejętności. Przedszkole, w przeciwieństwie do szkoły, jest miejscem, gdzie jest czas i warunki do wyrównywania poziomu umiejętności. Dzieci robią to bezstresowo, ponieważ w przedszkolu nie mogą być za swoje umiejętności oceniane, a same nie potrafią jeszcze ocenić swoich możliwości.

Przedszkole publiczne czy niepubliczne?

Przedszkolaki potrafią czerpać prawdziwą radość z doświadczania i nauki poprzez zabawę. Żaden z innych etapów późniejszego nauczania nie zapewni dziecku aż tak atrakcyjnych warunków do rozwoju oraz pobudzenia inwencji twórczej i kreatywności. Programy edukacyjne stwarzają możliwości zdobywania różnorodnych doświadczeń i uczestniczenia w ciekawych zajęciach. Rozwijają m.in. sprawność fizyczną, umiejętności manualne i techniczne, czytanie i liczenie, poznawanie otoczenia, rozwijanie odczuć zmysłowych, kształtowanie systemu wartości. Dzięki doświadczeniom zdobywanym w grupie szybsza i skuteczniejsza jest edukacja społeczna. Następuje naturalna i samoistna nauka podstaw tolerancji, partnerstwa i współżycia w środowisku rówieśników.

Jednak które przedszkole wybrać – publiczne czy niepubliczne? Czy w każdej placówce dziecko ma takie same możliwości rozwoju? Należy pamiętać, że przedszkola niepubliczne podlegają kontroli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sanepidu, tak samo jako publiczne. Jednak oferta przedszkoli państwowych i prywatnych znacząco się od siebie różnią. W państwowej placówce tylko pięć godzin dziennie jest poświęcanych się na realizację podstawy programowej, zaś w prywatnej nie ma sztywno określonych godzin, a zajęcia dodatkowe nierzadko są wpisane w program zajęć i uwzględnione w miesięcznej opłacie. Przedszkola prywatne oferują bogatą paletę zajęć fakultatywnych, m.in. naukę języka obcego, gimnastykę ogólnorozwojową, kluby sportowe, taniec i zabawy z baletem, naukę gry na instrumentach, warsztaty teatralne, psychologiczne, plastyczne, ceramiczne, przyrodnicze, kulinarne, naukowe, robotykę i wiele innych.

– W przedszkolach „Pomarańczowa Ciuchcia” duży nacisk kładziemy na grupy dwujęzyczne i  grupy z codziennym angielskim (także z native speakerem), gdyż do 7. roku życia stopień przyswajania języka obcego jest dużo bardziej naturalny i efektywny. To właśnie w przedszkolu dzieci najszybciej i najłatwiej przyswajają nowe słowa, teksty piosenek i rymowanki. Podobnie jest z muzyką. Jeśli od wczesnego dzieciństwa dzieci mają okazję słuchać różnego rodzaju muzyki lub uczestniczyć w profesjonalnie prowadzonych zabawach muzycznych w przedszkolu, w znaczącym stopniu zwiększa się ich szansa na rozwinięcie inteligencji muzycznej – dodaje Ewa Tadeusz, metodyk Przedszkoli Pomarańczowa Ciuchcia.

W przedszkolach „Pomarańczowa Ciuchcia” dzieci są także pod stałą opieką psychologiczną i logopedyczną. Organizowane są warsztaty radzenia sobie z emocjami, prowadzone są również systematyczne ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami zabaw sensorycznych, niwelujące nadwrażliwość dotykową i słuchową. Zajęcia te pozwalają dzieciom odkrywać swoje mocne strony i zainteresowania, przezwyciężać słabości i lęki oraz przełamywać nieśmiałość.

Rodzice absolwentów o Pomarańczowej Ciuchci

Co roku rodzice absolwentów „Pomarańczowej Ciuchci” oceniają anonimowo przygotowanie swoich dzieci do szkoły w 6 obszarach: czytanie, pisanie, matematyka, umiejętności społeczne, dydaktyczne i motoryczne, a ich oceny oscylują między 5.0 a 5.5 w skali 0-6. Oto wybrane opinie:

  • „Moje dziecko zostało bardzo dobrze przygotowane do szkoły. Jest ciekawe świata, zadaje mnóstwo pytań, podejmuje różnorodne działania”
  • „Umiejętności nabyte w przedszkolu wielokrotnie miały odzwierciedlenie w pochwałach i wyróżnieniach: zachowanie, praca w grupie, zaangażowanie”
  • „Jaś nie ma żadnych trudności w nauce i relacjach społecznych. Bardzo dziękujemy!”
  • „Najlepszy uczeń w I półroczu w klasie 1-szej”
  • „Dziecko zostało doskonale przygotowane do szkoły – w klasie była ogromna różnica pomiędzy absolwentami Pomarańczowej Ciuchcia dziećmi z innych przedszkoli” 
  • „Dziecko jest przygotowane REWELACYJNIE!  Na tle rówieśników bardzo widać różnicę w umiejętnościach czytania i pisania. W klasie zastosowano szybszy tok pracy.”
  • „5+ ! Córka nie ma jakichkolwiek problemów w szkole, ale bardzo dobre oceny, świetnie radzi sobie w grupie (…)”

Więcej o przygotowaniu do szkoły w Pomarańczowej Ciuchci: TUTAJ.

Zapraszany również do wysłuchania audycji na ten temat: Polskie Radio – Strefa Rodzica 19.11.2018

Zapisz się do Newsletter'a

Chcę otrzymywać porady ekspertów oraz informacje o najważniejszych wydarzeniach
w Pomarańczowej Ciuchci.

Udostępnij

Udostępnij na facebook
Udostępnij na linkedin
Udostępnij na twitter
Udostępnij na email

Zobacz więcej

Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

Miło nam poinformować, że wszystkie przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia dołączyły do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i otrzymały dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki

Chcesz wiedzieć więcej ?

Skontaktuj się z nami