Ankieta 2018 - Pomarańczowa Ciuchcia – prywatne przedszkola i żłobki Warszawa
Pomarańczowa Ciuchcia JABŁONNA

ul. Przylesie 14
tel.: 535 130 035, 600 824 400
jablonna@pomaranczowa-ciuchcia.pl 

Ankieta 2018

Ankieta mierząca jakość pracy Przedszkoli Pomarańczowa Ciuchcia
w roku szkolnym 2017/2018

 

Szanowni Państwo,

 

Jak co roku zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety mierzącej jakość pracy Przedszkoli Pomarańczowa Ciuchcia w mijającym roku szkolnym.
Zebrane informacje umożliwią podjęcie kroków zmierzających do podniesienia jakości naszej pracy w przyszłości, a tym samym pozwolą nam lepiej spełniać oczekiwania Państwa oraz dzieci. 
Prosimy o ocenę wybranych obszarów działalności przedszkoli w szkolnej skali ocen od 1 do 6 (gdzie 1 - to ocena najniższa, 6 – ocena najwyższa) oraz o podzielenie się z nami swoimi dodatkowymi uwagami. 
Wypełnienie ankiety zajmuje kilka minut.
Z góry dziękujemy za wszystkie przekazane uwagi i opinie oraz za poświęcony czas.


 

Z poważaniem,
Zarząd Przedszkoli Pomarańczowa Ciuchcia

 1. Czy Państwa dziecko lubi chodzić do przedszkola?

   •  TAK
   •  NIE
  • Dlaczego?

 2. Czy Państwa dziecko czuje się bezpiecznie w przedszkolu?

   •  TAK
   •  NIE
  • Co należałoby zmienić lub udoskonalić w zakresie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu?

 3. Jak oceniają Państwo nasze metody wychowawcze w zakresie:

  • używania zwrotów grzecznościowych

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • przestrzegania norm, zasad i umów

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • właściwego zachowania, m.in. w czasie posiłków

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • dbania o porządek

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • okazywania szacunku dorosłym

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • umiejętnego rozwiązywania sporów

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • dostrzegania potrzeb innych ludzi

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • wyrażania dezaprobaty dla niewłaściwych zachowań

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • Co należałoby zmienić lub udoskonalić?

 4. Jak oceniają Państwo edukację w naszym przedszkolu – skala 1-6

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • Co należałoby zmienić lub udoskonalić w zakresie programu przedszkola

 5. Jeśli Państwa dziecko uczęszczało do przedszkola w okresie wakacji, jak oceniają Państwo program wakacyjny?

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • Co należałoby zmienić lub udoskonalić?

 6. Czy placówka realizuje „Koncepcję pracy przedszkola PC” ukierunkowaną na rozwój dzieci, przedstawioną Państwu na pierwszym zebraniu organizacyjnym (dokument dostępny także w Strefie Rodzica)

   •  TAK
   •  NIE
  • Jeśli NIE: Czego placówka nie realizuje?

 7. Co chcieliby Państwo zmodyfikować w „Koncepcji pracy przedszkola PC”

 8. Jak oceniają Państwo (1-6) postępy i sukcesy dziecka w przedszkolu

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • Jeśli dziecko ma sukcesy lub problemy, proszę o wymienienie

 9. Jak oceniają Państwo (1-6) obecnego dyrektora przedszkola w zakresie:

  • kompetencji kierowniczych

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • skuteczności w rozwiązywaniu problemów

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • otwartości i gotowości do współpracy z rodzicami

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • budowania dobrej atmosfery w przedszkolu

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • organizacji spotkań prowadzonych przez dyrektora

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • organizacji imprez okolicznościowych z rodzicami

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • kultury osobistej

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • Co należałoby zmienić lub udoskonalić w zakresie pracy dyrektora przedszkola?

 10. Jak oceniają Państwo (1-6) nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi pod kątem

  • podejścia do dzieci

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • jakości opieki nad dzieckiem

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • otwartości i gotowości do współpracy z rodzicami

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • jakości i terminowości przekazywania informacji o dziecku

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • organizacji i prowadzenia spotkań z udziałem rodziców

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • kultury osobistej

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • Co należałoby zmienić w zakresie pracy nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi?

 11. Jak oceniają Państwo (1-6) wsparcie i zaangażowanie psychologa w rozwiązywaniu zgłoszonego problemu?

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • Co należałoby zmienić lub udoskonalić w zakresie opieki psychologicznej

 12. Jak oceniają Państwo (1-6) ZAJĘCIA DODATKOWE (ujęte w pakiecie) prowadzone w przedszkolu?

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • Jakie zajęcia oceniają Państwo najwyżej?

  • Jakie zajęcia oceniają Państwo najniżej?

  • Co należałoby zmienić lub udoskonalić w zakresie zajęć dodatkowych?

 13. Jak oceniają Państwo (1-6) ZAJĘCIA FAKULTATYWNE(dodatkowo płatne) w skali od 1 do 6.

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • Jakie zajęcia oceniają Państwo najwyżej?

  • Jakie zajęcia oceniają Państwo najniżej?

  • Jakie zajęcia fakultatywne chcieliby Państwo wprowadzić do oferty?

 14. Jak oceniają Państwo (1-6) comiesięczne zapowiedzi przesyłane pocztą mailową?

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • Co należałoby zmienić/udoskonalić w tym zakresie?

 15. Jak oceniają Państwo (1-6) Strefę Rodzica na stronie internetowej?

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • Co należałoby zmienić/udoskonalić w tym zakresie?

 16. Jak oceniają Państwo warunki lokalowe przedszkola (w skali 1-6).

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • Co należałoby zmienić lub udoskonalić w zakresie warunków lokalowych przedszkola?

 17. Jak oceniają Państwo wyposażenie przedszkola (w skali 1-6)

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • Co należałoby zmienić lub udoskonalić w zakresie wyposażenia przedszkola? 

 18. Jak oceniają Państwo wyżywienie w przedszkolu (w skali 1-6)

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • Co należałoby zmienić lub udoskonalić w zakresie żywienia?

 19. Czy w tym roku szkolnym angażowali się Państwo w życie społeczności przedszkolnej?

   •  TAK
   •  NIE
  • JEŚLI TAK: W jaki sposób?

 20. W jaki sposób chcieliby Państwo wspierać działania placówki w kolejnym roku szkolnym?

 21. Co według Pani/Pana jest największym atutem Przedszkoli Pomarańczowa Ciuchcia? Proszę podać min. 3:

 22. Czy jest coś, w czym Panią/Pana zawiedliśmy? Jakie wydarzenia wywarły negatywne wrażenie?

 23. Jakie sytuacje lub elementy pracy/oferty przedszkola wywarły na Pani/Panu szczególnie pozytywne wrażenie?

 24. DOTYCZY GRUP NAJMŁODSZYCH, KTÓRE W TYM ROKU SZKOLNYM PRZECHODZIŁY ADAPTACJĘ: Jak oceniają Państwo (1-6) program adaptacyjny:

  • realizowany podczas sobotnich bezpłatnych zajęć Mała Ciuchcia (z rodzicami)

   •  NIE DOTYCZY / dziecko nie uczęszczało
   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • realizowany w lipcu/sierpniu dla dzieci zapisanych od września

   •  NIE DOTYCZY / dziecko nie uczęszczało
   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • realizowany w ciągu roku dla dzieci dołączających do grupy

   •  NIE DOTYCZY
   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • Co należałoby zmienić/udoskonalić?

 25. NIE DOTYCZY RODZICÓW GRUP DWUJĘZYCZNYCH: Jak oceniają Państwo (w skali 1-6) efekty nauczania języka angielskiego w naszym przedszkolu?

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • Co należałoby zmienić/udoskonalić w zakresie edukacji anglojęzycznej?

 26. DOTYCZY RODZICÓW GRUP DWUJĘZYCZNYCH: Jak oceniają Państwo (w skali 1-6) organizację grup dwujęzycznych?

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • Co się sprawdza?

  • Co można by udoskonalić?

 27. DOTYCZY RODZICÓW DZIECI Z ORZECZENIEM: Jak (w skali 1-6) oceniają Państwo:

  • jakość realizowanych terapii

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • integrację dziecka z rówieśnikami

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • trafność metod i form pracy z dzieckiem

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • postępy dziecka po roku terapii

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • kontakt dziecka ze specjalistami

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • jakość kontaktu ze specjalistami (rodzic-specjalista)

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • Co można by zmienić lub udoskonalić?

 28. DOTYCZY RODZICÓW DZIECI Z ORZECZENIEM: Jak oceniają Państwo (w skali 1-6) współpracę z pedagogiem specjalnym:

   •  1
   •  2
   •  3
   •  4
   •  5
   •  6
  • Co można by zmienić lub udoskonalić?

 29. To było ostatnie pytanie w naszej ankiecie.

   

  Jeśli chcieliby Państwo zmienić/uzupełnić odpowiedź na którekolwiek z zadanych pytań teraz, można to zrobić korzystając z przycisku "wróć".

  Jeśli chcieliby Państwo zakończyć wypełnianie ankiety prosimy o przyciśnięcie klawisza "wyślij".


  Dziękujemy za wszystkie przekazane uwagi i opinie oraz za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.