Opieka specjalistów - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa

NASZA ZERÓWKA

WZOROWE PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY

DWUJĘZYCZNOŚĆ - POZYTYWNA DYSCYPLINA - UWAŻNOŚĆ I RELAKSACJA

Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI TWOJEGO DZIECKA

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

SOBOTY 10-12 
NAJBLIŻSZE ZAJĘCIA JUŻ 23.01.

WŁASNA KUCHNIA

ŚWIADOME ŻYWIENIE wg DIETY PLANETARNEJ

NASZA ZERÓWKA

WZOROWE PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY

DWUJĘZYCZNOŚĆ - POZYTYWNA DYSCYPLINA - UWAŻNOŚĆ I RELAKSACJA

Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI TWOJEGO DZIECKA

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

SOBOTY 10-12 
NAJBLIŻSZE ZAJĘCIA JUŻ 23.01.

WŁASNA KUCHNIA

ŚWIADOME ŻYWIENIE wg DIETY PLANETARNEJ

Opieka specjalistów

 

  • Psycholodzy – udzielają konsultacji nauczycielom, obserwują dzieci i pomagają w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych. Z indywidualnych porad psychologów skorzystać mogą również rodzice po uprzednim umówieniu terminu spotkania z dyrektorem przedszkola. Psycholodzy organizują i prowadzą wybrane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Czytaj więcej.
  • Metodycy – doświadczeni pedagodzy, obserwują zajęcia z dziećmi prowadzone przez nauczycieli. Czuwają nad prawidłową realizacją programu dydaktyczno –wychowawczego, monitorują postępy edukacyjne dzieci. Swoim doświadczeniem i wiedzą wspierają nauczycieli w budowaniu warsztatu pracy, konsultują i pomagają im w rozwiązywaniu spraw bieżących.
  • Logopedzi – prowadzą grupowe, bezpłatne badania przesiewowe w celu ustalenia stanu mowy dzieci. Odpowiednio do ich wyników ustalają z zainteresowanymi rodzicami przeprowadzenie szczegółowej, płatnej diagnozy oraz przebieg indywidualnej terapii logopedycznej z dzieckiem.
  • Dietetyk – układa jadłospisy uwzględniając sezonowość potraw, upodobania dzieci i normy dietetyczne. Dba o to, aby posiłki smakowały dzieciom oraz były zdrowe, prawidłowo przygotowane i estetycznie podane.
  • Lekarze– pediatrzy pełnią cotygodniowe profilaktyczne dyżury w przedszkolu. Na prośbę rodziców udzielają bezpłatnych porad i konsultacji. W przypadku zachorowania dziecka w przedszkolu, lekarze przyjeżdżają na doraźne, bezpłatne wizyty, do przedszkola.
  • Pielęgniarki – dbają o higienę każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola.
  • Pedagodzy specjalni/terapeuci- pracują w grupach integracyjnych. Współdziałając
    z wychowawcami dostosowują formy i metody pracy do potrzeb dzieci zgodnie z posiadanymi przez nie orzeczeniami lub opiniami. Współpracują ze specjalistami oraz z rodzicami w celu uzyskania jak najlepszych efektów edukacyjnych i terapeutycznych. Tworzą Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla każdego dziecka niepełnosprawnego.