Przedszkolna opieka medyczna - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa
Dlaczego my?

Jest wiele powodów, dla których warto nas wybrać.

Przedszkolna opieka medyczna

Do przedszkola mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci. Na terenie przedszkola dzieci objęte są bezpłatną opieką medyczną pielęgniarki i lekarza pediatry. W w sytuacjach szczególnych do przedszkola wzywany jest lekarz pediatra na dodatkową bezpłatną wizytę. Jeśli dziecko jest chore, rodzice proszeni są o pilne odebranie dziecka z przedszkola. W sytuacji, gdy do przedszkola przyprowadzane jest chore dziecko, nauczyciel odmawia przyjęcia go w tym dniu do placówki. Dodatkowo w przypadku otrzymania potwierdzonej informacji o wystąpieniu choroby zakaźnej lub pasożytniczej u dziecka, wszyscy rodzice informowani są o jej wystąpieniu.

 

W przedszkolu nie podaje się dzieciom lekarstw z wyjątkiem udokumentowanych przypadków choroby przewlekłej dziecka, kiedy występuje konieczność stałego podawania leków.