fbpx

Pozytywna Dyscyplina

Jesteśmy praktykami Pozytywnej Dyscypliny

Z dumą i radością informujemy, że Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia jako pierwsze w Polsce otrzymały Certyfikat Praktyków Pozytywnej Dyscypliny.

Oznacza to, że realizujemy program wychowawczy oparty o potrzebę przynależności, znaczenia i bezpieczeństwa, jaką mają dzieci. Respektując w sposób szczególny prawa dzieci do tego, aby były traktowane z takim samym szacunkiem jak dorośli, skupiamy się na pozytywnym wyznaczaniu reguł i uczeniu dzieci tego, co uznajemy za ważne, czyli: kompetencji społecznych, empatii, samokontroli, motywacji, umiejętności współpracy oraz krytycznego myślenia.

Dzięki Pozytywnej Dyscyplinie

 • pomożemy Twojemu dziecku odkryć, jak bardzo jest zdolne i kompetentne, zachęcimy je do konstruktywnego używania swojej osobistej siły i autonomii
 • wzmocnimy poczucie własnej wartości, pewności siebie, wewnętrzną motywację do działania
 • nauczymy efektywnej komunikacji, umiejętności rozwiązywania problemów, budowania trwałych relacji
  i nawiązywania przyjaźni
 • nauczymy samodzielności i niezależności.

Jak to robimy?

 • Działamy w oparciu o relacje, więzi i poczucie bezpieczeństwa. 

 • Respektujemy prawo dzieci do tego, aby były traktowane z takim samym szacunkiem jak dorośli. 

 • Kierujemy się zasadą jednoczesnej uprzejmości i stanowczości. 

 • Stwarzamy dzieciom maksymalnie dużo okazji do ćwiczenia nowych umiejętności i uczenia się na błędach. Nie robimy za dziecko tego, co może zrobić samo.

 • Rozwijamy u dzieci wewnętrzne źródło samokontroli i uczciwość tak, aby potrafiły postępować właściwie – niezależnie od kar i nagród.
 • Zamiast na konsekwencjach skupiamy się na rozwiązaniach – zapraszając dzieci do aktywnego rozwiązywania problemów.
 • Uczymy wytrwałości, stosując zachęty zamiast pochwał.
 • Polecenia zastępujemy pytaniami pełnymi ciekawości – rozwijając motywację, umiejętność współpracy i krytycznego myślenia.
 • Promujemy  współpracę i empatię, zachęcamy do pomagania innym.

Joanna Goc-Matyskiel

Nad realizacją Pozytywnej Dyscypliny w przedszkolach i żłobkach Pomarańczowa Ciuchcia czuwa dyrektor ds. projektów i edukator Pozytywnej dyscypliny  Joanna Goc–Matyskiel.

Od 2019 roku pani Joanna regularnie prowadzi warsztaty i szkolenia dla naszych nauczycieli w zakresie praktycznego wykorzystywania strategii Pozytywnej Dyscypliny w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Superwizję działań prowadzonych w Przedszkolach Pomarańczowa Ciuchcia prowadzi prekursorka Pozytywnej Dyscypliny w Polsce i jedyny certyfikowany trener Pozytywnej Dyscypliny wieku wczesnodziecięcego oraz Pozytywnej dyscypliny w klasie Sylwia Anderson–Haney

Chcesz się zapisać?

Zapraszamy na bezpłatną rozmowę oraz dni otwarte 

Używamy plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności, Polityka cookies