Programy dydaktyczne

WAKACJE z Pomarańczową Ciuchcią

English Full Time - dwujęzyczność 160 h

Przedszkola i żłobki na 5+ już od 22 lat!

ZERÓWKA 2019/20 – ostatnie wolne miejsca!

WAKACJE z Pomarańczową Ciuchcią

English Full Time - dwujęzyczność 160 h

Przedszkola i żłobki na 5+ już od 22 lat!

ZERÓWKA 2019/20 – ostatnie wolne miejsca!

Programy edukacyjne

Naszą edukację oparliśmy na teorii inteligencji wielorakich prof. Howarda Gardnera. Zakłada ona, że każdy człowiek jest zdolny i wyjątkowy, i posiada własny, niepowtarzalny profil inteligencji, który może rozwijać w ciągu całego życia.

Jako przedszkole postawiliśmy sobie za cel odnalezienie i rozwinięcie w dzieciach ich największych talentów i zdolności. W procesie tym kierujemy się kluczem inteligencji wielorakich, który zakłada, że człowiek posiada osiem rodzajów inteligencji: językową, matematyczno-logiczną, ruchową, wizualno-przestrzenną, muzyczną, przyrodniczą, interpersonalną i intrapersonalną.  

Nasze programy zostały dobrane i opracowane w taki sposób, aby umożliwić dzieciom wzmacnianie wszystkich typów inteligencji.

 

Więcej o programach realizowanych w naszych przedszkolach: Programy edukacyjne.