Przedszkole - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa
O nas

 

Naszym priorytetem jest wyposażenie dzieci w kompetencje, które pomogą im odnosić sukcesy w przyszłości, na dalszych etapach edukacyjnych i w relacjach społecznych.

Przedszkole

 

Godziny otwarcia

Przedszkola otwarte są w godzinach od 7:00/7:30* do 18:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Przedszkole w Jabłonnie otwarte jest od godziny 6:30 do 18.00.

W Wigilię wszystkie placówki Pomarańczowa Ciuchcia są zamknięte. 

31 grudnia przedszkola czynne są w godzinach 7:00/7:30*– 13:00.

W sytuacjach szczególnych zapewniamy dziecku opiekę po godzinie 18:00, po wcześniejszym poinformowaniu wychowawcy lub dyrektora przez rodzica/opiekuna prawnego. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 50PLN. 

 

* Dotyczy przedszkoli w Warszawie przy ul. Śląskiej 36, ul. Rondo ONZ 1.

 

Małe grupy

Mała, optymalna liczba dzieci w grupie zapewnia im właściwy rozwój społeczny, możliwość nawiązania bliższych przyjaźni, indywidualne podejście nauczyciela do każdego dziecka oraz odpowiednie przygotowanie do szkoły.

 

Poobiedni wypoczynek

W grupach najmłodszych dzieci mają możliwość drzemki na wygodnych leżaczkach.

Dzieci, które nie potrzebują snu, mogą w tym czasie rysować, bawić się układankami lub słuchać bajeczek.

 

Organizacja dnia

Godzina Zajęcia

7:00*/7:30-9:00

Inspirowanie przez nauczycielkę zabaw i zajęć indywidualnych w małych grupach i zespołach, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne.
Twórcza aktywność dzieci. Indywidualne zajęcia i zabawy wspomagające rozwój.

9:00-9:30

Grupowe zabawy integracyjne.

9:30 – 10:00

Śniadanie

10:00 – 11:00

Zajęcia dydaktyczne – realizacja programu dydaktyczno wychowawczego ewentualnie zajęcia dodatkowe.
Zajęcia dydaktyczne trwają w grupach 2-3 latków ok. 15 min, w grupach 4 i 5 latków ok. 30, w grupach 6- latków - 45 min.

11:00 – 12:30

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe, spacery, wycieczki. 

12:30 – 13:00

Obiad

 

 

13:00 – 14:30

Odpoczynek poobiedni.

Dzieci młodsze: odpoczynek na leżakach - słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, spokojne zajęcia organizowane przez nauczyciela.

Dzieci starsze: zabawy i gry stolikowe, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej zabawy

w kącikach zainteresowań. Zabawy na powietrzu. Zajęcia dodatkowe.

14:30 – 15:00

Zajęcia dodatkowe

15:00– 15:30

 Podwieczorek I

 

15:30 – 16:30

Doskonalenie umiejętności zdobytych przez dzieci podczas zajęć dydaktycznych - praca indywidualna. Inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnej działalności.

W zależności od pogody zabawy na świeżym powietrzu lub w kącikach kreatywnej zabawy.

Zajęcia dodatkowe.

16:30 – 17:00

Podwieczorek II

 

17:00 – 18:00

Zabawy zgodne z zainteresowaniami i potrzebami dzieci.

Zabawy wspierające rozwój dziecka - indywidualnie lub w małych zespołach.

Pobyt na świeżym powietrzu.