Kadra - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa

DNI OTWARTE w styczniu

Zapraszamy 13, 20 i 27 stycznia (Bielany, Centrum, Józefosław, Mokotów, Piastów, Ursus, Wilanów)

Przedszkole na 5+!

Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia

13 przedszkoli i 4 żłobki

Mała Ciuchcia adaptacja

BEZPŁATNE zajęcia dla przyszłych przedszkolaków - SOBOTY 10-12. Zapraszamy !

DNI OTWARTE w styczniu

Zapraszamy 13, 20 i 27 stycznia (Bielany, Centrum, Józefosław, Mokotów, Piastów, Ursus, Wilanów)

Przedszkole na 5+!

Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia

13 przedszkoli i 4 żłobki

Mała Ciuchcia adaptacja

BEZPŁATNE zajęcia dla przyszłych przedszkolaków - SOBOTY 10-12. Zapraszamy !

Kadra

 

W grupach integracyjnych Przedszkoli Pomarańczowa Ciuchcia pracuje obecnie kilkunastu pedagogów i terapeutów z wieloletnim doświadczeniem, którzy zapewniają dzieciom wszechstronny rozwój oraz poczucie bezpieczeństwa.

 

Nad ich pracą czuwa mgr Katarzyna Teller - pedagog specjalny, konsultant  i superwizor ds. integracji i terapii w przedszkolach Pomarańczowa Ciuchcia i Szkołach Gaudeamus.

 

Pani Katarzyna ma 19-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku nauczyciela wychowawcy i terapeuty w klasach integracyjnych. Ponad 10 lat pracowała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Edukacja” jako kierownik terapii pedagogicznej. Wielokrotnie organizowała kursy oraz była wykładowcą w radach szkoleniowych i na warsztatach dla nauczycieli i rodziców.  Współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej oraz Uniwersytetem Warszawskim organizując m.in. praktyki studenckie.
Tytuł magistra uzyskała na UKSW, kierunek: Pedagogika Rodzinna. Jest ponadto absolwentką Pedagogiki Terapeutycznej na WSSE oraz studiów podyplomowych na kierunku: Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna. Ukończyła także wiele kursów i warsztatów terapeutycznych, w tym m.in. kurs Denisona, Labana, „Metoda dobrego startu”, „Spójrz inaczej na agresję”.

 

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami niekórych naszych terapeutów o ich pracy w grupach integracyjnych:

 

1. PC Pruszków

"Wszystkie dzieci posiadają uczucia, pragnienia, marzenia. Potrzebują akceptacji, szacunku, tolerancji. Dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych nie różnią się od pozostałych. Czasami tylko potrzebują dodatkowego wsparcia osoby, która pomoże im przezwyciężyć trudności w komunikacji, interakcjach społecznych, trudności związanych z wyobraźnią społeczną. W swojej pracy terapeutycznej staram się stwarzać takie warunki, aby pomóc podopiecznemu kształtować wymienione umiejętności. Dużą rolę przywiązuję do tego, aby pomóc dziecku radzić sobie z emocjami, nawiązywać relacje w grupie, rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Podczas zajęć staram się, aby dziecko miało prawo dokonywać wyboru, mogło osiągnąć sukces, a przede wszystkim czuło się bezpiecznie. W swojej pracy najczęściej wykorzystuję elementy: metody Dobrego Startu, W. Sherborne, TUS-u. Warunki pracy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Podczas zajęć dużo się ruszamy, malujemy, wyklejamy, rysujemy, odgrywamy scenki, rozpoznajemy emocje, rozmawiamy, rywalizujemy, a przede wszystkim dobrze się „bawimy”. Otwartość i współpraca ze strony rodziców sprzyja pracy terapeutycznej z dzieckiem." Pani Katarzyna - terapeuta, pedagog

2. PC Juzefosław

"Z wykształcenia jestem pedagogiem terapeutą, w zakresie pracy terapeutycznej doświadczenie moje zbudowane jest  na 8 latach pracy z dziećmi w zakresie usprawniania psychomotorycznego. Głównym założeniem mojej pracy w grupie terapeutycznej jest budowanie poczucia bezpieczeństwa dzieci dla sprawnego nabywania prawidłowych umiejętności społecznych, kompensowanie i aktywizowanie  dziecka do samodzielnej aktywności edukacyjnej oraz budowanie wachlarza zainteresowań, wiedzy i umiejętności. Nieodzownym celem  mojej pracy jest najmniejszy postęp dziecka. Każdego dnia wyznaczam cel i plan dla efektywnego zakończenia dnia. Codzienną pracę indywidualną w zakresie umiejętności społecznych, edukacyjnych, komunikacyjnych poddaję w generalizację nabywanych umiejętności podczas aktywności swobodnych i ukierunkowanych w grupie integracyjnej.  W warunkach naszej pracy terapeutycznej podążam za dzieckiem w gotowości do podjęcia aktywności społecznej czy edukacyjnej. W specjalnie  przystosowanej do tego sali podejmuję nowe aktywności, umiejętności. Dzieci mają możliwość pracy w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. Koniecznym warunkiem efektów pracy moich podopiecznych jest współpraca z rodzicami polegająca na wyznaczaniu wspólnych celów, poddawaniu w ocenę osiągniętych wyników, sukcesów  oraz wyznaczaniu nowych planów. Codzienne spotkania z dziećmi  w pracy w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej, Treningu Umiejętności Społecznych czy zajęć rewalidacyjnych daje mi bieżącą ocenę nabywanych umiejętności i możliwości dziecka." Pani Małgorzata, mgr pedagog-terapeuta SI II st.     "Z wykształcenia jestem psychologiem. Obecnie pracuję w grupie integracyjnej w Pomarańczowej Ciuchci Józefosław.  Praca przebiega w przyjaznej, spokojnej atmosferze, gdyż pracuję z chłopcem wyżej funkcjonującym. Pozwala mi to stwarzać sytuacje do wykorzystania nie tylko technik behawioralnych, ale także elementów gordonowskich.  Dziecko jest wspierane w zajęciach grupowych, jednak to praca indywidualna daje wymierne efekty. Jako pedagog specjalny najbardziej cenię sobie współpracę z rodzicami. Osobiście trafiałam na chętnych do współpracy, otwartych, świadomych rodziców. Wspólnie stanowimy team, który się rozumie i uzupełnia, co znacznie zwiększa szansę na poprawę funkcjonowania dziecka". Pani Ola, pedagog specjalny/terapeuta w grupie integracyjnej

3. PC Jabłonna

O grupie integracyjnej   "Każde dziecko ma inne potrzeby, lubi inne zabawy. Dlatego praca z dziećmi z autyzmem wymaga indywidualnego podejścia. W pracy wykorzystujemy różne metody, m. in. terapię behawioralną, Metodę Dobrego Startu, Opcji czy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Uczymy dzieci zabaw z rówieśnikami, podpowiadamy jak się bawić, kiedy lepiej powiedzieć „Cześć”, a kiedy „Pobaw się ze mną”, dzięki czemu lęk przed rówieśnikami zmniejsza się. Dostosowana do potrzeb i systematyczna praca sprawiają, że dziecko zaczyna uczestniczyć w zajęciach, siedzi obok innych dzieci w kółeczku wraz z nauczycielem, trzyma się z nimi za ręce, klaszcze bądź naśladuje inne ruchy. Powoli staje się bardziej otwarte, odważne i chętne do współpracy. Współpraca z rodzicami jest dla nas niezmiernie ważna. Jest podstawą. To przecież oni są „ekspertami” swojego dziecka. Zależy nam, aby podpowiadali nam, co lubi ich pociecha, jak funkcjonuje, na co zwracać uwagę, a my poprzez tę wiedzę będziemy zachęcać dziecko do uczestnictwa w różnego typu zajęciach. Zależy nam na zaufaniu rodziców, dlatego też dążymy do tego, aby ta współpraca odbywała się prze duże W." Pani Marta, pedagog specjalny/terapeuta w grupie integracyjnej

4. PC Bielany

,,Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów oraz mocnych stron… ( B. Cage) Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym oraz logopedą. Praca z dziećmi jest moją pasją a postępy jakie robią największą satysfakcją. W pracy opieram się przede wszystkim na pedagogice zabawy oraz podążaniu za bieżącymi potrzebami dziecka. Lubię aktywne metody pracy. Cenię sobie metody zaproponowane przez W. Sherborne oraz  P. Dennisona. Staram się tworzyć ciepłą atmosferę wzajemnego wspierania się, wspólnego przeżywania lepszych i gorszych momentów oraz zrozumienia wobec siebie. W przedszkolu prowadzę zajęcia indywidualne z integracji sensorycznej oraz trening umiejętności społecznych. Metoda integracji sensorycznej ma na celu przywrócenie harmonii w rozwoju dziecka z zaburzeniami sensorycznymi dzięki wykorzystywaniu wiedzy z zakresu neurologii. Jest nowoczesną i bardzo skuteczną formą diagnozy i terapii dzieci. Trening umiejętności społecznych to okazja do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami. Bardzo znacząca i niezastąpiona jest również rola rodzica. Rodzice najlepiej znają swoje dzieci, mają z nimi kontakty w różnych sytuacjach. Współpraca terapeuty i rodzica powinna opierać się na partnerstwie, u podstaw którego leży wspólne działanie i cele. Włączenie rodziców w terapię sprzyja lepszemu poznaniu się i zrozumieniu dziecka, uświadomieniu sobie jego możliwości, potrzeb i trudności. Na efekty oddziaływań terapeutycznych w dużym stopniu wpływa aktywność i zaangażowanie rodziców. Terapeuta udziela rodzicom wsparcia emocjonalnego informując o postępach dziecka, o jego osiągnięciach i mocnych stronach. Natomiast przekazując wiedzę dotyczącą sposobów pracy, udzielając wskazówek umożliwia dziecku i rodzicom kontynuację procesu terapeutycznego w domu. Każdy nowy gest, nowa czynność, nowa umiejętność moich podpoiecznych sprawia mi ogromną radość. Najmniejszy sukces dziecka jest moim ogromnym sukcesem . Teorii uczymy się z książek, ale najważniejsze doświadczenie praktyczne zdobywamy  podczas pracy  z dziećmi w grupie jak i indywidualnych zajęć." Pani Agnieszka, terapeuta/pedagog specjalny w grupie intergracyjnej