Cały czas jesteśmy z Wami i dla Was * Trwa rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021 * Zapraszamy na Dni Otwarte Online 28 i 30 maja oraz na Warsztaty Online dla rodziców 2 i 4 czerwca * Umów się już dzisiaj! Zapraszamy!

Inteligencja wizualno-przestrzenna - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa
Edukacja

Naszą edukację oparliśmy na teorii inteligencji wielorakich prof. Howarda Gardnera. Zakłada ona, że każdy człowiek jest zdolny i wyjątkowy, i posiada własny, niepowtarzalny profil inteligencji, który może rozwijać w ciągu całego życia.

Inteligencja wizualno-przestrzenna

Inteligencja wizualno-przestrzenna przejawia się w myśleniu obrazami, zdolności wizualizacji, orientacji przestrzennej, a także wrażliwości przestrzenno-wzrokowej. 
 

Jeśli Twoje dziecko:

 

 • jest twórcze i pomysłowe,
 • doskonale orientuje się w przestrzeni trójwymiarowej,
 • wiernie odtwarza w pamięci obrazy,
 • dużo rysuje oraz dobrze konstruuje,
 • czyta mapy, tabele i diagramy,
 • ma bogatą wyobraźnię,
 • przejawia zdolności plastyczne, 
 • doskonale rysuje,

 

to znaczy, że przeważa u niego inteligencja wizualno-przestrzenna.

 

 

PROGRAMY I ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ WIZUALNO-PRZESTRZENNĄ


Programy

 

 • Wesołe zabawy z kodowaniem

Celem programu jest kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni, doskonalenie znajomości kierunków prawo/lewo/góra/dół, rozwijanie wyobraźni przestrzennej. 

 

 • Glottodydaktyka

Jednym z elementów tego programu jest doskonalenie percepcji wzrokowej, zabawy z rozpoznawaniem określonej litery w zbiorze liter, zabawy konstrukcyjne z klocków logo. Dzieci odkrywają poprawne ułożenie liter w przestrzeni oraz rozpoznawania liter częściowo zakrytych.
 

 • Dziecięca matematyka 

Jednym z tematycznych kręgów programu jest wprowadzenie kierunków w przestrzeni, określanie położenia obiektów względem innych, chodzenie pod dyktando, określanie długości i ważenie przedmiotów, kształtowanie pojęć geometrycznych oraz konstruowanie gier planszowych i przestrzennych.


Jedną z podstawowych form wyrażania siebie jest u dziecka obraz. W Pomarańczowej Ciuchci podczas wszystkich zajęć dydaktycznych stosujemy różnorodne formy prac plastycznych i konstrukcyjnych, rozwijając przy tym dziecięcą wyobraźnię.