JAK?
DWUJĘZYCZNOŚĆ w Pomarańczowej Ciuchci

Dwujęzyczność - Jak? Po co? Kto?

 

JAK?

 

W Pomarańczowej Ciuchci najważniejsza jest dla radość dziecka. Wiemy, że dzieci najlepiej przyswajają wiedzę i umiejętności poprzez zabawę, dlatego zgodnie z tym założeniem dobieramy metody naszej pracy. Szczególnie dbamy o bezpieczną i radosną adaptację najmłodszych dzieci, które zawsze mogą liczyć na wsparcie nauczyciela polskojęzycznego.

 

Od pierwszych dni w przedszkolu dzieci zanurzone są w języku angielskim (immersja językowa), który na równi z językiem polskim towarzyszy każdej czynności: posiłkom, spacerom, zabawom i odpoczynkowi. Dzieci przyswajają język obcy zupełnie naturalnie i często nieświadomie. Chcemy zapewnić dzieciom optymalne warunki zanurzenia w języku. Stworzyliśmy własny system pracy z dziećmi oparty na trzech filarach:

 

 1. sprawdzone, współczesne metody nauczania języków obcych,
 2. zespół wykwalifikowanych, pełnych pasji nauczycieli kochających pracę z dziećmi,
 3. otwartość na współpracę z rodzicami.

 

Główne metody, jakie stosujemy:

 

 

 • CLIL – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe
  • język obcy służy do prowadzenia różnych zajęć przedszkolnych (przyrodniczych, matematycznych, warsztatowo-badawczych, społecznych, artystycznych, sportowych)

 

 • TPR – metoda reagowania całym ciałem
  • bierzemy pod uwagę naturalną u dzieci potrzebę aktywności fizycznej, dlatego nowym treściom towarzyszy ruch ułatwiający rozumienie i zapamiętywanie

 

 • CLT – komunikacyjne nauczanie języka
  • komunikacja jest tu środkiem i celem, a zajęcia opierają się na współpracy w parach i grupach, kształtując jednocześnie u dzieci umiejętności społeczne

 

 • Direct Method (metoda bezpośrednia)
  • gdy pracujemy tą metodą, najważniejsze jest, by dzieci dużo mówiły i słuchały w języku obcym; zachęcamy je, by zadawały dużo pytań po angielsku i formułowały jak najwięcej odpowiedzi

 

 • LETTERS & SOUNDS  – program fonetycznej nauki języka angielskiego stosowany obecnie w przedszkolach i szkołach w Wielkiej Brytanii do nauki angielskiego jako pierwszego języka
  • to najlepsza współczesna metoda kształcąca umiejętność rozpoznawania dźwięków, słuchania, budowy słów, a później czytania w języku angielskim. Dowiedz się więcej....

 

Stwarzamy autentyczne sytuacje, aby nabywane przez dzieci praktyczne umiejętności były potem automatycznie wykorzystywane w ich codziennym życiu.

 

PO CO?

Poza znajomością języka obcego w młodym wieku dzieci dwujęzyczne:

 

 • szybciej i łatwiej uczą się kolejnych języków obcych,
 • wypowiedzi w języku obcym nie są dla nich „wydarzeniem” lub „występem” – traktują to jako jedną z wielu naturalnych umiejętności;
 • mają dobrze wyćwiczoną pamięć,
 • sprawnie radzą sobie z wielozadaniowością,
 • chętnie rozwiązują zadania / łamigłówki,
 • są elastyczne – łatwiej dostosowują się do zmian,
 • są bardziej otwarte na nowe, nieznane sytuacje,
 • łatwiej tworzą relacje z innymi.

 

Wiele korzyści z edukacji dwujęzycznej pojawia się później - przed dzieckiem dwujęzycznym otwiera się znacznie więcej możliwości w edukacji, życiu zawodowym i osobistym.

 

KTO?

Wiemy, że w edukacji najważniejsze są relacje. Dlatego dbamy o to, by w naszym zespole znajdowali się nauczyciele empatyczni, wrażliwi na potrzeby dziecka, tworzący atmosferę radosnej zabawy. Jednocześnie bardzo ważne jest dla nas ich wykształcenie, umiejętności i doświadczenie, co weryfikujemy podczas wieloetapowej rekrutacji.

 

Codziennym wsparciem dla nauczycieli i rodziców jest metodyk nauczania języka angielskiego, który:

 

 • dba o właściwą realizację programu,
 • obserwuje, omawia zajęcia i służy swoim doświadczeniem,
 • monitoruje światowe trendy w edukacji obcojęzycznej, analizuje najnowsze badania w tej dziedzinie,
 • opracowuje strategię nauczania języka angielskiego w naszych przedszkolach,
 • jest wsparciem dla rodziców: wprowadza ich w świat dwujęzyczności, pomaga w zrozumieniu językowego rozwoju dzieci i odpowiada na wszelkie pytania.