Uwaga! Oferta specjalna - Pomarańczowy okres próbny! Podpisz umowę na 3 miesiące i płać tylko za dni pobytu dziecka w przedszkolu/żłobku. Zapisy zamykamy 30 września! Zapraszamy!

Programy
Edukacja

Pierwsze lata życia są kluczowe w rozwoju dziecka, a zdobyte w tym czasie kompetencje są podstawą do odnoszenia sukcesów w przyszłości. W Pomarańczowej Ciuchci mamy tego świadomość i odpowiedzialnie tworzymy warunki do optymalnego rozwoju każdego dziecka.

 

Programy edukacyjne

 

Jako eksperci wiemy, że pierwsze lata życia są kluczowe w rozwoju dziecka, a zdobyte w tym czasie kompetencje są podstawą do odnoszenia sukcesów w przyszłości. 

 

DLATEGO Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI KAŻDEGO DZIECKA REALIZUJEMY PROGRAMY : 

 

I. WIELOJĘZYCZNOŚĆ

 • Program dwujęzycznego nauczania języka angielskiego "Once upon a time... English can be fun!"– w grupach dwujęzycznych
 • Academia de español - zabawy z hiszpańskim (6-latki)
 • Program nauczania języków obcych: angielskiego, hiszpańskiego, chińskiego – blok zajęć dodatkowych: język angielski codziennie we wszystkich grupach, język chiński w wybranych grupach, język hiszpański w wybranych grupach

 

Co zyska Twoje dziecko?

 • Nauczymy Twoje dziecko swobodnej komunikacji w języku angielskim, umożliwimy mu rozpoczęcie edukacji w szkołach dwujęzycznych
 • Przygotujemy je do posługiwania się najpopularniejszymi językami na świecie

     

II. EDUKACJA JĘZYKOWA, MATEMATYCZNA, INFORMATYCZNA

 • Glottodydaktyka – program nauki pisania i czytania prof. B. Rocławskiego
 • Dziecięca matematyka – program prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Dydaktyczne rozgrywki-gry planszowe - projekt rozwijający umiejętności matematyczno-logiczne, umiejętności współdziałania i „zdrowej” rywalizacji (6-latki) 
 • Wesołe zabawy z kodowaniem na dywanie (5-latki) /Programowanie ze Scottie Go! (6-latki)

 

Co zyska Twoje dziecko?

 • Rozwiniemy u Twojego dziecka umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz pisania
 • Rozwiniemy umiejętności matematyczno-logiczne, nauczymy wyciągania wniosków, kojarzenia, klasyfikowania i myślenia przyczynowo – skutkowego
 • Nauczymy bezpiecznego i świadomego korzystania z technologii niezbędnych we współczesnym świecie

 

III. UWAŻNOŚĆ I EFEKTYWNA NAUKA

 • Ćwiczenia uważności i relaksacji (2,5-6-latki)
 • Wielointeligentne odkrywanie świata prof. H. Gardnera – Odkrywanie talentów i potencjału każdego dziecka
 • Kompetencje kluczowe – Wspieranie rozwóju dziecka w zakresie zdobywania najważniejszych umiejętności, warunkujących późniejszy sukces w życiu osobistym i zawodowym.

 

Co zyska Twoje dziecko?

 • Wzmocnimy koncentrację i pamięć Twojego dziecka, jego uważność i świadomość własnych emocji
 • Nauczymy radzenia sobie w nowych sytuacjach
 • Pokażemy sposoby relaksacji i wyciszenia
 • Odkryjemy talenty i potencjał Twojego dziecka

 

IV. KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Pomarańczowa kraina - Własny program adaptacyjny rozwijający inteligencję ruchową, intrapersonalną i interpersonalną- realizowany w grupach najmłodszych 2,5-3-latków przez cały wrzesień
 • Kraina emocji w duchu Pozytywnej dyscypliny – własny program wychowawczo – profilaktyczny przygotowujący do rozumienia emocji oraz uczuć własnych i innych ludzi, uczący wartości i norm społecznych (3-6 latki)
 • Życzliwi liderzy – projekt uczący ważnych umiejętności społecznych i życiowych tj.: szacunek, dbanie o innych, współpraca, empatia (6-latki)

 

 

Co zyska Twoje dziecko?

 • Pomożemy Twojemu dziecku odkryć, jak bardzo jest zdolne i kompetentne, zachęcimy je do konstruktywnego używania swojej osobistej siły i autonomii
 • Wzmocnimy poczucie własnej wartości, pewności siebie, wewnętrzną motywację do działania
 • Nauczymy efektywnej komunikacji, umiejętności rozwiązywania problemów, budowania trwałych relacji
  i nawiązywania przyjaźni

 

V. EKOLOGIA/ZDROWIE/NATURA

 • Mały Olimpijczyk − projekt prozdrowotny promujący aktywny styl życia uwzględniający ćwiczenia integracji sensorycznej 
 • Przyjaciele natury – własny program ekologiczny
 • Warsztaty kulinarne – projekt prozdrowotny promujący zdrowe, świadome odżywianie

 

Co zyska Twoje dziecko?

 • Uświadomimy Twojemu dziecku, jak ważny jest ruch i aktywność fizyczna dla zdrowia
 • Nauczymy szacunku do natury, nawyków proekologicznych, zdrowych nawyków żywieniowych

 

VI. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Mały finansista - projekt rozwijający inteligencję matematyczno- logiczną, intrapersonalną i interpersonalną (6 latki)

 

Co zyska Twoje dziecko?

 • Wyposażmy Twoje dziecko w podstawową wiedzę z zakresu małej ekonomii, finansów oraz przedsiębiorczości
 • Nauczymy zasad oszczędzania i podejmowania racjonalnych decyzji podczas zakupów

 

VII. EDUKACJA KULTURALNA

 • Posiłki z muzyką klasyczną - projekt muzyczny połączony z nauką kultury spożywania posiłków
 • 10 minut z książką – projekt pobudzający ciekawość dzieci, rozwijający ich zainteresowania, oraz kształcący nawyk zdobywania wiedzy przez całe życie (6-latki)

 

Co zyska Twoje dziecko?

 • Rozbudzimy wrażliwość estetyczną Twojego dziecka, pokażemy wartość książki i muzyki w życiu człowieka
 • Nauczymy zasad savoir-vivre

 

Już dziś zaczyna się przyszłość Twojego dziecka - zadbajmy o nią razem!