Inteligencja intrapersonalna - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa
Edukacja

Naszą edukację oparliśmy na teorii inteligencji wielorakich prof. Howarda Gardnera. Zakłada ona, że każdy człowiek jest zdolny i wyjątkowy, i posiada własny, niepowtarzalny profil inteligencji, który może rozwijać w ciągu całego życia.

Inteligencja intrapersonalna

Inteligencja intrapersonalna to zdolność rozumienia siebie, własnych uczuć, kierowania swoim postępowaniem, patrzenia na świat w oparciu o własne potrzeby, zainteresowania i wartości.

 

Jeśli Twoje dziecko:
 

 • lubi pracować samodzielnie,
 • zna własne mocne strony,
 • ma jasno sprecyzowane cele własne,
 • uparcie dąży do wyznaczonego sobie celu,
 • buduje wewnętrzną motywację,
 • nie  boi się poszukiwać odpowiedzi, zadając „trudne” pytania
   

to znaczy, że przeważa u niego inteligencja intrapersonalna.

 


PROGRAMY I ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ INTRAPERSONALNĄ


Programy
 

 • Kraina emocji

To nasz autorski program własny, w ramach którego uczymy dziecko jak samodzielnie pracować, poznawać swoje mocne strony, budować wewnętrzną motywację i wzmacniać poczucie własnej wartości. Pokazujemy, jak radzić sobie ze stresem i szybciej zaadaptować się do nowych sytuacji.
 

 • Mały olimpijczyk

To program, który poza sprawnością fizyczną dzieci rozwija również ambicję, poczucie własnej wartości i wytrwałość w dążeniu do celu – cechy niezmiernie ważne w całym życiu człowieka. 

 

 • Mały finansista

Celem programu jest rozwijanie świadomości dzieci w zakresie zjawisk ekonomicznych i finansowych, planowania zakupów, racjonalnego gospodarowania pięniędzmi oraz wspierania samodzielności dzieci w podejmowaniu decyzji. 

 

 • Dydaktyczne rozgrywki - gry planszowe

Podczas zajęć wzbogacamy wiedzę dziecka o samym sobie, umożliwiamy poznawanie swoich możliwości i rozwijamy umiejetność ich oceny. Kształtujemy odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek. 

 


Zajęcia dodatkowe
 

 • Warsztaty psychologiczne
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy
 • Warsztaty teatralne
 • Spektakle teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi (tematyka jest dobierana tak, aby wspierała edukację emocjonalną dzieci)
   

 

Zajęcia fakultatywne 
 

 • Akademia sztuki
 • Klub sportowy
 • Klub szachowy
 • Szermierka
 • wszystkie zajęcia, które wymagają od dziecka konsekwencji i systematyczności (np. nauka gry na instrumencie)

 

Więcej o zajęciach dodatkowych i fakultatywnych.