Cały czas jesteśmy z Wami i dla Was * Trwa rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021 * Umów się już dzisiaj na rozmowę z dyrektorem i na bezpłatne warsztaty online dla rodziców o Dobrej Adaptacji * Zapraszamy!

Programy edukacyjne - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa
Edukacja

Pierwsze lata życia są kluczowe w rozwoju dziecka, a zdobyte w tym czasie kompetencje są podstawą do odnoszenia sukcesów w przyszłości. W Pomarańczowej Ciuchci mamy tego świadomość i odpowiedzialnie tworzymy warunki do optymalnego rozwoju każdego dziecka.

 

Programy edukacyjne

Jako eksperci wiemy, że pierwsze lata życia są kluczowe w rozwoju dziecka, a zdobyte w tym czasie kompetencje są podstawą do odnoszenia sukcesów w przyszłości. 

 

Dlatego z myślą o przyszłości każdego dziecka proponujemy programy:

 

 

I. WIELOJĘZYCZNOŚĆ

 • Program dwujęzycznego nauczania języka angielskiego – w grupach dwujęzycznych
 • Program nauczania języków obcych: angielskiego, hiszpańskiego, chińskiego – blok zajęć dodatkowych: język angielski codziennie we wszystkich grupach, język chiński w wybranych grupach, język hiszpański w wybranych grupach

 

Co zyska Twoje dziecko?

 • Nauczymy Twoje dziecko swobodnej komunikacji w języku angielskim, umożliwimy mu rozpoczęcie edukacji w szkołach dwujęzycznych
 • Przygotujemy je do posługiwania się najpopularniejszymi językami na świecie

     

II. EDUKACJA JĘZYKOWA, MATEMATYCZNA, INFORMATYCZNA

 • Glottodydaktyka – program nauki pisania i czytania prof. B. Rocławskiego
 • Dziecięca matematyka – program prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Kodowanie (5-latki) /Programowanie ze Scottie Go (6-latki)

 

Co zyska Twoje dziecko?

 • Rozwiniemy u Twojego dziecka umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz pisania
 • Rozwiniemy umiejętności matematyczno-logiczne, nauczymy wyciągania wniosków, kojarzenia, klasyfikowania i myślenia przyczynowo – skutkowego
 • Nauczymy bezpiecznego i świadomego korzystania z technologii niezbędnych we współczesnym świecie

 

III. MINDFULNESS: UWAŻNOŚĆ I EFEKTYWNA NAUKA

 • Autorski projekt Junior: Super Learning & Relaxation – Sztuka efektywnego uczenia i relaksacji (6-latki)
 • Elementy Mindfulness z wykorzystaniem programu Spokój i uważność żabki (3-5-latki)
 • Wielointeligentne odkrywanie świata prof. H. Gardnera – odkrywanie talentów i potencjału każdego dziecka

 

Co zyska Twoje dziecko?

 • Wzmocnimy koncentrację i pamięć Twojego dziecka, jego uważność i świadomość własnych emocji
 • Nauczymy radzenia sobie w nowych sytuacjach
 • Pokażemy sposoby relaksacji i wyciszenia
 • Odkryjemy talenty i potencjał Twojego dziecka

 

IV. KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Pozytywna dyscyplina – oparta na szacunku i empatii skuteczna metoda wychowawcza
 • Jestem samodzielny – własny program oparty na elementach pedagogiki Montessori

 

Co zyska Twoje dziecko?

 • Pomożemy Twojemu dziecku odkryć, jak bardzo jest zdolne i kompetentne, zachęcimy je do konstruktywnego używania swojej osobistej siły i autonomii
 • Wzmocnimy poczucie własnej wartości, pewności siebie, wewnętrzną motywację do działania
 • Nauczymy efektywnej komunikacji, umiejętności rozwiązywania problemów, budowania trwałych relacji
  i nawiązywania przyjaźni
 • Nauczymy samodzielności i niezależności

 

V. EKOLOGIA/ZDROWIE/NATURA

 • Mały Olimpijczyk − własny program prozdrowotny promujący aktywny styl życia
 • Przyjaciele natury – własny program ekologiczny
 • Warsztaty kulinarne – własny program prozdrowotny promujący zdrowe, świadome odżywianie

 

Co zyska Twoje dziecko?

 • Uświadomimy Twojemu dziecku, jak ważny jest ruch i aktywność fizyczna dla zdrowia
 • Nauczymy szacunku do natury, nawyków proekologicznych, zdrowych nawyków żywieniowych

 

VI. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Mały finansista (6-latki)

 

Co zyska Twoje dziecko?

 • Wyposażmy Twoje dziecko w podstawową wiedzę z zakresu małej ekonomii, finansów oraz przedsiębiorczości
 • Nauczymy zasad oszczędzania i podejmowania racjonalnych decyzji podczas zakupów

 

VII. EDUKACJA KULTURALNA

 • Posiłki z muzyką klasyczną
 •  Projekt „10 minut z książką” (5-6 latki)

 

Co zyska Twoje dziecko?

 • Rozbudzimy wrażliwość estetyczną Twojego dziecka, pokażemy wartość książki i muzyki w życiu człowieka
 • Nauczymy zasad savoir-vivre

 

 

Już dziś zaczyna się przyszłość Twojego dziecka - zadbajmy o nią razem!

 

Umów się na rozmowę z dyrektorem 

Programy