Zajęcia plastyczne - Z życia Pomarańczowej Ciuchci - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa

WAKACJE 2018 z Pomarańczową Ciuchcią

Przedszkole na 5!

Zapisy do grup dla rocznika 2016

- ostatnie wolne miejsca!

ZERÓWKA 2018/19 – ostatnie wolne miejsca!

WAKACJE 2018 z Pomarańczową Ciuchcią

Przedszkole na 5!

Zapisy do grup dla rocznika 2016

- ostatnie wolne miejsca!

ZERÓWKA 2018/19 – ostatnie wolne miejsca!

Zajęcia plastyczne

Jedną z najprzyjemniejszych i najchętniej podejmowanych form aktywności, jest działalność plastyczna. Na długo pozostawia efekt działania w postaci obrazu, rzeźby - czegoś namacalnego, co widać, co można wziąć do ręki, pokazać, podarować bliskiej osobie. Ze względu na tak ważną rolę aktywności plastycznej w poznaniu i kształtowaniu osobowości dziecka, postanowiliśmy pogłębić edukację w tym zakresie. Proponowany program plastyczny prowadzony jest raz w miesiącu i jest poszerzeniem treści z zakresu wychowania estetycznego.