Programy dydaktyczne

DNI OTWARTE w maju

Zapraszamy

w soboty 11, 18 i 25 maja

w godz. 10-12

Przedszkole na 5!

Przedszkole a sukces w życiu dorosłym

Mała Ciuchcia adaptacja

BEZPŁATNE zajęcia dla przyszłych przedszkolaków SOBOTY 10-12. Zapraszamy!

DNI OTWARTE w maju

Zapraszamy

w soboty 11, 18 i 25 maja

w godz. 10-12

Przedszkole na 5!

Przedszkole a sukces w życiu dorosłym

Mała Ciuchcia adaptacja

BEZPŁATNE zajęcia dla przyszłych przedszkolaków SOBOTY 10-12. Zapraszamy!

Programy edukacyjne

Naszą edukację oparliśmy na teorii inteligencji wielorakich prof. Howarda Gardnera. Zakłada ona, że każdy człowiek jest zdolny i wyjątkowy, i posiada własny, niepowtarzalny profil inteligencji, który może rozwijać w ciągu całego życia.

Jako przedszkole postawiliśmy sobie za cel odnalezienie i rozwinięcie w dzieciach ich największych talentów i zdolności. W procesie tym kierujemy się kluczem inteligencji wielorakich, który zakłada, że człowiek posiada osiem rodzajów inteligencji: językową, matematyczno-logiczną, ruchową, wizualno-przestrzenną, muzyczną, przyrodniczą, interpersonalną i intrapersonalną.  

Nasze programy zostały dobrane i opracowane w taki sposób, aby umożliwić dzieciom wzmacnianie wszystkich typów inteligencji.

 

Więcej o programach realizowanych w naszych przedszkolach: Programy edukacyjne.