Dwujęzyczność - Jak? Kto? Po co? ​

Dlaczego Program Dwujęzyczności jest naszym priorytetem?

Mamy świadomość, że znajomość języków obcych w dzisiejszym świecie to nie tylko atut, ale wręcz konieczność. 
Dzięki programowi DWUJĘZYCZNOŚCI:
- nauczymy Twoje dziecko swobodnej komunikacji w języku angielskim
- umożliwimy rozpoczęcie edukacji w szkołach dwujęzycznych.

Jak?

W przedszkolach Pomarańczowa od pierwszych dni w przedszkolu dzieci zanurzone są w języku angielskim (immersja językowa), który na równi z językiem polskim towarzyszy każdej czynności: posiłkom, spacerom, zabawom i odpoczynkowi. Dzieci przyswajają język obcy zupełnie naturalnie i często nieświadomie.

Chcąc zapewnić dzieciom optymalne warunki zanurzenia w języku, stworzyliśmy własny system pracy z dziećmi oparty na trzech filarach:

  • sprawdzone, skuteczne metody nauczania języków obcych,
  • nowoczesne technologie, w tym m.in. zabawy w języku angielskim z interaktywnym robotem EMYSEM
  • zespół wykwalifikowanych, pełnych pasji nauczycieli kochających pracę z dziećmi.

Nasze metody:

IMMERSJA JĘZYKOWA – zanurzenie w języku obcym

nauczyciele angliści mówią do dzieci wyłącznie w języku obcym

edukacja anglojęzyczna odbywa się równolegle z edukacją polskojęzyczną wykorzystującą wszystkie programy stosowane w Przedszkolach Pomarańczowa Ciuchcia 

CLIL - zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe

język obcy służy do prowadzenia różnych zajęć przedszkolnych (przyrodniczych, matematycznych, warsztatowo-badawczych, społecznych, artystycznych, sportowych)

TPR - metoda reagowania całym ciałem

bierzemy pod uwagę naturalną u dzieci potrzebę aktywności fizycznej, dlatego nowym treściom towarzyszy ruch ułatwiający rozumienie i zapamiętywanie

CLT – komunikacyjne nauczanie języka

komunikacja jest tu środkiem i celem, a zajęcia opierają się na współpracy w parach i grupach, kształtując jednocześnie u dzieci umiejętności społeczne

DIRECT METHOD (metoda bezpośrednia)

gdy pracujemy tą metodą, najważniejsze jest, by dzieci dużo mówiły i słuchały w języku obcym; zachęcamy je, by zadawały dużo pytań po angielsku i formułowały jak najwięcej odpowiedzi

LETTERS & SOUNDS - program fonetycznej nauki języka

stosowany jest w przedszkolach i szkołach w Wielkiej Brytanii. To najlepsza współczesna metoda kształtująca umiejętność rozpoznawania dźwięków, słuchania, budowy słów, a później czytania w języku angielskim.  

Kto?

Nauczyciele anglojęzyczni

W grupie dwujęzycznej pracuje dwóch nauczycieli: polskojęzyczny i anglojęzyczny. Nauczyciel anglojęzyczny komunikuje się ze wszystkimi (dziećmi, rodzicami, nauczycielem polskojęzycznym i kadrą przedszkola) tylko w języku angielskim. Jest to najbardziej naturalna i najbardziej skuteczna forma edukacji dwujęzycznej, oparta na systemie OPOL – „jeden rodzic: jeden język”. Obydwa języki poznawane są równocześnie, w zupełnie bezstresowy, często niezauważalny przez dzieci sposób – podczas zabawy i codziennych aktywności.

Edukacyjny robot Emys

EMYS to społeczny, interaktywny robot, który uwielbia uczyć dzieci języka angielskiego. Emys czuje, widzi, słyszy, reaguję na dotyk i zawsze potrafi zaangażować dzieci w radosną zabawę. Umie rozpoznać i zareagować na wiele akcesoriów – interaktywne karty, odznaki, naklejki i pluszowe zabawki. Budzą one ciekawość dzieci, co sprawia, że zaczynają one komunikować się i funkcjonować w języku angielskim. Wie, że zabawa jest dla dzieci niezbędna w procesie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Dlatego zna wszystkie fajne gry. Angażuję dzieci w zajęcia ruchowe, plastyczne i muzyczne. Wszystko po angielsku, ale zabawa jest tak przednia, że dzieci zanurzone w języku zapominają, że się go uczą.

Metodyk nauczania języków obcych

Metodyk dba o właściwą realizację programu, obserwuje, omawia zajęcia i służy swoim doświadczeniem, monitoruje światowe trendy w edukacji obcojęzycznej, analizuje najnowsze badania w tej dziedzinie, opracowuje strategię nauczania języka angielskiego w naszych przedszkolach. Jest wsparciem dla rodziców: wprowadza ich w świat dwujęzyczności, pomaga w zrozumieniu językowego rozwoju dzieci i odpowiada na wszelkie pytania.

Po co?

Poza znajomością języka obcego w młodym wieku dzieci dwujęzyczne:

  • szybciej i łatwiej uczą się kolejnych języków obcych

  • wypowiedzi w języku obcym nie są dla nich „wydarzeniem” lub „występem”, tylko naturalną czynnością

  • mają dobrze wyćwiczoną pamięć, sprawnie radzą sobie z wielozadaniowością, chętnie rozwiązują zadania / łamigłówki, 

  • są elastyczne, łatwiej dostosowują się do zmian, są bardziej otwarte na nowe, nieznane sytuacje, łatwiej tworzą relacje z innymi.

  • Wiele korzyści z edukacji dwujęzycznej pojawia się później – przed dzieckiem dwujęzycznym otwiera się znacznie więcej możliwości w edukacji, życiu zawodowym i osobistym.

Chcesz się zapisać?

Zapraszamy na niezobowiązującą rozmowę oraz Dni Otwarte