Inteligencja intrapersonalna - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa

WAKACJE z Pomarańczową Ciuchcią

English Full Time - dwujęzyczność 160 h

Przedszkola i żłobki na 5+ już od 22 lat!

ZERÓWKA 2019/20 – ostatnie wolne miejsca!

WAKACJE z Pomarańczową Ciuchcią

English Full Time - dwujęzyczność 160 h

Przedszkola i żłobki na 5+ już od 22 lat!

ZERÓWKA 2019/20 – ostatnie wolne miejsca!

Inteligencja intrapersonalna

Zajęcia dodatkowe:

 

  • Warsztaty psychologiczne
To zajęcia prowadzone przez naszych przedszkolnych psychologów. Podczas zajęć dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać własne emocje oraz odkrywać swoje mocne strony.
  • Gimnastyka ogólnorozwojowa
W trakcie zajęć z gimnastyki ogólnorozwojowej przedszkolaki uczą się pracy w zespole, jak również wykonują wiele ćwiczeń samodzielnie, dążąc do perfekcji. Dzięki zabawom ruchowym i zespołowym mogą przezwyciężać słabości i rozwijać swoją motywację do działania.
  • Warsztaty teatralne
Warsztaty teatralne dają możliwość rozwoju, rozpoznawania i nazywania własnych uczuć i emocji poprzez zabawy, w których dzieci wcielają się w role teatralne. Poprzez uczestnictwo w warsztatach dzieci nieśmiałe zapominają o nieśmiałości, dzieci hałaśliwe mogą wyciszyć się oraz wdrożyć do panowania nad sobą.
  • Spektakle teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi
Spektakle teatralne wskazują dzieciom sposoby radzenia sobie w nowych, a czasem trudnych sytuacjach, ucząc przy tym samodzielności oraz zaradności życiowej. Spotkania z ciekawymi ludźmi rozwijają dzieci wszechstronnie pokazując, że mimo trudności warto dążyć do założonego celu.

 

 

Zajęcia fakultatywne:

 

  • Klub sportowy
Podczas zajęć sportowych rozwijane są asertywność, przezwyciężanie trudności, konsekwencja, dyscyplina i punktualność.
  • Akrobatyka

Zajęcia sportowe, których głównym celem poza rozwojem fizycznym jest zaszczepienie w dziecku genu samodzielności. Uczy wytrwałości i samodyscypliny.  
  • Szermierka

Szermierka jest piękną, elegancką i elitarną dyscypliną. Wpływa korzystnie na poprawę koncentracji oraz na szybkość podejmowania decyzji. Uczy spokoju i panowania nad własnym ciałem i umysłem. Trening szermierczy testuje inteligencję, uczy manier oraz uszlachetnia. Wymaga od trenującego wysokiej ambicji i predyspozycji psychofizycznych. 
  • Koszykówka od malucha

Zajęcia wzmacniają poczucie własnej wartości, uczą kultury i wpływają na kształtowanie charakteru młodego człowieka.