Dyrektor
Pomarańczowa Ciuchcia JABŁONNA

ul. Przylesie 14
tel.: 535 130 035, 600 824 400
jablonna@pomaranczowa-ciuchcia.pl 

Dyrektor

Marta Jarzębowska 

 

Jestem nauczycielem mianowanym, absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego na kierunku: pedagogika, specjalizacja: pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyłam także Podyplomowe Studia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna.

Moja przygoda z edukacją w Pomarańczowej Ciuchcia rozpoczęła się w 2006 roku, kiedy otrzymałam możliwość prowadzenia swojej  pierwszej grupy przedszkolnej. To wtedy doszłam do wniosku, iż dla mnie dobry nauczyciel to taki, który nie zapomina, że sam był dzieckiem.  To także towarzysz, który wspiera dziecko w  każdej ciężkiej chwili i stara się  zrozumieć jego zachowania, nie oceniając.  

 

Po doświadczeniach w  pierwszym  roku pracy zrozumiałam, że zawód, który wybrałam, nie jest łatwy. Odkryłam,  że ogromnie ważną rzeczą w pracy nauczyciela wychowawcy jest atmosfera radości, szacunku i wzajemnego zrozumienia. W takim klimacie człowiek, który jest wrażliwy na wartości, spontanicznie się otwiera, skutecznie te wartości przyjmuje. Szczególnie jest to ważne w stosunku do małych dzieci. Gdy podchodzimy do nich z uśmiechem, serdecznie, ciepło, to łatwiej osiągamy efekty przekazu wychowawczego. Przecież jasne jest, że szybciej akceptujemy człowieka, który okazuje nam życzliwość, z takim człowiekiem chętniej współpracujemy.

 

Jestem osobą ciepłą , serdeczną i takie też jest moje przedszkole oraz nauczyciele, którzy ze mną współpracują - to jest nasz największy sukces zawodowy.

 

Na mój profil inteligencji wielorakich składają się:

  • inteligencja muzyczna – kieruje moim życiem , nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez muzyki . Muzyka łagodzi,  wycisza, motywuje, wspiera  i towarzyszy światu od zawsze. Muzyka odpręża, pomaga w trudach dnia, wyraża emocje pomaga w pracy z dziećmi.
  • iInteligencja interpersonalna - lubię  przebywać pośród ludzi, jestem doskonałym słuchaczem, potrafię kontrolować własne emocje i dać wsparcie;
  • inteligencja matematyczno-logiczna  – dzięki niej jestem dociekliwa  i potrafię kreatywnie rozwiązywać problemy;
  • inteligencja intrapersonalna –  potrafię wyciągać wnioski w własnych błędów oraz wnikliwie analizować zastałe sytuacje.