Przedszkolna opieka medyczna - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa

DNI OTWARTE w kwietniu

Zapraszamy

w soboty 6 i 13 kwietnia

w godz. 10-12

Przedszkole na 5!

Przedszkole a sukces w życiu dorosłym

Mała Ciuchcia adaptacja

BEZPŁATNE zajęcia dla przyszłych przedszkolaków SOBOTY 10-12. Zapraszamy!

DNI OTWARTE w kwietniu

Zapraszamy

w soboty 6 i 13 kwietnia

w godz. 10-12

Przedszkole na 5!

Przedszkole a sukces w życiu dorosłym

Mała Ciuchcia adaptacja

BEZPŁATNE zajęcia dla przyszłych przedszkolaków SOBOTY 10-12. Zapraszamy!

Przedszkolna opieka medyczna

Do przedszkola mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci. Na terenie przedszkola dzieci objęte są bezpłatną opieką medyczną pielęgniarki i lekarza pediatry. W w sytuacjach szczególnych do przedszkola wzywany jest lekarz pediatra na dodatkową bezpłatną wizytę. Jeśli dziecko jest chore, rodzice proszeni są o pilne odebranie dziecka z przedszkola. W sytuacji, gdy do przedszkola przyprowadzane jest chore dziecko, nauczyciel odmawia przyjęcia go w tym dniu do placówki. Dodatkowo w przypadku otrzymania potwierdzonej informacji o wystąpieniu choroby zakaźnej lub pasożytniczej u dziecka, wszyscy rodzice informowani są o jej wystąpieniu.

 

W przedszkolu nie podaje się dzieciom lekarstw z wyjątkiem udokumentowanych przypadków choroby przewlekłej dziecka, kiedy występuje konieczność stałego podawania leków.