Bielany Kindergarten and Nursery

Bilingual Kindergarten and Nursery Orange Ciuchcia Bielany

Dyrektorka Przedszkola Pomarańczowa ciuchcia Bielany

Dyrektor przedszkola i żłobka - Agnieszka Murawska

Kadra przedszkola - uśmiechnięta, przyjazna, pełna pozytywnej energii

What makes us unique?

GRUPA INTEGRACYJNA - zapraszamy już od stycznia 2023

Zapewniamy nowoczesne podejście do terapii dzieci z ASD uwzględniające indywidualne różnice i oparte na budowaniu relacji. Celem podejmowanych przez nas oddziaływań terapeutycznych jest stwarzanie optymalnych warunków dla zdrowego rozwoju (skupiających się na osiąganiu kamieni milowych zamiast jedynie pracy nad powierzchniowymi zachowaniami i objawami). W naszych działaniach terapeutycznych opieramy się na stałych zasadach umożliwiających budowanie relacji z dzieckiem: dostosowujemy interakcje do specyficznych potrzeb układu nerwowego danego dziecka, wykorzystujemy naturalne zainteresowania i emocje dziecka. Nasze oddziaływania wychowawcze opieramy o metodę Pozytywnej Dyscypliny: nie stosujemy kar i nagród; budujemy relacje w oparciu o zasadę podmiotowości i szacunku; wspólnie budujemy rutyny i rytuały dające poczucie bezpieczeństwa i przynależności; uczymy samodzielnego planowania zabawy i pracy oraz podejmowania decyzji.

Elementy PEDAGOGIKI MONTESSORI

W grupach przedszkolnych wprowadzamy elementy pedagogiki Montessori: zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka - dziecko uczy się we własnym tempie; dobiera sobie zadania/aktywności zgodne ze swoimi jego zainteresowaniami i zasobami; nauczyciel zwraca uwagę na szczególnie wrażliwe okresy nabywania umiejętności; dbamy o kształtowanie samodzielności oraz odpowiedzialności za swoje wybory; zapewniamy atrakcyjne pomoce dydaktyczne umożliwiające dziecku kształtowanie wytrwałości i ułatwiające osiągnięcie sukcesu; stosujemy nauczanie wielozmysłowe rozwijające wszystkie zmysły.

Angielski w przedszkolu pomarańczowa ciuchcia / dwujęzyczność

BILINGUAL GROUPS - immersion in English for a minimum of 80 hours a month

Wszystkie nasze grupy przedszkolne (oprócz grupy Integracyjnej) mają profil dwujęzyczny. W każdej pracuje dwóch nauczycieli: polskojęzyczny i anglojęzyczny. Nauczyciel anglojęzyczny komunikuje się z dziećmi tylko w języku angielskim. Dzięki temu są one zanurzone w języku angielskim nie tylko podczas zajęć dydaktycznych, ale też zabaw swobodnych, posiłków, spacerów. Metoda immersji językowej daje zachwycające efekty w postaci nie tylko pełnego rozumienia języka, ale też mówienia w sposób biegły przez dzieci.

Modern technologies - games with the English-speaking EMYS ROBOT

Our preschoolers especially enjoy playing with Emys - an interactive robot who simply loves teaching English. Emys feels, sees, hears, reacts to touch and will always involve everyone in a joyful play. It makes learning English even more fun.

Comprehensive development

We care about the comprehensive development of our pupils. Children have the opportunity to participate in scientific, ceramic and art workshops, chess classes, interesting theaters and concerts, as well as picnics and occasional performances for parents and grandparents. We offer a wide range of optional classes.

Individual approach to each child

The Bielany kindergarten is open to other people and has an individual approach to each child. Small groups and the division of children by age make it possible to influence their development, according to their abilities and needs. This is what our kindergarten is like. Everything we do is created with our little pupils in mind, which is why they are so eager to visit our kindergarten. We are friends for future and current preschoolers, and a true friend is one who brings as much good and truth to the relationship as possible. "A true friend understands, not judges." These are the values of the Bielany Kindergarten and we stick to it. We hope to give children a solid foundation and give them the best possible start into the future.

Cordial, committed staff

The Bielany Kindergarten is primarily a warm, committed, professional teaching staff that creates a home and safe atmosphere. High qualifications of employed teachers, specialists and instructors allow for the implementation of not only the standard educational program of the Ministry of National Education, but most of all own programs and projects. The children entrusted to us can count on a unique atmosphere filled with various educational attractions every day.

Active, healthy lifestyle

We promote an active, healthy lifestyle. That is why we provide children with outdoor activities every day, we invite them to physical activities: sports, dancing and judo.

Our location, housing conditions

sala przedszkolna bielany pomarańczowa ciuchcia

Convenient location, inspiring spaces

Kindergarten Orange Ciuchcia Bielany is situated in a convenient location and a safe area, away from busy streets. It is located 200 m from the Chomicz Park, swimming pool and tennis courts. It is located in a modern building that meets all standards. Our bright and colorful rooms help us build a homely and at the same time creative atmosphere. They are equipped with a number of aids and teaching aids giving unlimited development opportunities.

jadalnia własna kuchnia przedszkole Bemowo

Own kitchen - healthy, tasty meals

We have our own kitchen and dining room, where we serve fresh, healthy and home-made dishes every day. We work with a dietitian who composes the menu, thanks to which the children eat wholesome, varied and balanced meals.

A large, green playground

The Bielany kindergarten has its own tartan playground with certified equipment, wooden toys, and a separate ecological section. Green trees and shrubs create a charming microclimate. In the spring and summer, our preschoolers enjoy playing in the Montessori kitchen.

Aesthetic interiors, toys with certificates

The kindergarten is constantly refreshed and renovated, toys and teaching aids are replaced regularly. We make sure that they have the necessary approvals and certificates. Thanks to this, our preschoolers are surrounded by quality both in terms of education, upbringing and the standard of the immediate environment.

Opinia rodzica

gallery

Contact

Opening hours: 7:00-18:00

Do you want to sign up?

We invite you to a non-binding conversation and Open Days