Inteligencja interpersonalna - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa

WAKACJE z Pomarańczową Ciuchcią

English Full Time - dwujęzyczność 160 h

Przedszkola i żłobki na 5+ już od 22 lat!

ZERÓWKA 2019/20 – ostatnie wolne miejsca!

WAKACJE z Pomarańczową Ciuchcią

English Full Time - dwujęzyczność 160 h

Przedszkola i żłobki na 5+ już od 22 lat!

ZERÓWKA 2019/20 – ostatnie wolne miejsca!

Inteligencja interpersonalna

Zajęcia dodatkowe:

 

  • Warsztaty teatralne
Zajęcia pozytywnie wpływają na umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich, uczą współdziałania w grupie i otwartości na drugiego człowieka.
  • Spektakle teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi
Zajęcia o różnorodnej i bogatej tematyce. Pozytywnie wpływają na rozwój społeczny oraz umiejętność komunikowania. Rozwijają zdolność aktywnego słuchania, umożliwiają nawiązywanie relacji z nieznaną wcześniej osobą dorosłą. Podczas przedstawień dzieci mają możliwość wejścia w interakcję z aktorami, współodczuwania i patrzenia na świat oczyma różnych bohaterów, co otwiera je na drugiego człowieka i jego potrzeby.
  • Gimnastyka ogólnorozwojowa i gry zespołowe
Dzięki „społecznemu charakterowi" zajęć dzieci uczą się współdziałania oraz utożsamiania z zespołem. Zajęcia mają pozytywny wpływ na kształtowanie takich umiejętności, jak praca w grupie czy zdolność przyjmowania funkcji uzgodnionej z zespołem.
  • Warsztaty psychologiczne
Zajęcia mają pozytywny wpływ na charakter każdego uczestnika. Pozwalają dziecku dowiedzieć się, jak postrzegają nas inni oraz zrozumieć nasze reakcje na zachowania drugiego człowieka. Rozwijają umiejętność wyrażania emocji i pokonywania trudności w relacjach. Kształtują umiejętność współpracy w grupie oraz uczą, jak skutecznie rozwiązywać problemy i konflikty.

 

 

Zajęcia fakultatywne:

 

  • Klub sportowy
Pozytywnie wpływa na charakter dzieci. Uczy podejmowania inicjatywy i kształtuje umiejętność współpracy w grupie i współdziałania.
  • Koszykówka od malucha

Podczas zajęć grupowych dzieci uczą się zachowań społecznych, współdziałania i zdrowej rywalizacji.