Optymalizacja kosztów pracodawcy - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa

DNI OTWARTE w czerwcu

Zapraszamy 9, 16 i 23 czerwca

Przedszkole na 5+!

WAKACJE 2018 z Pomarańczową Ciuchcią

Mała Ciuchcia adaptacja

BEZPŁATNE zajęcia dla przyszłych przedszkolaków - SOBOTY 10-12. Zapraszamy !

DNI OTWARTE w czerwcu

Zapraszamy 9, 16 i 23 czerwca

Przedszkole na 5+!

WAKACJE 2018 z Pomarańczową Ciuchcią

Mała Ciuchcia adaptacja

BEZPŁATNE zajęcia dla przyszłych przedszkolaków - SOBOTY 10-12. Zapraszamy !

Optymalizacja kosztów pracodawcy

Wydatki poniesione na opłatę lub współfinansowanie pobytu dzieci pracowników pracodawca może pokryć z Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych. Świadczenia na ten cel, zgodnie z polskim prawem, nie są obciążone składkami ZUS oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a zatem stanowią atrakcyjną formę wynagradzania Państwa pracowników.

 

Środki zgromadzone w funduszu można przeznaczyć na:

 

  • usługi świadczone przez pracodawców na rzecz opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach
  • tworzenie zakładowych placówek opiekuńczych (zakup, stworzenie, dzierżawa, adaptacja i przystosowanie lokalu do wymogów)
  • dopłaty do czesnego za pobyt dziecka w żłobkach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego

 

 

Podatek dochodowy


Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 67 i 67a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są:

 

  • wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
  • świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach lub klubach dziecięcych
     

Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od 1 stycznia 2016 roku

 

Minister Finansów zgłosił projekt zmian w ustawie, zgodnie z którymi pracodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione na:

 

  • utworzenie i prowadzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego, lub przedszkola
  • dofinansowanie pracownikowi kosztów uczęszczania jego dziecka do ww. placówek (innych niż placówka zakładowa)

 

Pracodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych miesięcznie 400 zł dla dzieci w żłobku oraz 200 zł na dziecko pracownika w przedszkolu.

 

Pracownik będzie mógł otrzymać dofinansowanie w kwocie odpowiadającej udokumentowanym wydatkom, przy czym wartość przyznanego świadczenia (do 400 zł) ma być dla pracownika przychodem zwolnionym z podatku dochodowego

 

 

Składki na ubezpieczenie


Dofinansowanie opłat za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu lub innej placówce wychowania przedszkolnego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (paragraf 2 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)

 

 

Kontakt


Zapraszamy przedstawicieli firm do kontaktu z dyrektorem ds. klientów kluczowych – Magdaleną Chwedczuk, aby uzyskać pełną ofertę dla firm partnerskich.

e-mail: mchwedczuk@pomaranczowa-ciuchcia.pl

tel: 600-200-304