Programy dydaktyczne
Dlaczego my?

Jest wiele powodów, dla których warto nas wybrać.

Programy edukacyjne

Naszą edukację oparliśmy na teorii inteligencji wielorakich prof. Howarda Gardnera. Zakłada ona, że każdy człowiek jest zdolny i wyjątkowy, i posiada własny, niepowtarzalny profil inteligencji, który może rozwijać w ciągu całego życia.

Jako przedszkole postawiliśmy sobie za cel odnalezienie i rozwinięcie w dzieciach ich największych talentów i zdolności. W procesie tym kierujemy się kluczem inteligencji wielorakich, który zakłada, że człowiek posiada osiem rodzajów inteligencji: językową, matematyczno-logiczną, ruchową, wizualno-przestrzenną, muzyczną, przyrodniczą, interpersonalną i intrapersonalną.  

Nasze programy zostały dobrane i opracowane w taki sposób, aby umożliwić dzieciom wzmacnianie wszystkich typów inteligencji.

 

Więcej o programach realizowanych w naszych przedszkolach: Programy edukacyjne.