Inteligencja wizualno-przestrzenna - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa
Zajęcia dodatkowe

Umożliwiamy dzieciom wzmacnianie wszystkich typów inteligencji. Stawiamy na wszechstronny rozwój, wspieramy odkrywanie zainteresowań i talentów naszych podopiecznych.

Inteligencja wizualno-przestrzenna

Zajęcia dodatkowe:

 

  • Warsztaty plastyczne
Dzięki warsztatom plastycznym dzieci mają możliwość rozwijania swoich zdolności poprzez tworzenie prac o różnorodnej tematyce. Techniki plastyczne wykorzystywane na zajęciach rozwijają u dzieci kreatywność, pomysłowość i otwartość na niestandardowe rozwiązania. Warsztaty pobudzają wyobraźnię, uczą odbierania świata poprzez obrazy, barwy i kształty.

 

 

Zajęcia fakultatywne:

 

  • Akademia sztuki (od 09’2017)
 
  • Lego Fun – twórcze budowanie
Zajęcia rozwijają u dzieci umiejętność tworzenia wielowymiarowych modeli. Budując konstrukcje z klocków, dzieci doskonalą zdolności wizualno-przestrzenne.Tworzenie budowli pozwala im na rozwijanie wyobraźni oraz uruchamia twórcze myślenie, które w przyszłości pozytywnie wpłynie na radzenie sobie z poważnejszymi zadaniami technicznymi.
  • Robotyka
To zajęcia, podczas których dzieci uczą się projektować, budować i programować roboty. Mali konstruktorzy poznają nowe instrukcje programistyczne, nowe rozwiązania konstrukcyjne, a co najważniejsze zdobytą wiedzą od razu wykorzystują w praktyce, co poszerza ich myślenie obrazowe oraz kreatywność.