Download our price list

Check how a valuable and rich offer we have prepared for your child as part of basic monthly fee. To download the price list, please complete the form below.

*If you do not agree, please contact us by phone.​

Private kindergarten Warsaw price list

Pomarańczowa Ciuchcia

Education and upbringing in the Orange Cookie is a safe, happy childhood and comprehensive development. We always follow the child - with us every child feels important. We pay special attention to individual needs and talents, learning foreign languages, safe and conscious use of new technologies, social skills and emotional development. Our priority is to shape children's competences that will help them be successful in the future.

The Orange Ciuchcia kindergartens are:

Friendly Adaptation

Positive Discipline

Bilingual Education

Academia de Español

Games with robot Emys

Exemplary preparation
to school

programming
with Scottie Go

Multisensory Education

Original pro-ecological program

Own kitchen - healthy eating

Informacja o wysokości opłat w przedszkolu prywatnym znajduje się przeważnie w cenniku dostępnym na stronie internetowej placówki. Cena przedszkola prywatnego zależy od kilku czynników, tj. profil przedszkola (ogólny, sportowy, dwujęzyczny, itp.), pakiet zajęć dodatkowych, realizowane programy i projekty własne, liczba nauczycieli w grupie, opieka specjalistów (psycholog, metodyk edukacji przedszkolnej, metodyk nauczania języków obcych, logopeda), standard wyposażenia, lokalizacja. Szczegółowych informacji udziela dyrektor przedszkola.