Cały czas jesteśmy z Wami i dla Was * Trwa rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021 * Zapraszamy na Dni Otwarte Online 28 i 30 maja oraz na Warsztaty Online dla rodziców 2 i 4 czerwca * Umów się już dzisiaj! Zapraszamy!

Inteligencja językowa - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa
Edukacja

Naszą edukację oparliśmy na teorii inteligencji wielorakich prof. Howarda Gardnera. Zakłada ona, że każdy człowiek jest zdolny i wyjątkowy, i posiada własny, niepowtarzalny profil inteligencji, który może rozwijać w ciągu całego życia.

Inteligencja językowa

Inteligencja językowa przejawia się w rozumieniu świata poprzez słowo mówione i pisane, we wrażliwości na rymy, znaczenie słów oraz dźwięki. 


Jeśli Twoje dziecko:

 

  • lubi mówić, opowiadać, słuchać opowieści,
  • chętnie uczy się wierszyków i piosenek, szybko je zapamiętuje,
  • używa bogatego słownictwa,
  • tworzy opowiadania, barwne historie,
  • ma dobrą pamięć do imion, nazwisk, krain geograficznych,
  • łatwo zapamiętują symbole, np. kształty liter,
  • jest wrażliwe na rymy, dźwięki, znaczenie słów, łatwo uczy się nowych słów, nawet trudnych, a także słów w obcych językach

 

to znaczy, że dominuje u niego inteligencja językowa.
 

 

PROGRAMY I ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ JĘZYKOWĄ


Programy
 

  • Glottodydaktyka (wg  prof. B. Rocławskiego)
    To program przygotowujący bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania, który daje rewelacyjne efekty. Dzięki niemu dzieci uczą się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć. Nasze przedszkolaki otoczone są literkami, które towarzyszą im w trakcie różnych aktywności w ciągu całego dnia. Każde zajęcia z glottodydaktyki to niesamowita fabuła i ciekawa przygoda, w której dziecko odkrywa, działa i przeżywa emocje, a jednocześnie (nieświadomie) ćwiczy sprawność analizatora słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno-ruchowego. Podczas zajęć przedszkolaki uczą się posługiwania złożonymi odpowiedziami na temat zgromdzonych relwizytów, darów przyrody, opowiadają historie na podstawie oglądanych obrazków, tworzą własne książki i opowiadania.

 

W Pomarańczowej Ciuchci dbamy o to, aby poprzez zagadki, rebusy, opowiadania, wierszyki, piosenki, występy, spotkania z ciekawymi gośćmi, teatrzyki, koncerty dzieci mogły zdobywać nowe doświadczenia, poszerzać wiedzę o otaczającym świecie.