Przedszkolna opieka medyczna - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa

DNI OTWARTE w czerwcu

Zapraszamy

w soboty 1, 8, 15 i 29 czerwca

w godz. 10-12

English Full Time - dwujęzyczność 160 h

CZERWIEC - oferta specjalna na zapisy!

ZERÓWKA 2019/20 – ostatnie wolne miejsca!

DNI OTWARTE w czerwcu

Zapraszamy

w soboty 1, 8, 15 i 29 czerwca

w godz. 10-12

English Full Time - dwujęzyczność 160 h

CZERWIEC - oferta specjalna na zapisy!

ZERÓWKA 2019/20 – ostatnie wolne miejsca!

Przedszkolna opieka medyczna

Do przedszkola mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci. Na terenie przedszkola dzieci objęte są bezpłatną opieką medyczną pielęgniarki i lekarza pediatry. W w sytuacjach szczególnych do przedszkola wzywany jest lekarz pediatra na dodatkową bezpłatną wizytę. Jeśli dziecko jest chore, rodzice proszeni są o pilne odebranie dziecka z przedszkola. W sytuacji, gdy do przedszkola przyprowadzane jest chore dziecko, nauczyciel odmawia przyjęcia go w tym dniu do placówki. Dodatkowo w przypadku otrzymania potwierdzonej informacji o wystąpieniu choroby zakaźnej lub pasożytniczej u dziecka, wszyscy rodzice informowani są o jej wystąpieniu.

 

W przedszkolu nie podaje się dzieciom lekarstw z wyjątkiem udokumentowanych przypadków choroby przewlekłej dziecka, kiedy występuje konieczność stałego podawania leków.