Cały czas jesteśmy z Wami i dla Was * Trwa rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021 * Zapraszamy na Dni Otwarte Online 28 i 30 maja oraz na Warsztaty Online dla rodziców 2 i 4 czerwca * Umów się już dzisiaj! Zapraszamy!

Inteligencja ruchowa - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa
Edukacja

Naszą edukację oparliśmy na teorii inteligencji wielorakich prof. Howarda Gardnera. Zakłada ona, że każdy człowiek jest zdolny i wyjątkowy, i posiada własny, niepowtarzalny profil inteligencji, który może rozwijać w ciągu całego życia.

Inteligencja ruchowa

Inteligencja ruchowa przejawia się w rozumieniu świata poprzez ruch i kontakt fizyczny oraz umiejętności wykorzystania swego ciała do wyrażenia emocji.


Jeśli Twoje dziecko:

 

 • jest bardzo sprawne fizycznie,
 • wykorzystuje ruch w sposób świadomy,
 • lubi spacery i zabawy w terenie,
 • jest uzdolnione manualnie,
 • sprawnie manipuluje przedmiotami,
 • ma dobrą koordynację ruchową,
 • lubi gry i ćwiczenia ruchowe,
 • porozumiewa się za pomocą języka ciała

 

to znaczy, że przeważa u niego inteligencja ruchowa.

 


PROGRAMY I ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ RUCHOWĄ


Programy

 

 • Mały olimpijczyk

To program rozwijający ogólną sprawność fizyczną dzieci. Jego celem jest wytworzenie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i potrzeby codziennej aktywności fizycznej. Zajęcia są prowadzone w formie radosnej zabawy. Dzieci wyrażają się poprzez ruch – ilustrują treści opowiadań i piosenek, wyrażają swoje emocje. Doskonalą koordynację ruchową pokonując tory przeszkód, poprawiają gibkość ciała, rozwijają sprawność manualną przy pomocy przyrządów sportowych. Przy okazji doskonale się bawią.
 

 • Glottodydaktyka (wg  prof. B. Rocławskiego)

To program, który poza doskonaleniem inteligencji językowej pomaga w usprawnieniu małej motoryki  dłoni, nadgarstków i palców. Przedszkolaki podczas zajęć wykonują wiele ćwiczeń  grafomotorycznych przygotowujących do podjęcia nauki pisania.
 

 • Ciuchciowe Kuchcikowo

Jednym z elementów programu jest samodzielne przygotowywanie posiłków. Dzieci uczą się kroić i bezpiecznie posługiwać sztućcami.


W Pomarańczowej Ciuchci wszystkie zajęcia dydaktyczne przeplatane są zabawami ruchowymi rozwijającymi motorykę małą i dużą.