Kadra / Teaching staff - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa

DNI OTWARTE w maju

Zapraszamy

w soboty 11, 18 i 25 maja

w godz. 10-12

Przedszkole na 5!

Przedszkole a sukces w życiu dorosłym

Mała Ciuchcia adaptacja

BEZPŁATNE zajęcia dla przyszłych przedszkolaków SOBOTY 10-12. Zapraszamy!

DNI OTWARTE w maju

Zapraszamy

w soboty 11, 18 i 25 maja

w godz. 10-12

Przedszkole na 5!

Przedszkole a sukces w życiu dorosłym

Mała Ciuchcia adaptacja

BEZPŁATNE zajęcia dla przyszłych przedszkolaków SOBOTY 10-12. Zapraszamy!

Kadra / Teaching staff

 

Kadra

 

Podczas tworzenia i realizacji programu dwujęzyczności zaangażowani są nauczyciele i  specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje merytoryczne, biegle posługujący się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym i profesjonalnym, posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi. Są to osoby pełne pasji i ciepła wykorzystujące w swojej pracy najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

 

Wychowawca polskojęzyczny – posiada wykształcenie kierunkowe pedagogiczne o specjalności wychowanie przedszkolne lub edukacja wczesnoszkolna. Posługuje się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym.

 

Wychowawca anglojęzyczny (anglista) – posiada wykształcenie wyższe lingwistyczno-pedagogiczne. Posługuje się językiem angielskim na poziomie profesjonalnym.

 

Metodyk języka angielskiego – posługuje się językiem angielskim na poziomie profesjonalnym, jest to doświadczony pedagog, który obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczycieli w języku angielskim. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem realizacji procesu dwujęzyczności, a w szczególności metodyki nauczania języka angielskiego oraz najwyższego poziomu językowego dzieci i nauczycieli. Metodyk obserwuje postępy edukacyjne dzieci, wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem nauczycieli oraz przeprowadza weryfikację językową dzieci po każdym etapie edukacyjnym. 

 

"Jestem studentką filologii angielskiej  o specjalizacji nauczycielsko-tłumaczeniowej na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Swoją podróż z Pomarańczową Ciuchcią oraz jej małymi pasażerami rozpoczęłam we wrześniu ubiegłego roku.

Jako dziecko wyjechałam z rodzicami do Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkałam przez 10 lat.  Tam uczęszczałam do szkoły, spędzałam czas z rówieśnikami. Na początku miałam problemy z komunikacją, zrozumieniem otaczającego mnie świata, ale z każdym dniem ta trudność malała.

Nauczyłam się biegle posługiwać zarówno j. polskim jak i angielskim. Nie mam problemu z gramatyką i fonetyką obu języków.

Dlatego uważam, że im wcześniej pozwalamy uczyć się nowego języka naszym dzieciom, zanurzać je w ten język, tym lepiej i łatwiej będą się nim posługiwać.

Praca jako nauczyciel anglojęzyczny w grupie dwujęzycznej pozwoliła mi doświadczyć, jak małe pociechy potrafią posługiwać się dwoma językami.

Codziennie obserwuję, jak poprzez zabawę, piosenki, wierszyki, gry oraz rozmowę dzieci w zaskakującym tempie uczą się nowego języka, z dnia na dzień zaczynają traktować go bardzo naturalnie. To zaskakujące, jak maluchy łączą język polski z językiem angielskim, "Czy mogę prosić trochę milk?" (słowa wypowiedziane przez jednego z moich 3-letnich przedszkolaków).

O moich doświadczeniach z maluchami mogłabym opowiadać w nieskończoność, dlatego serdecznie zapraszam do Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia".

Aleksandra – nauczyciel anglojęzyczny w PPC

 

"Jestem nauczycielką anglojęzyczną w grupie dwujęzycznej. Już na pierwszym roku studiów (Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, Uniwersytet Warszawski) zaczęłam swoją przygodę z nauczaniem, która trwa 7 lat. W tym czasie współpracowałam z kilkoma szkołami językowymi, pracowałam z dziećmi w różnym wieku. 


Rozpoczynając współpracę z Przedszkolami Pomarańczowa Ciuchcia mam przyjemność sprawdzić się w roli nauczycielki dzieci przedszkolnych i muszę przyznać, że obserwowanie ich niezwykle szybkich postępów sprawia mi ogromną satysfakcję!

Jako nauczyciel anglojęzyczny w grupie dwujęzycznej porozumiewam się z dziećmi jedynie w języku angielskim.

Formuła dwujęzycznego nauczania zdecydowanie zwiększa czas bezpośredniego kontaktu dziecka z językiem obcym, tworzy sytuacje codzienne, w których interakcje między nauczycielem a dziećmi mają charakter autentyczny, a dzięki temu przyswajanie języka obcego przebiega znacznie szybciej.

Pamiętajmy, że dzieci „chłoną" wszystkie nowe informacje jak gąbka, dlatego naukę drugiego języka najlepiej zacząć jak najwcześniej - już od najmłodszych lat!".

Katarzyna – nauczyciel anglojęzyczny w PPC

 

Teaching Staff


The creation and implementation of the bilingual curriculum is carried out by highly qualified teachers and specialists who have a very good command of English and extensive experience in working with children. They are warm, passionate people who use the latest methods and schemes that guarantee proper education on the highest level.

Polish-speaking group teachers have professional pedagogical education and specialize in pre-school education or early school education. They communicate in English on an advanced level.

English-speaking class teachers (English philologists, English Teachers) have linguistic and pedagogical higher education. Their level of English is C1.

ESL Methodology Consultant is an experienced educator who oversees lessons conducted in English. He/she supervises the proper implementation of the bilingual curriculum, in particular English teaching methodology, and ensures the highest level of linguistic competence of children and teachers. The educationist monitors children’s educational progress, supports teachers with his/her knowledge and experience as well as conducts the linguistic assessment after each stage of education. 

 

"A Very Warm Welcome!

I am an English Philology student (teaching and translation) at University of Social Sciences in Warsaw. My journey with Pomarańczowa Ciuchcia and its little passengers started in September last year. I lived in Great Britain until May 2015 with my family where I went to school, spent time with my age-mates. At the beginning, I faced a lot of difficulties with speaking and understanding British language and culture but my confidence and commutation skills got better and better every day. I learnt to speak fluently in both English and Polish. I don’t have any problems with using grammar and phonetics in both languages. This is why I think it is an advantage to start learning another language at early age. I strongly believe that the younger the students are, the easier it is for them to absorb knowledge. I have observed that children learn English very quickly through singing songs, watching videos and playing variety of games. 

Working with bilingual groups has helped me realise how young children can communicate in two languages. It is amazing how they form sentences using two languages, for example “Czy mogę troche milk?” (said one of my 3 year olds students)However, children at the age of 5 have an ability to switch from Polish to English within a second. 5 year old students not only use English language in the lesson time but also when they have time to play with each other. They use English to communicate. I could talk forever about the bilingual groups, this is why I would like to invite you to come to our free adaptation classes".

Aleksandra - English teacher in the bilingual group

 

 

"I am an English teacher in the bilingual group. I studied at University College of English Language Teacher Education in the Warsaw University.

It was on my first year of studies when I started to practice teaching. It’s been now more than 7 years since I conducted my first class with children! I cooperated with many language schools and taught every age group. Thanks to my rich experience, now I know that teaching children is what I enjoy the most. I like observing their quick progress – it gives me great satisfaction!

Being an English teacher in the bilingual group, I can only communicate in English both with the children and other teachers. I believe the formula of bilingual teaching greatly increases the time of direct contact with the second language, creates daily and natural opportunities in which interactions between the teacher and the children are authentic and, thanks to it, the language acquisition goes much faster. That is why the earlier we start learning the second language, the better!"

Katarzyna - English teacher in the bilingual group