Inteligencja matematyczno-logiczna - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa
Zajęcia dodatkowe

Umożliwiamy dzieciom wzmacnianie wszystkich typów inteligencji. Stawiamy na wszechstronny rozwój, wspieramy odkrywanie zainteresowań i talentów naszych podopiecznych.

Inteligencja matematyczno-logiczna

Zajęcia dodatkowe:

 

  • Warsztaty naukowe 
To zajęcia, dzięki którym przedszkolaki uczą się logicznego, kreatywnego myślenia i wyciągania wniosków. Podczas wykonywania różnych eksperymentów i doświadczeń mali naukowcy starają się zrozumieć otaczający świat, udowadniając związek nauki z życiem codziennym.
  • Warsztaty przyrodnicze
Rozbudzają naturalną dociekliwość i ciekawość świata u dzieci. Przedszkolaki podczas praktycznych ćwiczeń w terenie uczą się dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, rozwijają umiejętność liczenia i klasyfikowania.
  • Klub szachowy
Uczą strategicznego myślenia, przewidywania i koncentracji. Dzieci trenują pamięć, kształtują zmysł kombinacyjny, szybkość myślenia, spostrzegawczość, reakcję na ruchy i zachowanie przeciwnika. Zajęcia szachowe prowadzone są w formie interaktywnej zabawy, tak aby zachęcić dzieci do aktywnego udziału. Miarą osiągniętego celu jest umiejętność poprawnego rozegrania partii szachowej z wykorzystaniem zegara szachowego przez każdego uczestnika zajęć.

 

 

Zajęcia fakultatywne:

 

  • Lego Fun
To połączenie świetnej zabawy z kreatywnym i twórczym myśleniem. Budując z klocków różnorodne formy dzieci rozwijają pamięć konstrukcyjną oraz umiejętność myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania.
  • Robotyka
Podczas zajęć przedszkolaki samodzielnie budują roboty, które programują przy użyciu prostych algorytmów według własnego pomysłu. Roboty są wyposażone w silniki, sensory ruchu oraz dotyku. Zajęcia kształtują umiejętność logicznego, koncepcyjnego myślenia oraz zdolności matematyczne.
  • Młody Einstein (od 09’2017)
 
  • Mistrzowie matematyki (od 09’2017)