Cały czas jesteśmy z Wami i dla Was * Trwa rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021 * Zapraszamy na Dni Otwarte Online 28 i 30 maja oraz na Warsztaty Online dla rodziców 2 i 4 czerwca * Umów się już dzisiaj! Zapraszamy!

Jak wybrać dobre przedszkole dwujęzyczne? How to choose a good bilingual kindergarten?
DWUJĘZYCZNOŚĆ w Pomarańczowej Ciuchci

Jak wybrać dobre przedszkole dwujęzyczne?

Jak wybrać dobre przedszkole dwujęzyczne?

 

Wybierając grupę dwujęzyczną rodzic powinien znać odpowiedzi na kilka podstawowych pytań: 

 

  • Jaka jest proporcja między językiem polskim i angielskim w grupie dwujęzycznej?

Dobry program dwujęzyczny to taki, w którym minimum połowa zajęć prowadzona jest w języku angielskim, a reszta - w języku polskim.

 

  • Czy wychowawcy, nauczyciele i instruktorzy zajęć dodatkowych prowadzący zajęcia w języku angielskim rozmawiają z dziećmi wyłącznie po angielsku?

W celu stworzenia naturalnych warunków sprzyjających nabywaniu języka obcego nauczyciele i instruktorzy prowadzący zajęcia w języku angielskim powinni porozumiewać się na terenie przedszkola wyłącznie w tym języku, zarówno podczas zajęć, jak i w sytuacjach pozalekcyjnych. Wychowawcy grup dwujęzycznych (polskojęzyczni) są odpowiedzialni za to, aby podstawa programowa była realizowana równolegle z programem językowym. 

 

  • Czy nauczyciele realizujący program dwujęzyczności posiadają odpowiednie kwalifikacje? 

Anglista realizujący treści programowe wychowania przedszkolnego powinien posiadać wykształcenie zarówno lingwistyczne, jak i pedagogiczne.

 

  • Czy program nauczania dwujęzycznego tworzony jest przy udziale metodyka języka angielskiego, który swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera rodziców i nauczycieli oraz monitoruje przebieg realizacji programu?

Do prowadzenia programu edukacji dwujęzycznej niezbędna jest opieka metodyka. Metodyk powinien biegle posługiwać się językiem angielskim na poziomie profesjonalnym, posiadać wiedzę z zakresu nauczania języka angielskiegoo. Powinien być osobą otwartą na relacje z rodzicami i nauczycielami, którzy mogą zwrócić się do niego ze wszystkimi pytaniami dotyczącymi nauczania dwujęzycznego w przedszkolu. Warto poprosić o spotkanie z metodykiem przed wyborem przedszkola.