Język angielski - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa
Edukacja

Naszą edukację oparliśmy na teorii inteligencji wielorakich prof. Howarda Gardnera. Zakłada ona, że każdy człowiek jest zdolny i wyjątkowy, i posiada własny, niepowtarzalny profil inteligencji, który może rozwijać w ciągu całego życia.

Język angielski

English every day

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie już od najmłodszej grupy wiekowej (2,5-latki). Dzieci poznają język angielski, podobnie jak język ojczysty, dzięki specjalnie zaaranżowanym sytuacjom językowym. Dziecko przyswaja sobie wiele słówek i zwrotów potrzebnych mu w życiu codziennym oraz w relacjach właściwych życiu rodzinnemu i towarzyskiemu. Dziecko uczy się prosić i dziękować, nazywać i opisywać przedmioty (przedszkole, dom, sklep, świat ulubionych zabawek, zwierzątek). Będzie też umiało wyrazić swój nastrój, uczucia i upodobania, złożyć życzenia. Wszystkich tych umiejętności nabywa poprzez zabawy i gry, w których nie ma przegranych, za to jest dużo ruchu, radości i śmiechu, wierszyków, piosenek i wyliczanek. Nauce towarzyszą zabawy ruchowe, plastyczne, konstrukcyjne i muzyczne ćwiczące spostrzegawczość, zdolności manualne i umiejętność kojarzenia.

 

 

Native speaker once a week

Raz w tygodniu dzieci mają okazję spędzić czas z native speaker’em. Zajęcia te prowadzone są przez osoby pochodzące z krajów anglojęzycznych, dla których angielski jest językiem ojczystym. W trakcie zajęć dzieci bawią się w gry i zabawy znane ich rówieśnikom z Wysp Brytyjskich, USA, Kanady czy Australii, by w relacji z native speaker’em w sposób naturalny i spontaniczny wykorzystać umiejętności językowe, jakich nabywają w trakcie codziennych zajęć z lektorem polskim.

Podczas zajęć dzieci mają możliwość poznania i ćwiczenia właściwej wymowy w języku angielskim poprzez kontakt z native speaker’em. Ponadto przebywanie z lektorem, który został wychowany w kulturze krajów anglojęzycznych, jest okazją do poznania  zwyczajó1) i radycji nieznnaych polskiemu dziecku.

 

 

YLE (University of Cambrigde)

W przedszkolach Pomarańczowa Ciuchcia jest realizowany program języka angielskiego przygotowujący dzieci do sprawdzianu Young Learners English (YLE). YLE został opracowany przez University of Cambridge (ESOL) i organizowany jest w Polsce przez British Council.

Do egzaminu dzieci mogą przystąpić po ukończeniu klasy 2 Szkoły Podstawowej Gaudeamus.

 

Dzięki codziennemu kontaktowi z językiem angielskim już od 3. roku życia w Pomarańczowej Ciuchci oraz kontynuacji nauki w Szkole Gaudeamus dzieci przystępują do egzaminu, osiągając bardzo dobre wyniki.

 

YLE to sprawdzian z języka angielskiego oceniający umiejętności językowe dzieci w trzech podstawowych obszarach:

  • mówienie,
  • rozumienie ze słuchu,
  • czytanie i pisanie.

 

 

Dlaczego warto przystąpić do YLE?

YLE daje możliwość obiektywnej oceny umiejętności językowych dzieci według standardu opracowanego przez Cambridge University i przyjętego w ponad 60 krajach na całym świecie.

Sprawdzian ma bardzo przyjazną dzieciom formę. Zadania są ciekawe i oparte przede wszystkim na kolorowych ilustracjach, które zachęcają do rozwiązania nawet najtrudniejszego ćwiczenia.

W tym sprawdzianie nie ma przegranych! Każde dziecko, które przystąpi do wszystkich trzech części sprawdzianu otrzyma swój pierwszy certyfikat językowy i zdobędzie tarcze, które prezentują osiągnięcia dziecka w każdej części.

YLE daje dzieciom sposobność do zapoznania się ze specyfiką sprawdzianów językowych organizowanych dla dzieci i młodzieży, takich jak Key English Test (KET), Preliminary English Test (PET), First Certificate in English (FCE) oraz późniejszych sprawdzianów dla dorosłych, takich jak CAE i CPE. Pierwsze pozytywne wrażenia związane z przystąpieniem do YLE dadzą dziecku szansę na łatwiejszy start w późniejszych sprawdzianach.

 

 

Podwieczorek z angielskim / English Time

Dla chętnych dzieci przygotowaliśmy dodatkowe zajęcia z języka angielskiego o nazwie „Podwieczorek z angielskim/English Time“.

Zajęcia mają na celu zapewnienie dzieciom dodatkowego czasu, w którym mogą „przebywać” i „zanurzyć się” w języku angielskim zgodnie z rytmem dnia i ich indywidualnymi zainteresowaniami, bez akcentowania wyraźnych potrzeb dydaktycznych.

Podczas zajęć następuje naturalne wzmocnienie umiejętności językowych nabywanych w trakcie codziennej nauki języka angielskiego.

 

 

Dwujęzyczność

W Przedszkolach Pomarańczowa Ciuchcia prowadzimy także grupy dwujęzyczne. Więcej o dwujęzyczności.