Cały czas jesteśmy z Wami i dla Was * Trwa rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021 * Umów się już dzisiaj na rozmowę z dyrektorem i na bezpłatne warsztaty online dla rodziców o Dobrej Adaptacji * Zapraszamy!

Inteligencja muzyczna - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa
Edukacja

Pierwsze lata życia są kluczowe w rozwoju dziecka, a zdobyte w tym czasie kompetencje są podstawą do odnoszenia sukcesów w przyszłości. W Pomarańczowej Ciuchci mamy tego świadomość i odpowiedzialnie tworzymy warunki do optymalnego rozwoju każdego dziecka.

 

Inteligencja muzyczna

Inteligencja muzyczna przejawia się w rozumieniu świata poprzez rytm i melodię, zdolnością słuchową, wrażliwością na dźwięki, rymy i kompozycje.


Jeśli Twoje dziecko:

 

 • wykazuje wrażliwość muzyczną, 
 • umiejętnie rozpoznaje odgłosy otoczenia,
 • łączy muzykę z emocjami i własnym nastrojem,
 • jest wrażliwe na odbiór dźwięków,
 • ma poczucie rytmu,
 • świetnie śpiewa,
 • lubi śpiewać i grać na instrumentach,
 • uczy się przy muzyce i rymuje,
 • często słyszy melodie w wyobraźni,
 • zamienia w muzykę wszystko, co robi

 

to znaczy, że przeważa u niego inteligencja muzyczna.

 

 

PROGRAMY I ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ MUZYCZNĄ


Programy
 

 • Dziecięca matematyka (wg prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej)

To program, który pozwala na rozwijanie inteligencji muzycznej poprzez naukę rytmów. Przedszkolaki w trakcie zajęć doskonalą umiejętność dostrzegania regularności rytmicznych, a także wysłuchują i kontynuują usłyszany rytm. Prawdziwym wyzwaniem są dla nich ćwiczenia rytmiczne wykonywane ciałem. Zajęcia prowadzone metodą dziecięcej matematyki są bardzo dobrym wprowadzeniem do uporządkowanego świata muzyki.
 

 • Glottodydaktyka (wg  prof. B. Rocławskiego)

Inteligencję muzyczną doskonalimy tu poprzez ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne (rozwijające aparat mowy) oraz odpowiednie wybrzmiewanie głosek - wydłużanie samogłosek i spółgłosek trwałych. Szczególną uwagę nauczyciele zwracają na pamięć słuchową głosek oraz pamięć wzrokową liter. Porównywanie i identyfikowanie liter często odbywa się przy muzyce, co wspomaga koncentrację podczas wykonywania zadania. Podczas zajęć doskonalimy również umiejętność uważnego słuchania, np. plików audio.
 

 • Posiłki z muzyką klasyczną

Jest to program, który uwrażliwia na piękno muzyki klasycznej oraz rozwija zainteresowania muzyczne. Muzyka poważna wywiera pozytywny wpływ na rozwój intelektualny, koncentrację i wyobraźnię oraz sferę emocjonalną - sprzyja wyciszeniu. Podczas posiłków przedszkolaki słuchają utworów znanych kompozytorów, doskonaląc umiejętność koncentracji, skupienie uwagi oraz wrażliwość muzyczną. Odkrywanie świata dźwięków czyni z naszych maluchów prawdziwych melomanów!
 

Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia każdego dnia żyją muzyką, są rozśpiewane, pulsują rytmem dziecięcych piosenek i instrumentów.