Programy edukacyjne - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa
Edukacja

Naszą edukację oparliśmy na teorii inteligencji wielorakich prof. Howarda Gardnera. Zakłada ona, że każdy człowiek jest zdolny i wyjątkowy, i posiada własny, niepowtarzalny profil inteligencji, który może rozwijać w ciągu całego życia. 

Programy edukacyjne

Każdego dnia w naszych przedszkolach spotykamy niepowtarzalne, zdolne, ciekawe świata dzieci. Chcąc odpowiedzieć na ich wyjątkowość, energię i zapał do działania, naszą edukację oparliśmy na teorii inteligencji wielorakich prof. Howarda Gardnera. Zakłada ona, że każdy człowiek jest zdolny i wyjątkowy, i posiada własny, niepowtarzalny profil inteligencji, który może rozwijać w ciągu całego życia
 

Jako przedszkole postawiliśmy sobie za cel odnalezienie i rozwinięcie w dzieciach ich największych talentów i zdolności. W procesie tym kierujemy się kluczem inteligencji wielorakich, który zakłada, że człowiek posiada osiem rodzajów inteligencji: językową, matematyczno-logiczną, ruchową, wizualno-przestrzenną, muzyczną, przyrodniczą, interpersonalną i intrapersonalną. U każdego są one rozwinięte w różnym stopniu i tworzą niepowtarzalny wachlarz talentów, możliwości i umiejętności. Już od najmłodszych lat stymulujemy i ukierunkowujemy rozwój dzieci poprzez różnorodne aktywności i zabawy. Nasi nauczyciele wykorzystują zdolności i umiejętności dzieci zarówno do rozwijania ich talentów, jak i wzmacniania słabszych stron. 
 

Nasze programy zostały dobrane i opracowane w taki sposób, aby umożliwić dzieciom wzmacnianie wszystkich typów inteligencji. Dzieci posiadają naturalną ciekawość poznawania świata. Wykorzystując tę otwartość sprawiamy, że uczenie się przynosi satysfakcję, staje się przyjemnością i zachęca do dalszego odkrywania tego, co nieznane. Jesteśmy otwarci na każde dziecko, bowiem zgadzamy się z Thomasem Armstrongiem, który twierdził: „Każde dziecko jest zdolne, ale nie ma dwojga dzieci zdolnych w ten sam sposób”.