FUNDACJA Pomarańczowa Ciuchcia - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa
Współpraca

FUNDACJA Pomarańczowa Ciuchcia

Fundacja Pomarańczowa Ciuchcia zajmuje się koordynacją i przeprowadzaniem akcji charytatywnych, których celem jest niesienie pomocy innym. Fundacja została utworzona w 2012 roku, aby pomagać dzieciom oraz instytucjom wymagającym wsparcia. 

 

Celem fundacji, oprócz wspierania potrzebujących, jest również uświadamianie dzieciom potrzeby pomagania innym, rozbudzanie w przedszkolakach i uczniach empatii oraz uwrażliwienia ich na los innych.

 

Zebrane środki finansowe oraz rzeczowe podczas akcji charytatywnych fundacja przekazuje na cele takie jak:

  • pomoc dzieciom chorym, które wymagają kosztowanego leczenia, opłacenia zabiegów czy stałych zajęć wspierających rozwój i rehabilitację dzieci,
  • pomoc dzieciom w ciężkiej sytuacji życiowej, takich jak utrata rodzica, ciężka sytuacja materialna,
  • pomoc instytucjom, takim jak szpitale, przychodnie, w sfinansowaniu zakupu sprzętu medycznego, tworzeniu kącików zabaw dla dzieci,
  • pomoc domom opieki nad dziećmi, instytucjom w zbiórce najpilniejszych artykułów, 

  • pomoc schroniskom w zapewnieniu karmy oraz potrzebnych akcesoriów dla porzuconych zwierząt,
  • pomoc instytucjom edukacyjnym w sfinansowaniu zaplecza dydaktycznego lub wyposażenia.

 

Poprzez udział w akcjach charytatywnych fundacji dzieci na miarę swoich możliwości uczestniczą w przygotowaniu ozdób świątecznych na kiermasze, dzielą się zebranymi korkami, czy też przynoszą datki – zależnie od rodzaju akcji charytatywnej. Rodzice wspierają akcję poprzez wpłacanie darowizn. Takie gesty pozwalają wyrobić u dzieci nawyk chęci i potrzeby niesienia pomocy innym.

 

Od grudnia 2019 roku Fundacja Pomarańczowa Ciuchcia jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000414917. 

Dzięki temu możemy jeszcze sprawniej realizować cele statutowe fundacji i oprócz dotychczasowej działalności charytatywnej podjąć dodatkowe inicjatywy mające na celu:

  • Doposażenie placówek w sprzęt i pomoce naukowe
  • Wspieranie działań profilaktyki zdrowia
  • Wdrażanie nowoczesnych metod dydaktycznych i wychowawczych.

 

W skład Rady Fundacji wchodzą : Agnieszka Sławek i Jacek Wawer.