Inteligencja ruchowa - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa
Edukacja

Naszą edukację oparliśmy na teorii inteligencji wielorakich prof. Howarda Gardnera. Zakłada ona, że każdy człowiek jest zdolny i wyjątkowy, i posiada własny, niepowtarzalny profil inteligencji, który może rozwijać w ciągu całego życia.

Inteligencja ruchowa

Inteligencja ruchowa przejawia się w rozumieniu świata poprzez ruch i kontakt fizyczny oraz umiejętności wykorzystania swego ciała do wyrażenia emocji.


Jeśli Twoje dziecko:

 

 • jest bardzo sprawne fizycznie,
 • wykorzystuje ruch w sposób świadomy,
 • lubi spacery i zabawy w terenie,
 • jest uzdolnione manualnie,
 • sprawnie manipuluje przedmiotami,
 • ma dobrą koordynację ruchową,
 • lubi gry i ćwiczenia ruchowe,
 • porozumiewa się za pomocą języka ciała

 

to znaczy, że przeważa u niego inteligencja ruchowa.

 


PROGRAMY I ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ RUCHOWĄ


Programy

 

 • Mały olimpijczyk

To program rozwijający ogólną sprawność fizyczną dzieci. Jego celem jest wytworzenie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i potrzeby codziennej aktywności fizycznej. Zajęcia są prowadzone w formie radosnej zabawy. Dzieci wyrażają się poprzez ruch – ilustrują treści opowiadań i piosenek, wyrażają swoje emocje. Doskonalą koordynację ruchową pokonując tory przeszkód, poprawiają gibkość ciała, rozwijają sprawność manualną przy pomocy przyrządów sportowych. Przy okazji doskonale się bawią.
 

 • Glottodydaktyka (wg  prof. B. Rocławskiego)

To program, który poza doskonaleniem inteligencji językowej pomaga w usprawnieniu małej motoryki  dłoni, nadgarstków i palców. Przedszkolaki podczas zajęć wykonują wiele ćwiczeń  grafomotorycznych przygotowujących do podjęcia nauki pisania.
 

 • Ciuchciowe kuchcikowo

Jednym z elementów programu jest samodzielne przygotowywanie posiłków. Dzieci uczą się kroić i bezpiecznie posługiwać sztućcami.


W Pomarańczowej Ciuchci wszystkie zajęcia dydaktyczne przeplatane są zabawami ruchowymi rozwijającymi motorykę małą i dużą.

 


Zajęcia dodatkowe

 

 • Gimnastyka z elementami korektywy
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa i gry zespołowe
 • Taniec i zabawy z baletem
 • Warsztaty plastyczne
 • Warsztaty teatralne
   

 

Zajęcia fakultatywne 

 

 • Zumba Kids
 • Klub sportowy z elementami korektywy
 • Judo
 • Akrobatyka
 • Szermierka
 • Koszykówka od malucha
 • Akademia sztuki (rozwój sprawności manualnej)
 • Nauka gry na pianinie (sprawność manualna)

 

Więcej o zajęciach dodatkowych i fakultatywnych.